Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

05. března 2007, 00:00 - Petr Kučera
05. března 2007, 00:00

Jaký je rozdíl mezi pracovním posudkem a potvrzením o zaměstnání? Milada K. Skončení zaměstnání musí provázet nejen finanční, ale i administrativní vypořádání mezi oběma stranami. Zaměstnavatel vydává povinně zaměstnanci potvrzení o zaměstnání - takzvaný zápočtový list a na jeho žádost také posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek).

Jaký je rozdíl mezi pracovním posudkem a potvrzením o zaměstnání? Milada K.

Skončení zaměstnání musí provázet nejen finanční, ale i administrativní vypořádání mezi oběma stranami. Zaměstnavatel vydává povinně zaměstnanci potvrzení o zaměstnání - takzvaný zápočtový list a na jeho žádost také posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek). Zápočtový list se tedy vystavuje automaticky, bez jakéhokoliv žádosti, zatímco pracovní posudek pouze na žádost zaměstnance.

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovního posudku), je zaměstnavatel povinen jej do 15 dnů vydat. Není však povinen vydat jej dříve než v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru konkrétního zaměstnance. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce (například hodnocení pracovníkovy iniciativy, schopnosti týmové spolupráce a podobně). Zaměstnavatel může hodnotit, jak se zaměstnanec osvědčil při plnění svých úkolů. Nepřísluší mu však hodnotit, zda se zaměstnanec hodí pro určitou práci u nového zaměstnavatele. Rovněž mu nepřísluší hodnocení soukromého života zaměstnance.

Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem (nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak).

Naopak vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je automatickou povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. V potvrzení uvede:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, b) druh konaných prací, c) dosaženou kvalifikaci, d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se pracovníků v hornictví), e) podrobnosti o případných srážkách ze zaměstnancovy mzdy,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Pro potvrzení o zaměstnání není předepsán žádný oficiální tiskopis jako vzor. Zaměstnavatelé často používají zakoupené formuláře z produkce různých poradenských firem a vydavatelství. Za úplnost a správnost obsahu potvrzení o zaměstnání odpovídají sami zaměstnavatelé, nikoliv autoři či vydavatelé formulářů. Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se u soudu domáhat do tří měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Zaměstnavatel není oprávněn vázat vydání potvrzení o zaměstnání na splnění nějaké povinnosti zaměstnance - například na úhradu způsobené škody. Pokud by zaměstnavatel způsobil, zvláště pak nevydáním (zadržováním) zápočtového listu, zaměstnanci škodu tím, že mu tak znemožnil vstoupit do nového zaměstnání (a zaměstnanec toto prokázal), mohl by se pracovník domáhat odškodnění.

Zaměstnavatel nemůže pozdržet vydání zápočtového listu ani z důvodu, že zaměstnanec bude po skončení pracovního poměru pokračovat v pracovní neschopnosti, vzniklé před skončením pracovního poměru. V takovém případě uvede v potvrzení o zaměstnání pouze údaje ke dni skončení pracovního poměru s poznámkou, že pracovní neschopnost dále trvá.

Mgr. RichardW. Fetter právník

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít