Pružnější arbitráž v Paříži

24. října 2011, 16:15 - Miroslav Dubovský
24. října 2011, 16:15

Ambiciózní úprava pravidel ICC zavádí rychlé a ekonomické vedení sporu

Arbitráže jsou dnes běžnou součástí mezinárodního obchodu a řada smluv uzavíraných mezi obchodními partnery obsahuje rozhodčí doložku, která upravuje postup stran v případě sporu. Při rozhodování o volbě vhodného mechanismu pro řešení sporů hrají roli zkušenosti z předchozích případů, ale i vnímání nezávislosti lokálních soudů, jejich kompetence v technicky náročných kauzách nebo vykonatelnost rozhodnutí zahraničních soudů.
Jedním z nejvyužívanějších rozhodčích soudů v rámci regionu střední Evropy je soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), jehož rozhodčí pravidla byla nyní zásadně změněna. Revidovaná podoba pravidel nabude účinnosti 1. ledna 2012 a uplatní se na všechny spory zahájené po tomto dni, pokud se strany nedohodly, že se bude postupovat podle znění pravidel ke dni uzavření jejich smlouvy.
Hlavním cílem revize pravidel ICC je zefektivnění vedení sporu, zkrácení délky a snížení celkových nákladů rozhodčího řízení. Inovativní je úprava vícestranných sporů, která reaguje na potřeby mezinárodních obchodních společností a činí pravidla ICC ještě atraktivnějšími.

Dočasný rozhodce a vícestranné arbitráže

Jednu z nejpodstatnějších změn představuje zavedení institutu tzv. dočasného rozhodce (emergency arbitrator). Tento institut se nabízí v případech, kdy je třeba vydat předběžné opatření a není možné vyčkat, až bude ustaven rozhodčí senát. Žádost o nařízení předběžného opatření může strana podat do doby, než je věc předána rozhodčímu senátu, a to dokonce ještě předtím, než je podána žádost o zahájení samotného rozhodčího řízení. Přestože v mnoha zemích včetně České republiky je možné předběžné opatření poměrně účinně zajistit i prostřednictvím soudů, v řadě řízení může tento institut hrát důležitou roli.
Zcela zásadní je detailní nová úprava zaměřená na otázku komplexních arbitráží, například případů, v nichž vystupují dvě a více stran nebo které se zakládají na více než jedné smlouvě. Nároky vznesené na základě více smluv bude například možné spojit a projednat v rámci jednoho arbitrážního řízení nebo spojovat na žádost stran jednotlivá rozhodčí řízení do jediné arbitráže, pokud jsou nároky vzneseny na základě stejné rozhodčí doložky nebo na základě vzájemně „slučitelných“ rozhodčích doložek. Pro řadu společností tato úprava podstatně zjednodušuje zátěž spojenou například s mnohačetnými řízeními vedenými se stejným obchodním partnerem.

Půlrok musí stačit

Nová pravidla výslovně ukládají povinnost rozhodčího senátu a účastníků vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby arbitráž proběhla rychle a z pohledu vynaložených nákladů efektivně. Za tímto účelem pravidla mimo jiné ukládají povinnost rozhodčímu senátu vydat rozhodčí nález do šesti měsíců ode dne přijetí procesních pravidel daného sporu a stanoví postup, pokud by nebylo možné v této lhůtě rozhodnout. Rozhodčí senát je oprávněn přijmout procesní opatření k zajištění efektivního vedení sporu a je povinen uspořádat schůzku se stranami ohledně vedení sporu při přípravě procesních pravidel, které se na daný spor uplatní. Při rozhodování o nákladech řízení pak může zohlednit, zda strany skutečně vedly arbitráž v souladu se zásadou rychlého a ekonomického procesu.
Vedle požadavku na časovou a nákladovou efektivitu řízení musejí rozhodci zůstat po celou dobu sporu nepodjatými a nezávislými na zúčastněných stranách. Zatímco dosud byli rozhodci povinni podepsat pouze prohlášení o své nezávislosti, podle nových pravidel musejí předložit rovněž prohlášení o své nepodjatosti, zachování mlčenlivosti a rovněž i o časové kapacitě se sporu věnovat.
Nová pravidla ICC se mohou stát silnou konkurencí pravidlům lokálních rozhodčích soudů, která neobsahují tak vysoké požadavky na efektivní práci rozhodčího senátu a nepodjatost rozhodců. Mohou být zvolena také ve sporech z některých bilaterálních dohod o ochraně investic, a je tedy možné, že se budou více prosazovat vedle pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů při Světové bance (ICSID).

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Fiat slaví už podruhé 60. narozeniny modelu 500. Tentokrát…
Totálka do šrotu? Kdepak. Z těchto vraků dělají v Rusku zánovní ojetiny
Pouštní supersport Zarooq SandRacer 500 GT jde do výroby. Stojí přes 10 milionů
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní Ameriky. Pokochejte se
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Technologie
Intel uvádí první disk s 64vrstvou NAND, SSD 545s. Slibuje vysoký výkon i ve velké zátěži
Intel Core i5-7400: jak si vede čtyřjádrový Kaby Lake za 5 tisíc? (uživatelská recenze)
Levné telefony budou výkonnější a déle vydrží. Díky Snapdragonu 450
iPhone slaví 10 let. Na svět přišel bez MMS, Javy, Flashe, GPS i videa
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít