Postup při auditu

01. září 2003, 00:00 - ZDENĚK KUBÍN
01. září 2003, 00:00

Euro audit, jak ho poskytuje European Consulting Institute, má tři základní části.1. část: Představuje etapu mapování situace. Na workshopu svedením firmy i při individuálních pohovorech se euro auditor dovídá co nejvíce informací o financích, obchodu, marketingu, personalistice, jaké certifikáty firma má apod.

Euro audit, jak ho poskytuje European Consulting Institute, má tři základní části.

1. část: Představuje etapu mapování situace. Na workshopu svedením firmy i při individuálních pohovorech se euro auditor dovídá co nejvíce informací o financích, obchodu, marketingu, personalistice, jaké certifikáty firma má apod. Zde je také dohodnuto zapůjčení některé firemní dokumentace. Na základě této činnosti vypracovává euro auditor několik set otázek (bývá jich zhruba 300 - 400, které na firmu „sedí“). Tyto otázky sledují čtyři základní hlediska: lidi, systémy, trh, peníze.

2. část: Představuje ji zhruba dvoudenní sezení euro auditora s vedením firmy. První polovina této části je velmi interaktivní a dominuje jí snaha společně nalézt, co vše pro firmu vstup do EU znamená. Manažeři firmy jsou zde „přinuceni“ myslet v širších souvislostech - společně s euro auditorem hledají hrozby a příležitosti plynoucí pro firmu ze vstupu do EU. V druhé polovině této části vyplňují představitelé firmy dotazník, z jehož odpovědí lze identifikovat slabé a silné stránky firmy. Úkolem managementu je identifikovat základní omezení (např. v informačních tocích v souvislosti s firemní kulturou, způsobem řízení či motivací), s nimiž souvisejí hrozby vstupu do EU a jejich odstranění může vytvořit nové příležitosti na jednotném trhu. Manažeři firmy si v této části sami známkují, co dělají dobře a co špatně. V této části euro auditu mají být nalezeny základní příčiny (tři až pět) omezení. Management společně s euro auditorem nalézá vztah příčin k nalezeným hrozbám či příležitostem.

3. část: V ní je zpracována analytická zpráva, která říká, co audit zjistil a co by měl management dělat, aby firma byla na jednotném trhu úspěšná. Zpráva je co nejvíce konkrétní - například může upozornit na rizika, že schopní pracovníci odejdou ke konkurenci a firma nedělá nábor kvalitních lidí. To má návaznost na konkrétní chyby či nedostatky v personalistice. Mezi jednotlivými částmi či jejich kroky jsou zhruba dvou až třítýdenní přestávky na zpracování závěrů. Na vypracování závěrečné analýzy je potřebný delší čas (4-5 týdnů u menších firem, šest týdnů u velkých). Je to dáno náročností, například na vyhledání směrnic EU, které se týkají firmy a co z nich pro ni může vyplynout. Konečným výsledkem auditu je, že firma získává jasný, cílevědomý plán příprav na vstup do EU, s posloupností jednotlivých opatření, jak je potřebné je uskutečnit.

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče