Přes 14 miliard na sociální projekty

29. března 2005, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
29. března 2005, 00:00

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Téměř 457 milionů eur může do roku 2006 využít Česká republika z Evropského sociálního fondu. Uspět mohou projekty zaměřené na snížení nezaměstnanosti a vyšší kvalifikaci zájemců o práci. Zhruba 14,2 milionu korun se Česku nabízí z Evropského sociálního fondu (ESF).

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Téměř 457 milionů eur může do roku 2006 využít Česká republika z Evropského sociálního fondu. Uspět mohou projekty zaměřené na snížení nezaměstnanosti a vyšší kvalifikaci zájemců o práci.

Zhruba 14,2 milionu korun se Česku nabízí z Evropského sociálního fondu (ESF). Podmínkou jejich čerpání je, že se na financování projektů z dvaceti až padesáti procent podílí státní rozpočet členské země. Poměr spolufinancování závisí na podmínkách jednotlivých programů. Pokud peníze určené pro Českou republiku nevyčerpáme do konce roku 2006, musíme je vrátit - nelze je tedy použít v dalším období. Objem financí určuje komise Evropské unie pro každé období zvlášť. Výše podpory je přitom přímo úměrná tomu, kolik peněz se vyčerpalo v předchozím období. Pokud by tedy Česko do roku 2006 nevyčerpalo celou částku, dostalo by v dalším období méně.

PRO VĚTŠÍ ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKACI

Žadatelem o peníze z ESF může být jakákoli fyzická a právnická osoba, která má sídlo v České republice a je přímo zodpovědná za přípravu a řízení projektu - nesmí tedy působit jako prostředník. Koordinátorem finanční pomoci je ministerstvo práce a sociálních věcí jako řídicí orgán. Podle obsahu jednotlivých projektů se žadatelé mohou obracet na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, krajské úřady nebo úřady práce. Kontakt je vždy součástí výzvy k předkládání žádostí.

Kritéria jednotlivých programů se liší. Společným cílem však je snížení nezaměstnanosti, zvýšení kvalifikace zájemců o práci a větší šance znevýhodněných lidí získat pracovní místo. Projekt nemusí mít celorepublikový charakter, zejména krajské úřady či úřady práce vypisují výzvy týkající se daného regionu.

POČKEJTE NA VÝZVU

Zájemce musí počkat, až dojde k vyhlášení příslušné výzvy. Ty se vyhlašují průběžně. Do současné doby bylo zatím vyhlášeno kolem padesáti výzev, na některé z nich lze ještě reagovat. Podrobnější a především aktuální informace lze nalézt na stránkách www.esfcr.cz. Na zpracování projektů je většinou čas osm týdnů od zveřejnění výzvy. Podmínky pro následné hodnocení příslušnou komisí se liší podle jednotlivých programů, vyžadují především praxi v daném oboru.

Jaké výzvy jsou právě teď aktuální? Například Úřad práce hlavního města Prahy hledá projekty podporující adaptabilitu a konkurenceschopnost podniků a organizací. Na financování je vymezeno 107 milionů korun, přičemž minimální výše podpory je 600 tisíc a maximální 10 milionů korun. Cíle jsou: podpora školení v podnikání, podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a zavádění moderních forem řízení. Dalšími příklady jsou výzva na projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů (opět od pražského úřadu práce), na rozvoj terciárního vzdělávání (od ministerstva školství) nebo na podporu cestovního ruchu (hlavní město Praha).

ŠANCI MAJÍ I PRAŽÁCI

Na rozdíl od mnoha dalších unijních podpor mají na peníze z ESF nárok i firmy, které svůj projekt hodlají uskutečnit v Praze. Ta je jinak z řady dotací na rozvoj slabších regionů vyloučena, protože její hrubý domácí produkt je výrazně vyšší než v ostatních krajích České republiky a převyšuje i evropský průměr.

Podrobnosti o finanční pomoci pro Prahu obsahuje Jednotný programový dokument pro cíl 3 (JPD 3). Cílem je efektivní trh práce, založený na kvalifikované pracovní síle. Jelikož má Praha nejnižší nezaměstnanost z celého Česka, klade se zde důraz hlavně na podporu oblastí specifických pro hlavní město - tedy vysokou vzdělanost a kvalifikaci pracovní síly, kvalitnější zázemí pro výzkum a vývoj, vyšší konkurenceschopnost a adaptabilitu pražských podniků. Velký význam zde má i rozvoj cestovního ruchu.

Další peníze z ESF směřují do iniciativy Společenství EQUAL. Ta na celém území Evropské unie podporuje mezinárodní spolupráci v boji se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Od všech ostatních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů se tato iniciativa liší tím, že je ve všech členských státech realizována na základě společného harmonogramu. Všichni příjemci podpory tedy musí spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Největší část financí z ESF směřuje do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti. Program má čtyři priority: aktivní politiku zaměstnanosti, rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního vzdělávání a adaptabilitu podnikání.

KAM JDOU PENÍZE Z ESF

Programy, které zajišťuje ministerstvo práce a sociálních věcí:

* Operační program Rozvoj lidských zdrojů: 318,82 milionů eur

* Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 (Praha): 58,8 milionu eur

* Programový dokument pro iniciativu společenství EQUAL: 32,1 milionu eur

Programy, které zajišťují kraje nebo obce:

* Společný regionální operační program (SROP): 47,28 milionu eur

Pozn.: Čísla udávají finanční limit pro Českou republiku do roku 2006

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyřstrukturálních fondů, jejichž pomocí se snaží Evropská unie odstraňovat rozdíly v sociálním a ekonomickém postavení mezi jednotlivými regiony. Hlavním posláním ESF je rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím zvyšováním zaměstnanosti a podporou sociální integrace.

„Finanční zdroje směřují na rozvoj kvalifikovaných, vzdělaných a pružných pracovních sil, zlepšení organizace práce, usnadnění tvorby pracovních míst a posilování potenciálu pracovních sil ve výzkumu, vědě a technologii,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. Zvláštní pozornost věnuje ESF podpoře rovných příležitostí, čímž přispívá ke zmírňování nerovnováhy mezi pracovníky.

Foto popis| Fond podpoří i projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů.

Foto autor| foto: Profimedia. cz

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Nové Audi A8 dostane unikátní podvozek, který reaguje na…
Nejlepším motorem roku 2017 je osmiválec Ferrari. Poprvé se volil také nejlepší elektromotor
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Že jste ještě neviděli Porsche 911 GT2 RS? Nevadí, stejně už je vyprodané
Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro má v hledáčku nejostřejší BMW GS
Technologie
Steam rozjel letní výprodeje her. Nákupní horečku mu ale překazili „hackeři“
New York Times diskuze nezruší. Hloupé komentáře bude mazat umělá inteligence
Opera 46 významně zlepšuje stabilitu a omezuje stránky na pozadí
Psaní tahem prstu funguje už i v češtině, kalkulačka umí konvertovat měny [Windows Insider]
Standard Unicode 10.0 přináší znak bitcoinu a 56 nových emoji včetně vousáče a ponožek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít