Rekvalifikace - cesta ke snížení nezaměstnanosti?

14. července 2003, 00:00 - Ladislav Jouza, právník
14. července 2003, 00:00

Práva a nároky při změně a zvyšování kvalifikace pro nové pracovní uplatněníV současnosti je pro mnohé občany na pracovištích, kde probíhají organizační změny a snižuje se počet zaměstnanců, rekvalifikace jedinou cestou jak najít nové zaměstnání.

Práva a nároky při změně a zvyšování kvalifikace pro nové pracovní uplatnění

V současnosti je pro mnohé občany na pracovištích, kde probíhají organizační změny a snižuje se počet zaměstnanců, rekvalifikace jedinou cestou jak najít nové zaměstnání.

Zákon o zaměstnanosti vytváří podmínky pro postup při rekvalifikaci lidí, jejich hmotné zabezpečení při rekvalifikaci a před nástupem do zaměstnání a může přispět ke snížení nezaměstnanosti. Právní úprava rekvalifikace je obsažena v ustanovení § 10 a 11 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ustanovení § 6 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti, orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.

Příležitost pro podnikatele

V předpisech, upravujících rekvalifikaci, jsou uvedeny organizace a instituce, které mohou provádět rekvalifikaci. Jsou to např. vzdělávací zařízení, státní a soukromé školy, státní rekvalifikační střediska, soukromí podnikatelé v podobě různých zprostředkovatelských nebo vzdělávacích zařízení apod. Mohou to být i zahraniční právnické nebo fyzické osoby, tedy i zahraniční soukromé vzdělávací agentury či firmy. Vzdělávací zařízení, které provádí rekvalifikaci, může být pověřeno vydávat občanům o jejím ukončení doklad o kvalifikaci s platností pro Českou republiku. Jestliže by doklad o kvalifikaci vydalo vzdělávací zařízení ve Slovenské republice, platí též v ČR. Podmínkou pro to, aby vzdělávací zařízení nebo soukromá firma mohly provádět rekvalifikaci s možností vydávat pověření, je, že mu k tomu vydalo povolení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Musí však přitom osvědčit, že má způsobilost provádět rekvalifikaci pro vymezené pracovní činnosti. V žádosti o vydání povolení (akreditace), kterou vzdělávací zařízení zasílá ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, musí uvést:

-pracovní činnosti, pro které má být rekvalifikace prováděna,

-vzdělávací projekt pro tyto pracovní činnosti (tento projekt musí obsahovat cíl, obsah, délku, složení účastníků vzdělávání, formy a metody, organizační zajištění, způsob zakončení a ověření získaných vědomostí vzdělávaných pracovníků),

-informaci o materiálním a personálním zabezpečování rekvalifikace,

- prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci vyučujících.

Pověření se nevyžaduje u středních a vysokých škol a státních rekvalifikačních středisek.

Jen po písemné dohodě

Rekvalifikace se provádí na základě písemné dohody uzavřené mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce, který mu nabídl zabezpečení rekvalifikace. V ní se zejména uvede obsah rekvalifikace, způsob a doba jejího zabezpečení a podmínky hmotného zabezpečení po dobu rekvalifikace. V dohodě je možné sjednat závazek, že uchazeč o zaměstnání, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání, uhradí úřadu práce náklady rekvalifikace až do výše 50 procent. Vedle náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku může uchazeč o zaměstnání, který se rekvalifikuje, dostat od úřadu práce další úhrady. Je to např. úhrada výbavy potřebné k provádění rekvalifikace (školní potřeby a učebnice) až do výše 1000 Kč, stravné a nocležné, náhrada jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět při přijímacím řízení, zahájení a ukončení rekvalifikace, případně i náhrada jízdného za cesty k návštěvě rodiny a zpět, případně i náhrada jízdních výdajů při denním dojíždění na rekvalifikaci. Další rozšíření dávek spočívá v náhradě úrazového pojištění sjednaného na dobu rekvalifikace.

Pomoc úřadů práce při rekvalifikaci

Zákon o zaměstnanosti formuluje právo na zaměstnání jen ve vztahu k občanům, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí. Je to tedy právo občana obrátit se na úřad práce se žádostí o zajištění vhodného zaměstnání. Rekvalifikace přichází podle § 1 zákona o zaměstnanosti v úvahu, jestliže je nezbytná a vhodná k pracovnímu uplatnění. Úřady práce při organizování, zabezpečování a usměrňování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání ve svém územním obvodu vycházejí z potřeby nedostatkových profesí na trhu práce a z profesní struktury nově vznikajících pracovních míst. Na rekvalifikaci není právní nárok. Za rekvalifikaci však nelze považovat např. jazykovou přípravu uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance, pokud ji nepotřebuje k pracovnímu uplatnění. Za rekvalifikaci ji lze považovat pouze tehdy, pokud pracovní činnost (druh práce), pro kterou má být uchazeč o zaměstnání rekvalifkován, v rámci stanovených kvalifikačních předpokladů vyžaduje znalost cizího jazyka.

Rekvalifikace u zaměstnavatele

Rekvalifikace zaměstnanců zaměstnavatelem se uskutečňuje v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců, nejčastěji v situaci, kdy by jinak museli být tito zaměstnanci uvolněni z důvodů racionalizačních opatření nebo strukturálních, popřípadě organizačních změn. V případě, že dochází k rozsáhlým organizačním změnám, které by měly za následek uvolnění velkého počtu zaměstnanců, mohou být zaměstnavateli na základě písemné dohody s úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s rekvalifikací. Rekvalifikace uskutečňovaná zaměstnavatelem se zabezpečuje na základě písemné dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Uskutečňuje se zpravidla v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance. Za celou dobu rekvalifikace proto zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje jen tehdy, pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení.

Kdo hradí náklady?

V zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců může úřad práce na základě písemné dohody se zaměstnavatelem, který uskutečňuje rekvalifikaci, uhradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností. Pod pojmem „náklady spojené s touto činností“ však nelze rozumět náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, která přísluší zaměstnanci po dobu jeho rekvalifikace v pracovní době. Náklady spojené s touto činností zahrnují účastnický poplatek vzdělávacímu zařízení, činnost vzdělávacího zařízení ve vztahu k zajišťování rekvalifikace, dále mzdy a odměny lektorů. Mezi účastníky může být dohodnuto, že úhradu nákladů za zaměstnance poukáže úřad práce buď přímo vzdělávacímu zařízení, nebo zaměstnavateli. V ýše úhrady nákladů může úřad práce určit na základě doporučení jeho poradního sboru. Podmínky úhrady nákladů mohou být vázány na dodržení určitého závazku či plnění stanovené právní povinnosti. Jejich nesplnění zakládá nárok na náhradu škody proti subjektu, který stanovené podmínky porušil. Důsledky porušení závazku nebo jiné právní povinnosti se řeší podle obchodního zákoníku. Pokud tuto dohodu poruší zaměstnavatel, může orgán kontroly uložit pokutu.

Rekvalifikace má především umožnit nalézt nové pracovní uplatnění, ale také zabránit tomu, aby pracovník propouštěný z organizačních důvodů pro nadbytečnost neuvízl v sociální síti a v nejhorším případě neskončil až na ulici.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHÍV

Mohlo by vás zajímat

Finance
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Vyřizování dětského pasu nenechávejte na poslední chvíli. Rychlopas se prodraží.
Praktický návod: jak začít s bitcoinem – výběr vhodné peněženky
Auta
Prohlédli jsme si nový Opel Grandland X. Jak prostorný je…
Škoda vyrobila už šest milionů Octavií
Na prodej je krásná Škoda 130 RS. Její cena vás ale pravděpodobně nepotěší
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid jezdí za 1,4 litru na 100 km
Škoda Citigo má i po faceliftu pořád co nabídnout (první jízdní dojmy)
Technologie
Facebook ovládá celý svět. Má již 2 miliardy uživatelů
Tip: Jak skrýt ikonu Windows Defenderu v oznamovací oblasti? [Windows 10]
Ve Windows Storu se objevil neoficiální, ale funkcemi nabitý klient pro Google Play Music
Objevily se těžní verze Radeonů Polaris. Na trh se vrací RX 470, někdy i s výstupy
Den D přišel. Evropská komise udělila Googlu rekordní pokutu 2,42 miliardy eur
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít