PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU VIES LZE KONTROLOVAT NEJEN EXISTENCI DIČ, ALE l JMÉNO A ADRESU FIRMY

24. května 2004, 00:00 - admin
24. května 2004, 00:00

Současně se vstupem do EU došlo v ČR ke změně struktury daňového identifikačního čísla (DIČ). Změna má mimo jiné úzkou souvislost se systémem ověřování DIČ firem v Unii.

Jak ověřit DIČ v Evropské unii

Na nový formát DIČ jsme v Profitu již upozorňovali ještě před vstupem do EU. Změna formátu DIČ se týká nejen plátců daně z přidané hodnoty uskutečňujících intra-komunitární plnění, ale vztahuje se na všechny daňové subjekty zaregistrované v ČR v souladu se zákonem o správě daní.

Daňové identifikační číslo od letošního 1. května tvoří kód země -v našem případě tedy „ČZ“ - a kmenová část stávajících DIČ (tj. ve většině případů rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby). To znamená, že kód CZ by se měl uvádět na začátku, namísto stávajícího kódu správce daně. Každý daňový subjekt je povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, zda uskutečňuje intra-komunitární či pouze vnitrostátní obchodní transakce.

Podmínkou pro užití DIČ v novém formátu není vystavení nového osvědčení o registraci daňového subjektu. Stávající osvědčení o registraci tedy zůstávají v platnosti. Ke změně struktury DIČ dochází přímo ze zákona, na jehož základě provedou finanční úřady automatickou změnu ve vnitřních systémech. Přesto může jakýkoli daňový subjekt požádat svého správce daně o vyznačení změny daňového identifikačního čísla v osvědčení o registraci.

PRO VNITROUNIJNÍ TRANSAKCE V rámci vnitrounijních transakcí má plátce uskutečňující dodání zboží či služby do jiného členského státu nárok na osvobození od DPH pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě registrován k DPH, tj. bylo mu pro účely DPH přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ). Pro uplatnění nároku na osvobození je pak prodávající subjekt povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka vydaného v jiné členské zemi. Za tímto účelem musí každý členský stát umožnit osobám poskytujícím vnitrounijní plnění získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH vjiné členské zemi spolu s kódem této země. Přístup do registrů osob registrovaných k DPH v jiných členských zemích EU je české daňové správě k dispozici ode dne vstupu ČR do EU, tj. od letošního 1. května. Již před tímto datem bylo možné informaci, zda je zadané DIČ pořizovatele z členské země EU registrované v příslušném státě, získat na serveru Evropské komise. V současnosti je možné tytéž informace získat například také na portále Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož výhodou je české rozhraní. V budoucnosti má být obdobná funkce pro ověřování DIČ zavedena i v rámci interne-tové aplikace Registr plátců DPH, spravované Ministerstvem financí ČR. SYSTÉM VIES

V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu bude nutné řešit otázku dokazování uplatněného osvobození od DPH.

Kontrola uplatňování osvobození od DPH při vývozu a zdanění DPH při dovozu byla dosud možná prostřednictvím existence národních hranic a hraniční kontroly. Nárok na osvobození od DPH se prokazoval celními doklady obsahujícími potvrzení o vývozu.

Od okamžiku vstupu do EU je ČR začleněna do jednotného vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Za zmíněného režimu kontroly osvobození mohlo docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. S odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol byly členské státy EU nuceny zavést nové postupy umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu.

Za tímto účelem vznikl v rámci EU komunitami systém výměny informací v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System) umožňuje správcům daně členských států EU zkontrolovat, zda dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil. Systém VIES slouží k zajištění výměny informací o uskutečněných intrakomunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách registrovaných k DPH v jednotlivých členských státech. Prostřednictvím systému lze v některých členských zemích EU již ověřovat nejen existenci DIČ, ale zkontrolovat i jméno firmy a její adresu. Nové informace jsou k dispozici pro Belgii, Estonsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Švédsko a Slovinsko. Česká republika nabízí k ověření kromě DIČ i jméno firmy.

UŽITEČNÉ ADRESY:

* Server Evropské komise: http://europa.eu. int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

* Systém VIES: http://www.europa.eu.int/vies

* Svaz průmyslu a dopravy - ověřování DIČ v EU:

http://www.spcr.cz/cz/eu2/dic.htm

Pramen: Businesslnfo, CEBRE

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít