Pozor na důležitý 30. červen

06. června 2005, 00:00 - JANA ŠVENKOVÁ, JIŘÍ ŠIMEK
06. června 2005, 00:00

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Poslední červnový den není jen krajním termínem pro podání daňového přiznání. Do 30. června je totiž nutné uskutečnit také valnou hromadu obchodní společnosti a oficiálně zveřejnit účetní závěrku za loňský rok.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Poslední červnový den není jen krajním termínem pro podání daňového přiznání. Do 30. června je totiž nutné uskutečnit také valnou hromadu obchodní společnosti a oficiálně zveřejnit účetní závěrku za loňský rok.

Blížící se 30. červen by měli mít pořádně zatržený v kalendáři zejména společnosti a podnikatelé, kteří sestavovali účetní závěrku k 31. prosinci 2004 a kteří jsou povinně auditováni.

Zákon ukládá těmto firmám povinnost uskutečnit valnou hromadu maximálně do šesti měsíců od konce účetního období. Pro společnosti s účetní závěrkou sestavovanou k 31. prosinci je to tedy právě 30. červen. Stanovy konkrétní firmy nebo jiné ujednání společníků může tuto lhůtu zkrátit (nikoliv prodloužit).

POČÍTEJTE S ČASOVOU REZERVOU

Valná hromada má být svolána jeden měsíc před jejím konáním. V případě společnosti s ručením omezeným stačí 15 dní předem. Pokud firma není vlastněna jedinou osobou, musí se vzít v potaz také existence minoritních akcionářů. Ti totiž mají jeden měsíc před konáním valné hromady právo nahlédnout do projednávaných dokumentů. Účetní závěrka a výroční zpráva by proto měly být k dispozici v sídle firmy minimálně měsíc před konáním valné hromady.

S další rezervou by firma měla počítat proto, že povinnost oficiálního zveřejnění účetní závěrky se týká subjektů s povinným ověřením této závěrky auditorem. Provedení všech prací týkajících se auditu si samozřejmě vyžádá určitou dobu. Valné hromadě by pak měla být předložena již auditorem ověřená účetní závěrka.

Ke zveřejnění dochází po schválení valnou hromadou. Musí se tak stát předáním výroční zprávy, která obsahuje účetní závěrku, do Sbírky listin na Rejstříkový soud. I zde zákon stanoví lhůtu, která musí být dodržena: 30 dní od schválení valnou hromadou. Pokud valná hromada závěrku neschválila, musí se toto předání uskutečnit nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období s tím, že tato skutečnost (neschválení valnou hromadou) musí být společně s účetní závěrkou také zveřejněna.

PŘÍSNĚJI PRO FIRMY KOTOVANÉ NA BURZE Hlavním účelem účetních závěrek je informovat ostatní subjekty o činnosti a finančním stavu podniku. Proto se na zveřejnění účetní závěrky klade takový důraz. Přísnějším lhůtám podléhají společnosti, které jsou kótovány na burzách. V České republice musí emitent kótovaného cenného papíru zveřejnit výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období. Děje se tak předáním výroční zprávy Komisi pro cenné papíry jak v písemné, tak i v elektronické podobě. Jistou výhodou v tomto případě je fakt, že předání do Sbírky listin poté probíhá prostřednictvím Komise pro cenné papíry. Kotované společnosti však mimo roční účetní závěrky musejí také zveřejňovat výsledky hospodaření za první polovinu účetního období, a to již do dvou měsíců od konce prvních šesti měsíců účetního období. Toto zveřejnění je prováděno formou pololetní zprávy. Ta obsahuje číselné údaje v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty včetně minulého období. Musí obsahovat i popisnou část nutnou pro přesné a správné posouzení vývoje společnosti. NOVĚ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ**

Počínaje letošním rokem mají firmy, jejichž akcie či dluhopisy jsou obchodovány na burze, novou důležitou povinnost. Své účetní závěrky musí sestavovat podle Mezinárodních účetních standardů. Dosud tak mohly činit dobrovolně, nad rámec povinné závěrky podle českých standardů. Nyní je však zveřejnění závěrky sestavené podle Mezinárodních účetních standardů povinné.

Za nedodržení výše uvedených postupů hrozí poměrně vysoké sankce, které pro některé firmy mohou představovat velký zásah do jejich finanční situace. Podle zákona o účetnictví je sankce vypočtena z bilanční sumy společnosti. Pokuta za nezveřejnění účetní závěrky může dosáhnout až tři procenta z této sumy.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít