Pozor na neschválené náhradní díly!

02. června 2003, 00:00 - Zdeněk Kubín
02. června 2003, 00:00

Sdružení automobilového průmyslu upozornilo na přetrvávající nežádoucí stav, který existuje v oblasti dovozu, výroby a používání neschválených náhradních dílů při opravách vozidla.

Sdružení automobilového průmyslu upozornilo na přetrvávající nežádoucí stav, který existuje v oblasti dovozu, výroby a používání neschválených náhradních dílů při opravách vozidla.

Přestože stávající legislativa neumožňuje (zakazuje) používání neschválených náhradních dílů pro jejich opravy a přímo ukládá jak výrobcům, tak dovozcům povinnost nechat si díly schválit před uvedením do prodeje, stále se na našem trhu objevuje sortiment dílů, které obešly schvalovací řízení, a dostaly se tak do řady různých typů prodejen a opraven. Tyto díly jsou mnohdy používány i na „odborné“ opravy vozidel, jejichž konečná kvalita může přímo ohrozit bezpečnost osob a silničního provozu (zejména při výměně dílů brzdových systémů a řízení, při použití neschválených kol z lehkých slitin apod.). Opravny použitím neschváleného dílu sice získávají určitou cenovou výhodu, mnohdy si však neuvědomují, jakému se vystavují riziku. V případě nehody, jejíž příčinou bude použití neschváleného dílu, mohou nést i trestní odpovědnost. Totéž platí obdobně při používání dílů ze starých vozidel nebo z vozidel dovezených tzv. „na náhradní díly“. Také pojišťovna by mohla při zjištění a prokázání úmyslného použití neschváleného nebo starého dílu odmítnout příslušná plnění. Finální výrobci i výrobci komponentů bojují za vysokou kvalitu prodávaných dílů nikoli z důvodu snahy o udržení svého postavení, ale proto, aby případné nehody zapříčiněné použitím neschváleného dílu nepoškozovaly jejich výrobce, dobré jméno značky a ve svých důsledcích pak i konečného spotřebitele. Rovnost podmínek na trhu, tedy splnění povinností u subjektů působících na trhu dílů, by proto mělo být samozřejmostí.

(www. autosap.cz)

Platnost řidičských průkazů

Zákon č. 361/2000 Sb., jehož účinnost je od 1. ledna 2001, hovoří o platnosti řidičských průkazů a jejich výměně:

§ 134 V ýměna dosavadních řidičských průkazů

1) Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona.

Termín byl tedy do 31. prosince 2002.

2) Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona.

Termín je tedy do 31. prosince 2005, přičemž výměna se týká i průkazů vydaných v roce 2000.

3) Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Povinná výbava osobních automobilů

Od loňského 1. července je v platnosti vyhláška čís. 341/2002 Sb., která mimo jiné hovoří o povinné výbavě osobních automobilů. Před blížícími se dovolenými, s nimiž často souvisejí i delší cesty, není jistě na škodu si tato ustanovení připomenout:

§ 32 Povinná výbava motorových a přípojných vozidel Z ustanovení tohoto paragrafu vyplývá, že pro osobní automobil je požadována tato minimální výbava:

- elektrické pojistky (po jedné od každého použitého druhu),

- žárovky (po jedné od každého použitého druhu),

- zvedák (hever) odpovídající nosnosti,

- klíč na matice (šrouby) kol ,

- náhradní kolo,

- lékárnička příslušného druhu ,

- přenosný výstražný trojúhelník.

Bližší podrobnosti a případné dílčí odlišnosti jsou popsány ve výše uvedeném § 32 dané vyhlášky.

Tažné lano ve vyhlášce není přímo uvedeno jako povinná výbava, z praktických důvodů se však doporučuje jeho zařazení do výbavy vozu.

Výstražná vesta s vysokou viditelností - její používání je dáno přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. jako povinnost zaměstnavatele („zajistit, aby zaměstnanec používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností…“). Netýká se tedy soukromých vozidel; je však otázkou, zda tato povinnost platí při použití soukromého vozidla pro služební účely. (www.autosap.cz)

FOTO: FRANTIŠEK DOSTÁL

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít