Přátelštější ochrana pro vynálezy

17. září 2007, 00:00 - Lada Benešová
17. září 2007, 00:00

Půjde-li všechno podle plánu legislativců, mělo by se v létě 2008 objevit v oblasti průmyslových práv několik novinek. Přihlášku na registraci patentu bude nově možné podat i elektronicky.

Nový patentový zákon Půjde-li všechno podle plánu legislativců, mělo by se v létě 2008 objevit v oblasti průmyslových práv několik novinek. Přihlášku na registraci patentu bude nově možné podat i elektronicky.

Dosavadní zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (č. 527/1990 Sb., ve znění novel) už má své dny nejspíš sečteny. Až na pár paragrafů by jej měl zcela nahradit nový patentový zákon, jehož návrh poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda by o něm měla jednat letos v říjnu. Nový patentový zákon má rovněž podstatně změnit současné znění zákona o užitných vzorech (č. 478/1992 Sb., ve znění novel).

Čtyři pozůstalé paragrafy

A proč se se „starým patentovým zákonem“ nerozloučíme úplně? Původně navrhovaná úprava předpokládala zrušení celého zákona. To by ovšem přineslo zánik ochrany, kterou právní řád dosud poskytuje zlepšovacím návrhům. Z toho důvodu ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo ponechat v platnosti ustanovení § 72 až 75 dosavadního zákona.

Zlepšovacím návrhem je, obecně řečeno, každé vylepšení, které zlepšovatel navrhne svému zaměstnavateli.

Podle sdělení Úřadu průmyslového vlastnictví jsou důvody pro zachování platné právní úpravy zlepšovacích návrhů následující:

Zlepšovací návrhy nejsou řazeny mezi předměty průmyslového vlastnictví; v řadě zemí nejsou vůbec upravovány – a pokud ano, pak nikoli patentovým zákonem. Proto není navržena úprava tohoto institutu ani v novém patentovém zákoně.

Dosavadní úprava nakládání se zlepšovacími návrhy (podle zmíněných ustanovení § 72 až 75) poskytuje široký prostor pro to, aby si podniky upravily právní postup vnitřním předpisem – v takzvaných zlepšovatelských statutech. V průběhu veřejné diskuze k návrhu zákona nicméně zazněl požadavek na zachování dosavadní právní úpravy, aby pro tvorbu oněch zmiňovaných zlepšovatelských statutů existoval právní podklad.

Co zůstane?

Smyslem patentu bude tak jako doposud poskytnout vynálezci výlučné právo využít („exploatovat“) vynález. Zůstane mu také oprávnění zakázat třetím osobám jeho využívání pro průmyslové a obchodní (tedy ne soukromé) účely.

Stejně jako v dosavadní úpravě bude nutné splnit tři takzvané pozitivní podmínky patentovatelnosti:

Patenty se udělují vynálezům ve všech oblastech techniky, pokud jsou nové (to zhruba znamená, že nejsou veřejně známé, ani již dříve přihlášené k udělení patentu). Zároveň musí být taková novinka výsledkem vynálezecké činnosti a musí existovat možnost, jak ji průmyslově využít – jinými slovy, že z vynálezu poplyne nějaký materiální užitek a bude možné ho vyrábět či využívat opakovaně.

Zůstanou také dosavadní negativní podmínky, tedy výluky z patentovatelnosti. Hlavní z nich je rozpor s dobrými mravy. V důsledku vývoje vědy budou doplněny konkrétními příklady; tak budou nepatentovatelné třeba způsoby klonování lidských bytostí a vynálezy, které jsou postaveny na průmyslovém využití lidských embryí.

Jediným místem v České republice, kde bude možné prostřednictvím patentové přihlášky žádat o udělení patentu, zůstane Úřad průmyslového vlastnictví. Na jeho internetových stránkách je už dnes k dispozici formulář přihlášky vynálezu. Nově je umožněno podat přihlášku, která zahájí řízení o udělení patentu, elektronicky. Takto lze získat ochranu vynálezu takzvanou národní cestou. Ochranu vynálezu bude rovněž, tak jak je to možné i v současné době, získat podáním evropské patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu.

… a co se změní?

Návrh nového patentového zákona je dalším krokem na cestě k harmonizaci práva v oblasti ochrany vynálezů v evropském měřítku.

Cílem legislativců bylo zjednodušení právní úpravy průmyslového vlastnictví. I proto je návrh zákona koncipován tak, aby k jeho provedení nebylo třeba vydávat zvláštní vyhlášky.

Patent je novým zákonem (na rozdíl od dosavadní úpravy) pojímán ne jako právo, ale jako věc v právním slova smyslu způsobilá být objektem vlastnictví. To sice na první pohled působí jako ryze teoreticko-právní změna, ale odrazit by se měla i v praxi. Patent - věc bude jednodušeji smluvně převoditelný, může být předmětem exekuce a bude možné jej snadněji dát i do zástavy. Nejasnosti, které dosud v souvislosti s tím vznikají, by měly být omezeny i tím, že nový zákon má možné způsoby nakládání výslovně vyjmenovat.

Zákonodárce připravované změny shrnul takto: „Zákon je koncipován tak, aby vytvářel přátelštější prostředí pro přihlašovatele patentů a v důsledku toho oproti dosavadní právní úpravě snížil administrativní zátěž dotčených podnikatelských subjektů.“ Doufejme, že mu praxe dá za pravdu.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít