Přehledně: Na jakou smlouvu zaměstnat studenta

25. května 2011, 06:03 - Richard W. Fetter
25. května 2011, 06:03

Nabízíme přehled základních náležitostí pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, shody a rozdíly mezi zaměstnáváním, a to i studenta, v pracovním poměru nebo na dohodu.

 

Foto: Profimedia.cz

Pracovní smlouva – Pracovní poměr

Písemná forma

Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně; nedostatek písemné formy však nezpůsobuje neplatnost; jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci

Povinné (podstatné) náležitosti smlouvy nebo dohody

•druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat

•místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána

•den nástupu do práce

Rozsah pracovní doby

max. 40 hodin týdně

Mzda resp. plat ve smlouvě resp. odměna v dohodě

Nemusí být uveden(a)

Doplatek do minimální mzdy

Ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou (použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda), resp. ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou

Zaručená mzda (plat)

Ano

Právo na cestovní náhrady

ano

Právo na dovolenou

ano

Účast na nemocenském pojištění

Ano, ale pokud nejde o zaměstnání, které trvalo nebo mělo trvat méně než 15 kalendářních dnů nebo sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí méně než částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění (méně než tzv. rozhodný příjem), tedy méně než (pro rok 2011) 2.000 Kč za kalendářní měsíc.

Jak správně zaměstnat studenta na letní brigádě

Od kdy můžete vzít na brigádu studenta Na co si dát pozor při zaměstnávání studentů Přehledně: Na jakou smlouvu zaměstnat studenta

Dohoda o provedení práce

Písemná forma

Dohodu je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci

Povinné (podstatné) náležitosti smlouvy nebo dohody

Nejsou předepsány. Lze však doporučit ujednat zejména:

•vymezení pracovního úkolu,

•sjednanou odměnu,

•dobu, v níž má být pracovní úkol proveden,

•případně předpokládaný rozsah práce, pokud event. nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu,

případně též možnost případného odstoupení od smlouvy (dohody) a jeho podmínky.

Rozsah pracovní doby

Max. 150 hodin za kalendářní rok. (Uvažuje se o rozšíření na 300 hodin za kalendářní rok.)

Mzda resp. plat ve smlouvě resp. odměna v dohodě

Měla by být uvedena.

Doplatek do minimální mzdy

Ve výši rozdílu mezi výší  odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Zaručená mzda (plat)

Ne 

Právo na cestovní náhrady

Ano, je-li to sjednáno a je-li současně sjednáno místo pravidelného pracoviště zaměstnance;  má-li však zaměstnanec vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.

Právo na dovolenou

Ne

Účast na nemocenském pojištění

Ne

Dohoda o pracovní činnosti 

Písemná forma

Dohodu je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci.

Povinné (podstatné) náležitosti smlouvy nebo dohody

•sjednané práce

•sjednaný rozsah pracovní doby

•doba, na kterou se dohoda uzavírá

Rozsah pracovní doby

Max. 1/2 týdenní pracovní doby.

Mzda resp. plat ve smlouvě resp. odměna v dohodě

Měla by být uvedena.

Doplatek do minimální mzdy

Ve výši rozdílu mezi výší  odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Zaručená mzda (plat)

Ne 

Právo na cestovní náhrady

Ano, je-li to sjednáno a je-li současně sjednáno místo pravidelného pracoviště zaměstnance.

Právo na dovolenou

Ano, je-li to sjednáno nebo stanoveno.

Účast na nemocenském pojištění

Ano, ale pokud nejde o zaměstnání, které trvalo nebo mělo trvat méně než 15 kalendářních dnů nebo sjednaná částka započitatelného příjmu (odměny) z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí méně než částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění (méně než tzv. rozhodný příjem), tedy méně než (pro rok 2011) 2.000 Kč za kalendářní měsíc.

 

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít