PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU VIES LZE KONTROLOVAT NEJEN EXISTENCI DIČ, ALE l JMÉNO A ADRESU FIRMY

24. května 2004, 00:00 - admin
24. května 2004, 00:00

Současně se vstupem do EU došlo v ČR ke změně struktury daňového identifikačního čísla (DIČ). Změna má mimo jiné úzkou souvislost se systémem ověřování DIČ firem v Unii.

Jak ověřit DIČ v Evropské unii

Na nový formát DIČ jsme v Profitu již upozorňovali ještě před vstupem do EU. Změna formátu DIČ se týká nejen plátců daně z přidané hodnoty uskutečňujících intra-komunitární plnění, ale vztahuje se na všechny daňové subjekty zaregistrované v ČR v souladu se zákonem o správě daní.

Daňové identifikační číslo od letošního 1. května tvoří kód země -v našem případě tedy „ČZ“ - a kmenová část stávajících DIČ (tj. ve většině případů rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby). To znamená, že kód CZ by se měl uvádět na začátku, namísto stávajícího kódu správce daně. Každý daňový subjekt je povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, zda uskutečňuje intra-komunitární či pouze vnitrostátní obchodní transakce.

Podmínkou pro užití DIČ v novém formátu není vystavení nového osvědčení o registraci daňového subjektu. Stávající osvědčení o registraci tedy zůstávají v platnosti. Ke změně struktury DIČ dochází přímo ze zákona, na jehož základě provedou finanční úřady automatickou změnu ve vnitřních systémech. Přesto může jakýkoli daňový subjekt požádat svého správce daně o vyznačení změny daňového identifikačního čísla v osvědčení o registraci.

PRO VNITROUNIJNÍ TRANSAKCE V rámci vnitrounijních transakcí má plátce uskutečňující dodání zboží či služby do jiného členského státu nárok na osvobození od DPH pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě registrován k DPH, tj. bylo mu pro účely DPH přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ). Pro uplatnění nároku na osvobození je pak prodávající subjekt povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka vydaného v jiné členské zemi. Za tímto účelem musí každý členský stát umožnit osobám poskytujícím vnitrounijní plnění získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH vjiné členské zemi spolu s kódem této země. Přístup do registrů osob registrovaných k DPH v jiných členských zemích EU je české daňové správě k dispozici ode dne vstupu ČR do EU, tj. od letošního 1. května. Již před tímto datem bylo možné informaci, zda je zadané DIČ pořizovatele z členské země EU registrované v příslušném státě, získat na serveru Evropské komise. V současnosti je možné tytéž informace získat například také na portále Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož výhodou je české rozhraní. V budoucnosti má být obdobná funkce pro ověřování DIČ zavedena i v rámci interne-tové aplikace Registr plátců DPH, spravované Ministerstvem financí ČR. SYSTÉM VIES

V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu bude nutné řešit otázku dokazování uplatněného osvobození od DPH.

Kontrola uplatňování osvobození od DPH při vývozu a zdanění DPH při dovozu byla dosud možná prostřednictvím existence národních hranic a hraniční kontroly. Nárok na osvobození od DPH se prokazoval celními doklady obsahujícími potvrzení o vývozu.

Od okamžiku vstupu do EU je ČR začleněna do jednotného vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Za zmíněného režimu kontroly osvobození mohlo docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. S odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol byly členské státy EU nuceny zavést nové postupy umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu.

Za tímto účelem vznikl v rámci EU komunitami systém výměny informací v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System) umožňuje správcům daně členských států EU zkontrolovat, zda dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil. Systém VIES slouží k zajištění výměny informací o uskutečněných intrakomunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách registrovaných k DPH v jednotlivých členských státech. Prostřednictvím systému lze v některých členských zemích EU již ověřovat nejen existenci DIČ, ale zkontrolovat i jméno firmy a její adresu. Nové informace jsou k dispozici pro Belgii, Estonsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Švédsko a Slovinsko. Česká republika nabízí k ověření kromě DIČ i jméno firmy.

UŽITEČNÉ ADRESY:

* Server Evropské komise: http://europa.eu. int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

* Systém VIES: http://www.europa.eu.int/vies

* Svaz průmyslu a dopravy - ověřování DIČ v EU:

http://www.spcr.cz/cz/eu2/dic.htm

Pramen: Businesslnfo, CEBRE

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít