PŘIPRAVUJE SE ÚPRAVA OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

26. dubna 2004, 00:00 - admin
26. dubna 2004, 00:00

V parlamentu se mezi ohromným množstvím nových právních norem projednává i poslanecký návrh novely obchodního zákoníku, která má přinést novou úpravu obchodního rejstříku. Protože se jedná o záležitost, která je již dlouhá léta vystavena kritice podnikatelů - a zatím se toho příliš nezměnilo - stojí za to novelu sledovat a přiblížit si ji.

NOVÉ PARAGRAFY

Cílem novely je zjednodušit současnou právní úpravu vedení rejstříku. Předpokládá například zavedení povinnosti rejstříkového soudu informovat příslušné státní orgány (daňové, statistické a další úřady) o provedených změnách v zápisu do obchodního rejstříku. Mezi dalšími navrhovanými změnami je postupné převedení obchodního rejstříku do úplné elektronické podoby, zavedení závazných formulářů pro podávání návrhu na zápis nebo změnu zápisu v obchodním rejstříku, zrušení povinnosti vedoucího organizační složky či podniku cizince mít povolení k pobytu v České republice, zavedení povinnosti zahraničních osob zapsaných do obchodního rejstříku udat adresu pro doručování či zmocněnce pro doručování na území České republiky. Dále zákon navrhuje novelizovat ustanovení občanského soudního řádu, která obsahují procesněprávní úpravu provádění zápisů do obchodního rejstříku. Tato novelizace má přinést urychlení provádění zápisů. Tomu mají napomoci například ustanovení, že je-li k zápisu do obchodního rejstříku přiložen notářský zápis, který prokazuje, že návrh splňuje podmínky stanovené zákonem, rejstříkový soud již splnění těchto podmínek znovu neprověřuje. Splňuje-li návrh na zápis zákonem stanovené podmínky, musí být zápis proveden až na výjimky do pěti pracovních dnů. N erozhodne-li rejstříkový soud o zápisu či nevyzve účastníka řízení do pěti pracovních dnů k doplnění návrhu, dochází k zápisu ex lege. I když ani přijetí této novely zřejmě nezrychlí fungování zápisů do obchodního rejstříku tak, jak je tomu například v Nizozemí, přeci jen se zdá, že po dlouhých letech je zde alespoň nějaká změna k lepšímu. Ovšem na jásání je zatím ještě brzy. Navrhovaná účinnost projednávané novely je totiž k 1. červenci 2005.

(Zpracováno podle Finančních aktualit KPMG)

Mohlo by vás zajímat

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

  • James Cusumano: Pochybuji, že Elvis žije

  • Vlastimil Harapes: Nemám rád cyklostezky a nejraději bych…

Hry pro příležitostné hráče