Revize je nutná

09. prosince 2008, 14:51 - Dana Trezziová
09. prosince 2008, 14:51

Směrnice Rady 2001/115/ES v podstatě překazila možnost rozsáhlejšího využití e-fakturace

Evropská komise má do 31. prosince 2008 předložit návrh změny takzvané směrnice o fakturaci (Směrnice Rady 2001/115/ES). Podnikatelé ze zemí Evropské unie očekávají, že komise změnami ve směrnici umožní širší použití elektronických faktur a tím dosáhnout významných administrativních úspor.

Neexistence jednotných úprav

Za vydáním původního znění směrnice byl chvályhodný cíl „zjednodušit, modernizovat a harmonizovat podmínky pro fakturaci ve vztahu k dani z přidané hodnoty včetně právních a technických požadavků na elektronickou fakturaci“, v podstatě však překazila možnost rozsáhlejšího využití e-fakturace. A to požadavkem na připojení elektronického podpisu nebo prostřednictvím takové výměny dat (EDI) či využitím takzvané „třetí cesty“ pro zasílání faktur elektronicky – za předpokladu, že bude po celou dobu jejich uchovávání zaručena věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost. Tu mnoho zemí založilo na určité míře využití elektronického podpisu. Všechny tři možnosti však pracují s nutností souhlasu zákazníka s elektronickou fakturací a umožněním různých národních úprav ve specifických oblastech. Směrnice však nedefinuje, zda jde o národní legislativu země dodavatele či odběratele nebo obou najednou. Proto sedm let po vydání směrnice neexistuje v rámci EU jednotná metodika, kdy a jaký dokument je přijatelný jako elektronická faktura. A současně se národní legislativy liší v požadavcích na právní, obchodní, účetní a daňový pohled na elektronické faktury a jejich využití. Na nejednotné úpravy národních legislativ navazují nesmyslné požadavky u fakturace přeshraničních dodávek. Elektronická faktura musí vyhovovat legislativám obou zemí. A například elektronický podpis musí být připojen dvakrát – dle certifikací zemí dodavatele i odběratele zúčastněných na přeshraničním obchodu. Mnoho zemí EU také odmítá vracet DPH dle osmé nebo třinácté směrnice, pokud je faktura vystavena v elektronické podobě. Případná elektronická výměna dat mezi dodavatelem a zákazníkem je v podstatě z ekonomických důvodů nedosažitelná pro menší a střední podnikatele.

Zrušení povinnosti

Podnikatelská veřejnost ze zemí EU již několik let naléhá na jednotný přístup k papírové i elektronické faktuře. Pokud směrnice o fakturaci explicitně nevyžaduje připojení podpisu na fakturu v papírové formě, není důvod, proč by elektronická musela být opatřena elektronickým podpisem. Spočívá-li rozdíl mezi papírovou a elektronickou fakturou pouze ve způsobu zaslání (elektronicky, či poštou). Podnikatelé proto požadují, aby byla zrušena povinnost připojení elektronického podpisu k e-faktuře a nastavena jednoduchá a jednotná pravidla v rámci EU. To by vytvořilo prostředí pro široké využití e-fakturace v podnikatelské praxi.
Lze očekávat, že revidovaná směrnice bude pracovat s možností uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. A stanoví podmínky vzájemného uznávání elektronicky zasílaných faktur a dalších dokumentů. Expertní skupina, která se zabývá e-fakturací předpokládá vznik modelové smlouvy (EEI Model Agreement), kterou by měly akceptovat všechny členské státy EU pro účely DPH. Elektronické faktury zasílané mezi odběratelem a dodavatelem, kteří tuto smlouvu uzavřeli, by byly považované za doklady s věrohodným původem a neporušeným obsahem.

Odstranění byrokratických bariér

Návrhy podnikatelů však jdou dále. Požadují například standardizaci formátu elektronického podpisu, vzájemné uznávání certifikačních autorit v rámci Evropské unie a e-faktur při proceduře vracení DPH dle osmé a třinácté směrnice, jednotná pravidla pro archivaci v EU a širší definici EDI systému. Zejména menší podnikatelé naléhají na možnost akceptace papírových faktur zaslaných e-mailem (například v pdf formátu).
Pokud revidovaná směrnice o fakturaci bude přijata, lze očekávat i posun v rámci české účetní a daňové legislativy. Směrnice kromě povinného elektronického podpisu či využití EDI systému u takových faktur umožní vystavování e-faktur mezi odběratelem i dodavatelem pouze na základě vzájemného smluvního vztahu. A odstraní byrokratické bariéry pro používání e-fakturace.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít