Povinnosti i práva při koupi podniku

31. března 2003, 00:00 - (ve)
31. března 2003, 00:00

O tom, že podnik si lze u nás koupit jako cokoli jiného, není již od platnosti zákona č. 92/1991 Sb. - tzv. o velké privatizaci - pochyby. Podrobná pravidla vymezuje obchodní zákoník. Další způsob privatizace představuje smlouva o prodeji podniků uzavřená s kupujícím při veřejné dražbě.

O tom, že podnik si lze u nás koupit jako cokoli jiného, není již od platnosti zákona č. 92/1991 Sb. - tzv. o velké privatizaci - pochyby. Podrobná pravidla vymezuje obchodní zákoník.

Další způsob privatizace představuje smlouva o prodeji podniků uzavřená s kupujícím při veřejné dražbě. Ve smlouvě o prodeji podniku se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k věcem, ale i jiná práva, která slouží k provozování podniku. Kupující se zavazuje převzít s podnikem závazky prodávajícího a zaplatit za ně sjednanou cenu. Podrobnou smlouvu o prodeji je samozřejmě nezbytné vyhotovit písemně, a to i tehdy, když je předmětem prodeje a koupě třeba jen jeho část, provozovna, organizační složka, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Podnik, to je soubor hmotných i nehmotných složek podnikání, vše, co patřilo před prodejem jeho majiteli, slouží provozování podniku a vzhledem ke své povaze má tomuto účelu i nadále sloužit.

Určení ceny podniku

Při určení ceny je třeba přihlédnout k mnoha okolnostem. Zakalkulovat je třeba údaje o souhrnu věcí, práv a závazků obsažených v účetní evidenci prodávaného podniku ke dni uzavírání smlouvy. Patří sem pohledávky, ale i jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty, které nejsou zahrnuty do účetní evidence. Ohodnocují se například i nehmotná práva jako obchodní jméno, logo, práva k průmyslovému vlastnictví. Jenom známá, zavedená hodnota značky - loga může cenu podniku hodně navýšit. Zůstatková hodnota zahrnuje dokonce i kvalifikační úroveň zaměstnanců! Rovněž počet, složení, úroveň kvalifikace a dosahovaná míra produktivity práce managementu i běžných zaměstnanců může znamenat v porovnání se srovnatelně velkým podnikem v oboru velice rozdílné ohodnocení, a tím i navýšení celkové prodejní hodnoty podniku. Jestliže se smlouva sjednává předběžně a má nabýt účinku až v pozdější době, bude se měnit kupní cena s přihlédnutím k tomuto mezidobí. Za těchto okolností má cenu zlata každá informace o chodu podniku, především účetní doklady, přehled o hospodaření, privatizační projekt, výpis z evidence nemovitostí. Co se týče nemovitostí, je dobré vědět, že účinnost kupní smlouvy o podniku pravděpodobně nebude stejná s datem registrace nemovitosti. Prodej nemovitosti se zapisuje do obchodního rejstříku. A někdy nemusí s prodejem podniku přímo souviset.

Práva a povinnosti při prodeji podniku

Po prodeji podniku přecházejí na nového majitele všechna práva a povinnosti, především závazky z dříve uzavřených smluv. Prodávající by měl ručit za to, že nový majitel všem povinnostem dostojí. Dobrým východiskem pro bezproblémové převedení podniku na nového majitele by mělo být včasně oznámení prodávajícího, že obchodní závazky předává novému nabyvateli, a ten by měl potvrdit, že jim dostojí. Povinnosti prodávajícího i kupujícího jsou zakotveny i v obchodním zákoníku. Zaměstnanci prodávaného podniku by neměli být změnou majitele nikterak ohroženi. Pracovní smlouvy, které mají, zůstávají v plném rozsahu v platnosti. Není ani třeba, aby nový majitel podniku uzavíral se zaměstnanci nové pracovní smlouvy. Jejich zaměstnanecká práva by měla zůstat zachována, a to např. včetně poskytování úlev studujícím při zaměstnání, upravené pracovní doby u žen, případně náhrad ztrát výdělku po pracovním úrazu. Vedle povinností, které nový majitel podniku přebírá, mu však nejsou odpírána jeho práva. Například může být jeho podnikatelský záměr poněkud odlišný od výrobních projektů předchůdce, a potom může dojít k restrukturalizaci podniku. Může se měnit popis práce i výše mzdy u pracovníků. Podle ustanovení zákoníku práce a při splnění dalších zákonných podmínek může nastat i situace, že zaměstnanci obdrží výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů, pro nadbytečnost.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít