Registrace při dovozu obalu nebo baleného výrobku

19. května 2003, 00:00 - František Kuberna
19. května 2003, 00:00

I na dovážené zboží v obalu se vztahuje zákon o obalech, který platí od loňského roku. Dovozci musí na celnicích při celním odbavení prokázat, že mají buď uzavřenu smlouvu s firmou EKO-KOM jako autorizovanou společností, nebo jsou registrovány na Ministerstvu životního prostředí ČR.

I na dovážené zboží v obalu se vztahuje zákon o obalech, který platí od loňského roku. Dovozci musí na celnicích při celním odbavení prokázat, že mají buď uzavřenu smlouvu s firmou EKO-KOM jako autorizovanou společností, nebo jsou registrovány na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Zejména v počátku platnosti tohoto ustanovení se celní správa setkávala (a občas setkává ještě nyní) s dotazy k této problematice. Jeden z těchto dotazů a odpověď na něj uvádíme: “ Nějak tomu nerozumím, protože sice podle § 41 odst. 2 zákona 477/2001 Sb. nepropustí celní orgány obaly nebo balené výrobky, které nesplňují požadavky tohoto zákona, zákon ale smlouvy s firmou EKO-KOM nevyžaduje. Není mi úplně jasné, co to jsou balené výrobky - snad úplně vše je v něčem zabaleno, ne? Pak se to vztahuje na dovoz jakéhokoliv výrobku? Navíc smlouva s firmou EKO-KOM řeší pouze a jedině uvádění obalu na trh nebo do oběhu, pokud ale dovezený výrobek spotřebujeme sami a obal zlikvidujeme sami, tedy není uveden na trh ani do oběhu, nepotřebujeme k tomu firmu EKO-KOM. Mohli byste nám sdělit, jaké je oficiální stanovisko a oficiální (správný) postup celních orgánů?“ Dne 1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon o obalech, který mimo jiné stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen „osoba“) při nakládání s obaly a uvádění obalu a balených výrobků na trh nebo do běhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalu. Na plnění některých povinností bylo podle § 51 zákona o obalech stanoveno přechodné období v délce šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Celní orgány se v rámci svých zákonných oprávnění v působnosti zákona o obalech od 1. 7. 2002 po projednání s ministerstvem životního prostředí (MŽP) zaměřují na kontroly plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 10 a 12 zákona o obalech, tj. zajištění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalu. V širším okruhu požadavků zákona o obalech stanovených při plnění zmíněných povinností je mezi jinými i povinnost osoby, která uvádí na trh obal nebo balený výrobek, podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalu (dále jen „Seznam“) podle § 14 zákona o obalech, vedeného MŽP, a to nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění s AOS na všechny jí uváděné obaly na trh. Pro úplnost doplňujeme, že ve smyslu § 2 písm. d) zákona o obalech je za uvádění obalu na trh považován též dovoz obalu nebo baleného výrobku, což jak vyplývá z ustanovení písm. f) téhož paragrafu, je propuštění obalu nebo baleného výrobku do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku. Splnění výše uvedených povinností povinná osoba, což je v případě dovozu obalu nebo baleného výrobku jeho dovozce, prokazuje předložením osvědčení o zápisu do Seznamu, vydaným MŽP, nebo smlouvou o sdruženém plnění uzavřenou s AOS. V případě, kdy dovozce podal návrh na zápis do Seznamu, ale osvědčení o zápisu ještě neobdržel, postačí pro účely celního řízení předložit ministerstvem životního prostředí potvrzené přijetí návrhu na zápis (např. razítkem podatelny nebo doručenkou). Pokud dovozci při dovozu obalu nebo baleného výrobku podle § 14 odst. 2 zákona o obalech běží od prvního dovozu obalu nebo baleného výrobku 60denní lhůta pro podání návrhu na zápis do Seznamu, postačí při celním řízení tuto skutečnost čestně prohlásit (písemně), se závazkem, že ve stanovené lhůtě bude tato povinnost splněna. V e smyslu § 47 zákona o obalech rozhoduje o tom, zda výrobek je, nebo není obalem, ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s MŽP a ministerstvem zemědělství.

Na dotaz odpovídalo Generální ředitelství cel.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít