Programy podpoří rozvoj firem

25. října 2004, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
25. října 2004, 00:00

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Na začátku úvah o využití peněz z fondů by se měl zájemce seznámit s jednotlivými programy. Důležité je zjistit, co je cílem programu, a zda podnikatelský záměr "pasuje" do některého z nich.

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Na začátku úvah o využití peněz z fondů by se měl zájemce seznámit s jednotlivými programy. Důležité je zjistit, co je cílem programu, a zda podnikatelský záměr „pasuje“ do některého z nich. Ve středu zájmu podnikatelů je především Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Řídí ho ministerstvo průmyslu a obchodu - právě na jeho internetových stránkách lze nalézt podrobný popis všech programů. Dozvědět se o nich můžete také na seminářích, které v regionech pořádá týdeník Profit (viz strana 31). Přinášíme stručný přehled jednotlivých částí Operačního programu Průmysl a podnikání. Podrobně a pravidelně se jim věnujeme v jednotlivých číslech Profitu, zejména v rubrice Příležitosti. PROSPERITA Program Prosperita má podpořit infrastrukturu průmyslového vývoje - tedy především vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro transfer technologií. Finanční podpora je poskytována na zřízení a rozvoj těchto zařízení, zajištění jejich činnosti a na poskytování cenově výhodných služeb těchto zařízení pro malé a střední podnikatele. Na období let 2004 až 2006 je v programu k využití 56 milionů eur. Příjemce musí být právnickou osobou a musí prokázat svoji spolupráci s výzkumným ústavem či podobnou institucí. Podpora je poskytována formou dotace, žádat o ni mohou malé a střední podniky, velké firmy i obce, kraje či inovační centra. Dotace bude poskytnuta do 75 procent uznatelných nákladů, maximálně do výše 150 milionů korun. Projekt musí fungovat minimálně pět let. Podrobně jsme se programu P rosperita věnovali v Profitu č. 43. REALITY Program Reality podporuje rozvoj projektů výstavby a regenerace podnikatelských nemovitostí. Pomáhá také rozvoji infrastruktury již existujících průmyslových území a podnikatelských zón, a to zejména v oblastech postižených restrukturalizací průmyslové výroby. Zóna musí být na ploše minimálně dvou hektarů. Ve fondu je určeno k využití 80 milionů eur. Městům a obcím je dotace poskytována do výše 75 uznatelných nákladů, při výstavbě a rekonstrukci objektů maximálně do 10 milionů korun. Společnostem a podnikům je v případě výstavby zóny a rekonstrukce objektů poskytována do výše 46 procent uznatelných nákladů, při regeneraci zóny dokonce až do výše sta procent uznatelných nákladů. Podrobně jsme se programu Reality věnovali v Profitu č. 41. ŠKOLICÍ STŘEDISKA Tento program podporuje rozvoj lidských zdrojů, konkrétně zajištěním infrastruktury potřebné ke školení. Je určen i na podporu vzdělávání zaměstnanců podniku. Do roku 2006 lze využít celkem 21 milion eur. Dotace smí činit maximálně 46 procent uznatelných nákladů a její výše se může pohybovat od sto tisíc do dvaceti milionů korun podle toho, na co je určena. Peníze lze použít na výstavbu školicího střediska, na školicí pomůcky nebo školicí programy. Podrobně jsme se programu Školicí střediska věnovali v Profitu č. 40. KLASTRY Průřez různými obory umožňuje program Klastry, který zatím není podnikateli příliš využíván, zřejmě i kvůli jeho průřezovému charakteru. Cílem je podpořit růst a konkurenceschopnost rozvojem odvětvových seskupení, ve kterém musí být minimálně deset firem. V programu je k využití devět milionů eur. Podporuje jak vyhledávání firem vhodných do klastru, tak jeho zakládání a rozvoj. Přispívá například na takové obory, jako je výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel, ubytování a stravování či veterinární činnosti. Podrobně jsme se programu Klastry věnovali v Profitu č. 39. START Pouze pro malé podnikatele (fyzické osoby nebo právnické osoby do padesáti zaměstnanců) je určen program Start. Měl by umožnit realizaci podnikatelských záměrů lidí poprvé nebo po delší době (minimálně sedm let) vstupujících do podnikání. Do uznatelných nákladů lze zařadit pořízení a rekonstrukci hmotného majetku, pořízení pozemků, patentů a licencí. Podpora je zde poskytována formou zvýhodněného úvěru minimálně ve výši 100 tisíc korun, maximálně do jednoho milionu. Jde o bezúročný úvěr až do výše 90 % nákladů se splatností maximálně šest let. KREDIT Pro podniky s kratší historií (zpravidla do pěti po sobě jdoucích zdaňovacích období) je určen program Kredit. Využít ho mohou opět pouze malí podnikatelé. Formou podpory jsou zvýhodněné úvěry. Ty lze získat v různé výši podle délky existence firmy. Firma s maximálně pětiletou historií jej může získat do výše dvou milionů korun, firma existující dva až pět let až do pěti milionů korun. Úvěr je úročen pevnou roční sazbou 4 procenta se splatností do pěti let. V rámci tohoto programu může získat firma s minimálně dvouletou historií i podřízený úvěr s odkladem splátek až na pět let a s roční pevnou sazbou ve výši tří procent. ROZVOJ Program Rozvoj určený na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků byl zatím kvůli velkému zájmu podnikatelů pozastaven. MARKETING Zvýšení konkurenceschopnosti českých exportujících firem má zajistit program Marketing. Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu. Žadatel musí být právnickou osobou a mít sídlo mimo území města Prahy. Dotace z fondu je poskytnuta maximálně do výše 46 procent uznatelných nákladů, nejvýše v částce jednoho milionu korun. Podrobně jsme se programu Marketing věnovali v Profitu č. 38. INOVACE

Cílem programu je podpora zavádění nových produktů na trh a zlepšení technických a užitkových parametrů výrobků, služeb a technologií. K využití je kolem 42 milionů eur. Umožňuje získat podporu formou dotace či zvýhodněného úvěru nebo obou. Dotaci lze získat až ve výši 50 milionů korun, ve stejné výši i úvěr - a to se splatností až 9 let a pevnou roční tříprocentní sazbou. Podrobně jsme se programu Inovace věnovali v Profitu č. 42.

ÚSPORY ENERGIE Přispět ke snižování energetické náročnosti českého průmyslu má program Úspory energie. Je určen pro malé a střední podnikatele v oblasti zpracovatelského průmyslu. Firma musí mít proveden energetický audit. Podrobněji o programu píšeme vtomto čísle Profitu na straně 38. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE**

Podpora projektů, zavádějících výrobu elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů, je cílem programu Obnovitelné zdroje energie (OZE). Dotaci lze získat maximálně ve výši 30 milionů korun do výše 46 procent uznatelných nákladů.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Asus uvádí levnější 10Gb/s síťovku. XG-C100C stojí pod tři tisíce a umí i 2,5/5,0Gb režim
Sega vdechne život starým hrám. Na mobilech zdarma vydala Sonica a další pecky
Vědci vymysleli další způsob, jak udělat foťák tenký jako papír
Seznam zruší legendární mapy. Ale ne ty, které myslíte
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít