Průšvih až na půdu

03. března 2011, 19:07 - redakce
03. března 2011, 19:07

EURO 3/2011

Odpověď společnosti ARTA, spol. s r. o., na tvrzení týdeníku EURO uveřejněná dne 17. ledna 2011 v článku „Průšvih až na půdu“ V článku uveřejněném dne 17. ledna 2011 v týdeníku EURO s názvem „Průšvih až na půdu“ vznáší autorka článku dotaz, proč radnice (Městské části Praha 1) prodávala společnosti ARTA, spol. s r. o., (a Meltex, s. r. o.) půdy i poté, kdy ji (tyto společnosti) žalovaly. Dále v tomto článku autorka uvádí, že také tyto půdy jsou předmětem soudních sporů. V článku se rovněž objevuje tvrzení Kateřiny Klasnové, místopředsedkyně Věcí veřejných, že „bývalí radní byli vůči těmto firmám (ARTA, spol. s r. o., a Meltex, s. r. o.) velmi benevolentní. Udělovali jim například různé výjimky z plnění smlouvy“.
Tato tvrzení, uvedená ve výše uvedeném článku, neodpovídají skutečnosti. Společnost ARTA, spol. s r. o., po podání žaloby na Městskou část Praha 1 v roce 2009 neuzavřela s Městskou částí Praha 1 žádnou smlouvu, na základě které by jí byly poskytnuty další půdní prostory pro výstavbu nových bytů, tudíž tyto půdní prostory nemohou být předmětem žaloby společnosti ARTA, spol. s r. o. Co se týče výše uvedeného tvrzení Kateřiny Klasnové, místopředsedkyně Věcí veřejných, tak toto její tvrzení zkresluje skutečnost, jelikož společnosti ARTA, spol. s r. o., v souvislosti s plněním uzavřených smluv nebyla nikdy udělena žádná výjimka z plnění uzavřených smluv. Jedinou skutečností související s uzavřenými smlouvami bylo prodlužování termínu k dokončení výstavby týkající se půd, kde se objevily takové závady, které znemožnily společnosti ARTA, spol. s r. o., dokončit výstavbu ve smlouvami předpokládaném termínu a které jsou rovněž předmětem žaloby vůči Městské části Praha 1.
ARTA, spol. s r. o.

Odpověď společnosti Meltex, s. r. o., na tvrzení týdeníku EURO uveřejněná dne 17. ledna 2011 v článku „Průšvih až na půdu“ Ve jmenovaném článku je uvedeno, že Městská část Praha 1 prodávala společnosti Meltex, s. r. o., půdy i poté, co společnost Meltex, s. r. o., podala na Městskou část Praha 1 žalobu, jejímž předmětem jsou nároky společnosti Meltex, s. r. o., z titulu skrytých vad půdních prostor. Dále je v tomto článku uvedeno, že předmětem uvedené žaloby jsou i nároky související s vadami půdních prostor, které byly společnosti Meltex, s. r. o., prodány Městskou částí Praha 1 po podání žaloby. V tomto článku je rovněž uvedeno s odkazem na vyjádření jedné z obyvatelek domu Krakovská 1, paní Vladimíry Hodanové, aktivní členky Věcí veřejných, že dům byl poškozen vlivem stavebních prací společnosti Meltex, s. r. o. Dále je v článku uvedena skutečnost, že si společnost Meltex, s. r. o., vymohla výjimku z povinnosti postavit v domě Krakovská 1 výtah. Tato tvrzení, obsažená ve shora uvedeném článku, neodpovídají skutečnosti. Společnost Meltex, s. r. o., podala uvedenou žalobu na Městskou část Praha 1 (druhým žalovaným v této věci je Hlavní město Praha) dne 29. 6. 2009. Společnost Meltex, s. r. o., ovšem uzavřela poslední smlouvu o výstavbě, kterou jí byl Městskou částí Praha 1 poskytnut půdní prostor pro výstavbu bytových jednotek, dne 1. 9. 2008, a to na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 ze dne 26. 6. 2008, tedy téměř rok před podáním uvedené žaloby. Z uvedeného tedy rovněž vyplývá, že předmětem uvedené žaloby nemohou být nároky společnosti Meltex, s. r. o., související s půdními bytovými jednotkami budovanými na základě smluv uzavřených až po podání žaloby. Pokud se jedná o údajné poškození domu Krakovská 1 v souvislosti se stavebními pracemi společnosti Meltex, s. r. o., v tomto domě, má společnost Meltex, s. r. o., zdokumentován špatný stav domu (popraskané zdi, opadaná omítka) z doby před zahájením stavební činnosti společnosti Meltex, s. r. o. Rovněž neodpovídá skutečnosti, že si společnost Meltex, s. r. o., vymohla výjimku z povinnosti postavit v domě Krakovská 1 výtah. Společnost Meltex, s. r. o., byla oprávněna, resp. povinna, na základě smlouvy o výstavbě uzavřené s Městskou částí Praha 1 provést v domě výstavbu půdní bytové jednotky dle předané projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Tato projektová dokumentace ani stavební povolení ovšem stavbu výtahu neobsahovaly, a společnost Meltex, s. r. o., tak výstavbu výtahu provést nemohla. Rovněž neodpovídá skutečnosti, že do roku 2009 platila vyhláška, která stanovila developerovi povinnost postavit výtah všude tam, kde má dům pět a více pater. Tuto otázku řešila vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která v případě nástaveb nebo vestaveb bytových domů o pěti nebo více podlažích říká, že „u nástaveb a vestaveb bytových domů, kde vstupy do bytů jsou v úrovni pátého nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni, se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat“. Meltex, s. r. o.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít