PROČ HLASOVAT PRO EVROPSKOU ÚSTAVU

13. června 2005, 00:00 - Ivan Voleš
13. června 2005, 00:00

Hospodářská komoraAsociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres hodnotí unijní Ústavní smlouvu z pohledu podnikatelů pozitivně. Firmy prý jistě uvítají posílení demokratičnosti fungování Evropské unie.

Hospodářská komora

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres hodnotí unijní Ústavní smlouvu z pohledu podnikatelů pozitivně. Firmy prý jistě uvítají posílení demokratičnosti fungování Evropské unie. Ústavní smlouva zároveň potvrzuje mezi hlavními cíli integrace také rozvoj a zdokonalování jednotného trhu nebo podporu udržitelného rozvoje založeného na ekonomickém růstu a stabilních cenách. Deklaruje také vysoce konkurenceschopnou sociální tržní ekonomiku usilující o plnou zaměstnanost, pomoc vědeckému a technickému rozvoji, podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi členskými státy.

Pro podnikatele je důležité, že Ústavní smlouva urychlí legislativní proces. Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou (oproti dosavadní praxi byla tato zásada rozšířena na dalších přibližně dvacet oblastí) a jen výjimečně bude vyžadována jednohlasnost v otázkách jako jsou daně, sociální politika. To umožní zpružnit rozhodování o důležitých otázkách pro lepší fungování vnitřního trhu. Zároveň to ponechává členským státům samostatnost při rozhodování o zásadních nástrojích ovlivňujících jejich hospodářský rozvoj, jakými jsou právě oblast daní a sociální politiky.

Pro firmy jsou z Ústavní smlouvy nejdůležitější zásady pro správné fungování jednotného vnitřního trhu, volného pohybu a usazování osob, pravidla hospodářské soutěže a státní podpory. S touto částí (Část III, kapitola I-III) by se měli podnikatelé zejména podrobně seznámit, protože podle ní se bude vytvářet evropská legislativa ovlivňující podnikatelské prostředí v budoucím období. Tyto články sice neobsahují žádné zásadní změny oproti předchozím a stále platným smlouvám, ale jsou shrnuty do jednoho textu, jsou lépe formulované a seřazené. Pro podnikatele jsou důležité i části týkající se sociálního dialogu, zapojení sociálních partnerů do konzultací a připomínkování legislativy.

Ústavní smlouvě je možné mnoho vytknout. Vznikala obtížně jako výsledek kompromisu mezi názory a stanovisky členských států.

Pro mne jako představitelé podnikatelské reprezentace by zde měly být výrazněji uvedeny zásady Lisabonské strategie. To znamená zaměření na zvyšování konkurenceschopnosti evropského hospodářského a sociálního modelu prostřednictvím prorůstových opatření, podpory vzdělávání, vědy a výzkumu. Důležité jsou také zavádění moderních technologií a zjednodušení podmínek pro podnikání, odstraňování byrokratických překážek a zjednodušování legislativy, jak na evropské, tak i na národní úrovni.

Přes tyto a řadu dalších formálních nedostatků jsem přesvědčen, že podnikatelé by měli Ústavní smlouvu podpořit. Smlouva není nikde v rozporu s jejich zájmy a upevňuje základ EU, tedy jednotný vnitřní trh s jeho základními svobodami - pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Ivan Voleš ředitel odboru EU a zahraničních vztahů Hospodářské komory ČR

O autorovi| Tuto část připravuje Hospodářská komora ČR, Ivan Voleš ředitel odboru EU a zahraničních vztahů Hospodářské komory ČR

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít