Profese - Kontakty - Informace

28. července 2003, 00:00 - admin
28. července 2003, 00:00

Adresář jihomoravských exportérůO získání zakázky v zahraničí rozhodují aktuální a rychle dostupné informace o vhodných dodavatelích. Proto Obchodní a hospodářská komora Brno jako regionální partner agentury CzechTrade spolupracuje na vytvoření podrobné databáze českých vývozců, kteří mají zájem prezentovat svou firmu na zahraničních trzích a chtějí zvýšit svůj zisk a obrat prostřednictvím efektivního využívání obchodních příležitostí.

Adresář jihomoravských exportérů

O získání zakázky v zahraničí rozhodují aktuální a rychle dostupné informace o vhodných dodavatelích. Proto Obchodní a hospodářská komora Brno jako regionální partner agentury CzechTrade spolupracuje na vytvoření podrobné databáze českých vývozců, kteří mají zájem prezentovat svou firmu na zahraničních trzích a chtějí zvýšit svůj zisk a obrat prostřednictvím efektivního využívání obchodních příležitostí. Úkolem Regionálního informačního místa CzechTrade Brno (RIM Brno) při Obchodní a hospodářské komoře Brno je oslovit s nabídkou prezentace v krajském adresáři exportérů firmy z celého Jihomoravského kraje. Pro firmy je tato prezentace bezplatná. Cílem je vytvořit detailní databázi českých vývozců, členěnou podle oborů podnikání, jednotlivých krajů ČR i abecedně. Ta bude připravena do konce listopadu 2003 v anglickém a německém jazyce. V podobě CD bude distribuována na přelomu roku 2004. Na jejím rozšíření do zahraničí budou spolupracovat zahraniční kanceláře CzechTrade se zastupitelskými úřady České republiky, OHK Brno ji poskytne svým zahraničním partnerům v rámci prezentace kraje. Zároveň bude zpřístupněna na internetu i na webových stránkách OHK Brno.

tel: 541 159 544, e-mail: czechtrade@ohkbrno. cz

Euroregion Nisa: Ceny za inovace

Pod záštitou prezidia Euroregionu Nisa (ERN) bude v letošním roce udělena mezinárodní cena za nejlepší inovaci INNOVATION 2003 - Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Jedná se o první ročník mezinárodního ocenění pro podnikatele Euroregionu Nisa za rok 2003. Cenu vyhlašuje prezidium Euroregionu Nisa a hodnotí se nejlepší inovační výrobek a nejlepší hospodářská spolupráce ze všech tří zemí tohoto euroregionu. Mezi hlavní kritéria soutěže pro získání první ceny „nejlepší inovační výrobek“ patří např. stupeň inovace, prodejnost výrobku/výrobního postupu, zachování pracovních míst, vytvoření nových pracovních míst, použití evropských norem životního prostředí a kvality. U ceny „nejlepší partnerství“ patří mezi kritéria např. rozsah společné spolupráce, doba a koordinace spolupráce, vývoj prodeje a také zachování pracovních míst a dodatečný počet vytvořených pracovních míst v důsledku hospodářské spolupráce. V obou kategoriích budou vybrány tři nejlepší žádosti z každé země ERN. Rozhodovat o nich bude komise složená z patnácti expertů, z každé země ERN zde bude zastoupeno 5 expertů. Udílení cen se uskuteční na konci roku 2003. Vítěz obdrží finanční odměnu a všechny produkty hodnocené ve finále budou mezinárodně prezentovány.

tel: 485 100 148

Seminář o státní pomoci

Opatření poskytující pomoc jednotlivým podnikům národními, regionálními nebo místními autoritami - státní pomoc - narušují soutěž, protože diskriminují společnosti, které neobdržely pomoc oproti těm, kteří jsou jejími příjemci. Cíl politiky hospodářské soutěže EU v oblasti státní pomoci je vytvoření správné rovnováhy mezi potřebou veřejných intervencí a ochranou fair soutěže na druhé straně. Aby bylo dosaženo uvedeného cíle, Dohoda EK neuplatňuje totální zákaz státní pomoci. Poskytování takové pomoci může být ospravedlněno výjimečnými okolnostmi. V současné době je státní pomoc ilegální, pokud není schválena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a v důsledku přistoupení k EU také EK. Poskytovatelé státní pomoci jsou povinni znát pravidla EK, týkající se státní pomoci. Ale také podniky mají znát, jak odolat ilegálním podporám narušujícím hospodářskou soutěž a poškozující jejich ekonomický zájem. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil na 30. září 2003 seminář o pravidlech Evropské komise, týkajících se státní pomoci. Seminář je organizován s podporou twinningového projektu PHARE „Státní pomoc“, jehož partneři jsou EK, německé spolkové ministerstvo financí a ÚOHS. Dva němečtí experti a jeden expert ÚOHS poskytnou přednášky o principech práva ES, týkajícího se státní pomoci, a o pravidlech a směrnicích komise ES v různých oblastech jako investiční pomoc, pomoc při restrukturalizaci firem v nesnázích, pomoc malým a středním firmám, podpora v oblasti vědy a výzkumu a ochrana životního prostředí. Pozornost bude věnována i procedurálním otázkám: Jak mají podniky jednat s Komisí v jednotlivých případech? Jak uplatnit námitky proti rozhodnutí Komise? Jak vypadají soudní procedury?

sklimes@spcr.cz

Hospodářská výstava v Pelhřimově

V sobotu dne 13. září 2003 pořádá Okresní hospodářská komora Pelhřimov Hospodářskou výstavu 2003. Jedná se o výstavní akci firem z kraje Vysočina. Firmy zde mohou prezentovat své výrobky a služby. Místo konání je Masarykovo náměstí v Pelhřimově. Akce se koná od 10 do 16 hodin. Zajištěno je občerstvení a celodenní kulturní program.

Řídit svůj osud

Sdružení EVIDA Plzeň, Česká manažerská asociace Praha, VDI BV Dresden, Fakulta informatiky a statistiky VŠE, PHF EU Košice a ČESAC Plzeň pořádají v první polovině září v Mariánských Lázních pátou mezinárodní pracovní konferenci zaměřenou na aktuální problémy řídicí práce GEMAN 03 „General Management“. Mottem konference je „Řídit svůj osud, aby jej neřídili jiní“.

Mohlo by vás zajímat

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

  • Rekola mění dopravu v českých městech

  • Roman Šmucler: Češky jsou posedlé zvětšováním prsou

  • Vinař Pavel Chrást: Víno se v Česku předražuje

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

  • Adam Hazdra: Třetina lidí je v práci nespokojených

Hry pro příležitostné hráče