Přechodná období, která Česká republika vyjednala

03. května 2004, 00:00 - admin
03. května 2004, 00:00

1/ možnost uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (pět procent): a) v dodávkách tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou surovin určených pro výrobu tepelné energie, domácnostem a malým podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH (do 31.

DAŇOVÁ POLITIKA

prosince 2007); b) na stavební práce týkající se staveb určených pro bydlení, které nejsou poskytnuty v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů (do 31. prosince 2007); 2/ Česká republika může za určitých podmínek pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty u mezinárodní přepravy cestujících po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňováno některým současným členským státem; 3/ osvobození od povinnosti k registraci k dani z přidané hodnoty pro malé podniky s ročním obratem nižším než 35 tisíc eur; 4/ nižší spotřební daň z cigaret a tabákových výrobků (do 31. prosince 2006; u cigaret nejžádanější cenové kategorie až do 31. prosince 2007); 5/ trvalou zvláštní úpravu spotřební daně z lihu u pěstitelského pálení pro osobní spotřebu (maximálně třicet litrů ročně na domácnost). V jednání: ČR zažádala o odklad do 1. ledna 2008 pro zavedení ekologické daně z elektrické energie, z pevných paliv (uhlí) a také ze zemního plynu používaného na topení; 28. 1. 2004 vyjádřila souhlas EK jako první instance v procesu schvalování tohoto návrhu.

DOPRAVNÍ POLITIKA

Po dva roky po vstupu může ČR recipročně uplatňovat omezení v oblasti kabotáže (dopravy vozidlem evidovaným v určité zemi na území jiného státu). Toto období může jakýkoli členský stát (nový i současný) prodloužit na pět let.

ENERGETIKA

1/ do 31. prosince 2005 může Česká republika odložit vytvoření minimálních zásob ropy a ropných produktů, které mají představovat devadesátidenní spotřebu země; 2/ odklad otevření trhu zemním plynem do 31. prosince 2004.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Restrukturalizaci hutnictví musí Česká republika ukončit do konce roku 2006; do té doby má ve výjimečných případech povolenu státní podporu, která však musí být řádně zdůvodněna a lze ji poskytovat jen za účelem restrukturalizace ocelářských podniků. Podmínkou je výroba pouze šesti milionů tun oceli ročně. Protokol smlouvy o přistoupení počítá se státní podporou 14 miliard korun pro Vítkovické železárny, Novou Huť a V álcovny plechu Frýdek-Místek, ovšem pouze do roku 2003, žádná podpora nesmí být vyplacena po dni přistoupení.

VOLNÝ POHYB OSOB

Minimálně dva a maximálně sedm let mohou staré členské země vůči novým (platí i naopak) omezit volný pohyb pracovníků.

VOLNÝ POHYB KAPITÁLU

Občané ostatních zemí Evropské unie nebudou moci volně nabývat na území České republiky sedm let po vstupu zemědělskou a lesní půdu a pět let nemovitosti sloužící jako vedlejší bydliště. Výjimku budou mít ti, kdo si tuto nemovitost koupí jako hlavní bydliště, tedy osoby v ČR žijící a pracující. Vesměs tedy jde o lidi s povolením k trvalému pobytu. U zemědělské půdy má novela devizového zákona stanovit pro cizí rolníky dodatečnou podmínku tříletého trvalého pobytu v ČR.

ZEMĚDĚLSTVÍ

1/ přechodné období (do 31. prosince 2006) pro 52 zpracovatelské podniky (44 jatka, sedm podniků na zpracování ryb a jedna drůbežárna produkující vejce) pro dosažení plné harmonizace hygienických parametrů výroby; 2/ přechodné období (do 31. prosince 2009) pro úpravu technologií v klecových chovech. 3/ Budějovické pivo, Českobudějovické pivo a Budějovický měšťanský var mají trvalou zeměpisnou ochrannou známku ve všech zemích EU. 4/ své názvy si bude moci ponechat slivovice a Karlovarská hořká.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1/ výjimka pro čistírny odpadních vod v obcích od 2000 do 10 000 obyvatel (do 31. prosince 2010) a v 18 obcích nad 10 000 obyvatel (do 31. prosince 2006); 2/ přechodné období do 31. prosince 2005 na plnění směrnice, která určuje procento recyklace obalů a obalových odpadů; 3/ přechodné období do 31. prosince 2007 na plnění směrnice o integrované prevenci a omezování znečišťování u existujících zařízení, a to pro dva podniky - teplárnu v P řerově a ostravskou Novou Huť.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít