PROFESE - KONTAKTY - INFORMACE

17. května 2004, 00:00 - admin
17. května 2004, 00:00

Všechny podstatné evropské zákony, normy a předpisy jsou už podle vládních úředníků přeložené do češtiny. Výjimkou je legislativa, kterou Brusel přijal v poslední době a také předlohy, jež se týkají vnějších vztahů EU.

EVROPSKÉ NORMY NA INTERNETU

Lidé a podnikatelé ale zatím nenajdou kompletní balík unijních zákonů v tištěné podobě - přístupné jsou v elektronické podobě na internetu. Řekla to Pavlína Obrová z odboru kompatibility Úřadu vlády. Revidované překlady mohou zájemci nalézt třeba na webových stránkách Úřadu vlády. n http://www.vlada.cz, sekce Evropská unie

O PODPOŘE EXPORTU V ROCE 2004

Odborný seminář na téma „Programy na podporu exportu v roce 2004“ připravila Hospodářská komora okresu Přerov na 18. května. V první části semináře budou představeny aktuální služby a produkty na podporu rozvoje exportu poskytované Českou agenturou na podporu obchodu (CzechTrade). V druhé části budou podány informace o pojistných produktech Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) a bankovních instrumentech ČEB, a. s., které umožní získat výhodnější podmínky financování vývozu - vládní podpora exportu. Odborný seminář je určen jak zkušeným exportérům, kteří si přejí rozšířit své obchodní aktivity, tak začínajícím malým a středním podnikům, které s exportní činností teprve začínají. Účastníci semináře obdrží také informace o novém programu Prospekce - společný projekt CzechTrade, ČEB, a. s. a EGAP, a. s. n tel.: 581 210 205, e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

ČESKÉ FIRMY NA NĚMECKÉM TRHU

Odborný seminář na téma „České firmy na německém trhu po vstupu do EU“ se uskuteční 25. května v P řerově. Odborným garantem semináře bude dr. Marcella Pawelka, německá právnička specializující se na zastupování českých firem v N ěmecku. Tématem odborného semináře budou např. změny procesního práva ve vztahu k N ěmecku po vstupu ČR do EU, informace o povstupních podmínkách pracovního povolení v N ěmecku, změny a ulehčení při zakládání dceřiných společností atd. n tel.: 581 210 205, e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

JAK PSÁT A PŘEDKLÁDAT PROJEKTY Odbor vzdělávání Hospodářské komory ČR pořádá 19. května seminář nazvaný Psaní a předkládání projektů pro začátečníky. Jeho cílem je poskytnout základní orientaci v oblasti psaní projektů, orientaci v možnostech a úskalích jejich předkládání. Určený je pro účastníky s minimální znalostí v této oblasti. Tomu i odpovídá program, který obsahuje následující přednášky: Co to je projekt a v čem tkví specifika projektové práce; Projektová žádost - záměr, cíle, cílová skupina, partneři, harmonogram, evaluace, diseminace; Logický rámec projektu; Rozpočet a jeho napojení na obsahovou část projektové žádosti; Praktická část - pojmenování projektového záměru a cíle, kvantifikace projektových cílů. Další seminář k této problematice, určený pro účastníky se základní znalostí psaní projektů nebo pro ty, kteří se zúčastnili předchozího semináře pro začátečníky, se koná 26. května a nese název Strukturální fondy a jejich aplikace v ČR. Jeho program obsahuje následující přednášky: Evropská regionální politika a její důležitost pro porozumění; Evropským strukturálním fondům; Strukturální fondy, Kohezní fond a Iniciativy společenství; Cíle ESF pro programovací období 2000-2006; Přehled jednotlivých operačních programů; Programové dodatky jako základ implementace v ČR; Některé praktické rady ohledně financování a zpracování projektové žádosti na základě informací dostupných k datu konání kurzu. n tel.: 224 096 551, e-mail: vzdelavani@komora.cz VŠE O DANÍCH NA UKRAJINĚ**

Komora pro hospodářské styky se SNS pořádá 27. května semináře Daňový systém Ukrajiny (novelizace daňových zákonů, daň z příjmů, DPH). K daňové problematice na Ukrajině přednáší renomovaný ukrajinský právník V. Martyňuk. Překlad do češtiny zajištěn. Vedle výkladu je časový prostor také pro dotazy účastníků semináře. tel.: 224 096 336, e-mail: tauchmanova@komora.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít