Pořádný black-out otevře oči

28. října 2009, 15:27 - Pavel Matocha
28. října 2009, 15:27

Dle ministra průmyslu a obchodu jednají poslanci značně neefektivně

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský představil upravenou energetickou koncepci. Ta realisticky počítá s posílením podílu jaderné energetiky a s prolomením územních limitů pro těžbu hnědého uhlí v severních Čechách. Energetičtí odborníci i průmysl tuto koncepci, jež je nyní v připomínkovém řízení, hodnotí pozitivně. Ostře ji kritizuje pouze Strana zelených a někteří ekologové. Podaří se tento základní rámec pro českou energetiku na příštích 40 let schválit ještě současnému Fischerovu kabinetu? „Říkali mi, že nejlepší podporou energetické koncepce je pořádný black-out, který lidem otevře oči,“ žertoval na konci rozhovoru ministr, poté co fotografovi došly baterie.
Smysl pro pragmatickou a realistickou politiku ukázal i v případě automobilového průmyslu. Byl proti zavedení šrotovného a poslal komisaři Günteru Verheugenovi dopis, aby dohlédl, že půjčka německé vlády automobilce Opel nebude narušovat pravidla společného trhu.

EURO: Nikdy jste nebyl politikem a po letech strávených v energetice jste nyní členem vlády. Jaký byl váš největší kulturní šok v politice? TOŠOVSKÝ: Nejvíce mne šokovalo jednání ve sněmovně. Poslanci se 1,5 hodiny dohadovali o programu jednání! Ve firmě bych je dávno vyhodil. Považuji jednání ve sněmovně za značně neefektivní.

EURO: Prolomení územních limitů na těžbu hnědého uhlí bylo mnoho let tabu. Žádný politik se tohoto tématu nechtěl dotknout. Čekal jste, že jeho zahrnutí do energetické koncepce vyvolá tolik emocí? TOŠOVSKÝ: Nedělal jsem to proto, abych vyvolal, nebo nevyvolal nějaké emoce. Není jiné cesty. Cílem koncepce je odpovědně zajistit bezpečnost naší energetické soustavy a dodávky elektřiny a tepla na příštích 40 let. Můžeme o tom diskutovat, jak chceme, ale bez využití uhlí za limity se neobejdeme. Pragmaticky a logicky nemůžete dospět k jinému závěru.

EURO: Co reálně znamená prolomení limitů? Pokud by vláda nezrušila usnesení o limitech, těžební společnost by stejně mohla dle horního zákona těžit i za nimi, splnila-li by jím dané náležitosti. A naopak, ani po zrušení usnesení není těžební společnost blíže těžbě. Nejdříve se přece musí dohodnout se všemi vlastníky dotyčných pozemků. TOŠOVSKÝ: Tak to přesně je. Usnesení vlády platí pro státní instituce, nelze jím jakkoli zatěžovat soukroměprávní vztah. Zrušení usnesení o limitech tedy do určité míry neznamená skoro nic. Považujeme limity za nadbytečný a nesystémový prvek. Ochranářské důvody, kvůli kterým nás mnoho oponentů napadá, jsou řešeny i jinak než tímto vládním nařízením.

EURO: Nemohla by nějaká státní instituce, třeba báňský úřad, na základě usnesení o limitech blokovat těžbu? TOŠOVSKÝ: Nemohla. I báňský úřad musí postupovat v souladu se zákonem.

EURO: Jak zapadá do vámi připravené energetické koncepce, v níž jsou prolomeny uhelné limity, plán společnosti ČEZ postavit plynovou elektrárnu u Počerad? V lokalitě, v níž jsou ložiska uhlí, tedy energetické zdroje pro uhelnou elektrárnu. TOŠOVSKÝ: Koncepce neřeší ani nezmiňuje jedinou firmu či konkrétní projekt. Pouze stanoví podmínky, za kterých by se mělo v energetice podnikat. Nikomu nebudeme říkat, jaký zdroj a kde má stavět. Koncepce nastavuje podmínky, které musí podnikatel splnit, aby mohly být vybudovány nové zdroje. Konkrétně u plynového zdroje hrozí velké nebezpečí přerušení dodávek plynu. Pokud by se opakovala letošní novoroční plynová krize, z našich zásobníků by takové velké plynové elektrárny vysály plyn velmi rychle. Navíc by se plynová krize přesunula i do elektroenergetiky. Způsobila by tedy problémy nejen domácnostem kvůli nedostatku plynu, ale i v dodávkách elektřiny. Koncepce proto ukládá každému, kdo by chtěl stavět plynovou elektrárnu, povinnost zajistit dostatečné dodávky plynu i pro případ plynové krize a přerušení dodávek. Například tím, že si postaví vlastní zásobník plynu, nebo si jej někde pronajme. Popřípadě to zařídí nějak jinak.

EURO: Každá nová plynová elektrárna tedy nebude muset mít vlastní zásobník? TOŠOVSKÝ: Zásobník nikoli, ale musí mít opatření pro případ přerušení dodávek plynu.

EURO: Je dostatečným zajištěním smlouva o dodávkách plynu? TOŠOVSKÝ: To, že má někdo kontrakt, ještě neznamená, že má plyn. Česká republika také měla na začátku roku kontrakt, dokonce s přesně popsaným místem dodávky. K čemu nám však byl? Smlouva nemusí v krizových situacích stačit. Jde o fyzické zajištění dodávky plynu.

EURO: Opačný problém než severní Čechy, kde v uplynulých letech kromě uhelných elektráren rostly jedna za druhou větrné a nyní chce ČEZ přidat plynovou elektrárnu, má severní Morava. Několikrát jste zmínil, že na severní Moravě je dlouhodobý deficit elektrické energie, což brzdí rozvoj regionu. Řeší to energetická koncepce? TOŠOVSKÝ: Řeší. Obsahuje podmínky právě s ohledem na budoucí rozvíjející se ekonomiku i zdroje. Chceme, aby provozovatelé přenosových a distribučních soustav měli dostatečně dobře připravenou strategii a mohli včas zajistit potřebnou kapacitu. Dnes se například dostáváme do potíží kvůli boomu fotovoltaických elektráren, protože jejich investoři narazili na problém kapacity distribučních soustav. Musí se například zjednodušit projednávání a schvalování liniových staveb pro energetiku, aby se tyto věci mohly řešit včas.

EURO: Koncepce také počítá s možností opět těžit v České republice uran. Máme ještě nějaká těžitelná ložiska? TOŠOVSKÝ: Ložiska uranu máme. Je však ještě třeba provést nějaké průzkumy. Pragmaticky chceme mít zajištěnou optimální soběstačnost. A ještě lepší by bylo, kdybychom nebyli závislí ani na dovozu suroviny pro jaderné palivo. Z bezpečnostních důvodů je dobré těžbu uranu obnovit a připravit závod na zpracování uranového koncentrátu. Kapacity na obohacování uranu a výrobu jaderného paliva jsou v několika zemích.

EURO: Před několika týdny se v médiích objevila zpráva, že Rusko uvažuje o výstavbě továrny na výrobu jaderného paliva v České republice. Jak to vnímáte? TOŠOVSKÝ: Tento projekt s energetickou koncepcí přímo nesouvisí. Během návštěvy ČR mi vicepremiér Alexandr Žukov sdělil, že Rusko podporuje účast svých firem v tendru na dostavbu Temelína. A předpokládá, že až 60 procent subdodávek může být od českých firem. A že mají zájem v ČR postavit i továrnu na výrobu jaderného paliva. Dál jsme se však nedostali. Vnímal jsem to tak, že Žukov chtěl podpořit ruské firmy v tendru na dostavbu Temelína. Obdobně jsem mluvil s americkou charge d’affair. Ta projevila zájem podpořit americké firmy v tomto tendru.

EURO: USA také nabídly továrnu na výrobu jaderného paliva? TOŠOVSKÝ: Nenabídly.

EURO: Energetická koncepce chce posílit podíl výroby z jádra. Bude dle vás k pokrytí budoucí spotřeby kromě rozšíření jaderných elektráren Temelín a Dukovany třeba postavit i novou? Hovoří se o Blahutovicích… TOŠOVSKÝ: Udělali jsme si scénář budoucí spotřeby elektrické energie a naplnili jej možnými zdroji. Vyšlo nám, že pokud započítáme obnovitelné zdroje i úspory, nezbývá nic jiného než navýšit podíl jádra. Počítáme s dostavbou Temelína i s dalšími bloky v Dukovanech. Pro ekology zmiňuji, že podíl obnovitelných zdrojů by dle naší koncepce měl v roce 2050 dosáhnout až patnácti procent. Sečtu-li obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny, je zřejmé, že se přikláníme k bezemisním technologiím.

EURO: A ona třetí jaderná elektrárna v Blahutovicích? TOŠOVSKÝ: To neřešíme. Může být, i nemusí.

EURO: Již dříve jsme se v rámci EU zavázali, že do roku 2020 budeme mít třináct procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to realistické? TOŠOVSKÝ: V naší koncepci máme patnáct procent v roce 2050.

EURO: A oněch třináct procent v roce 2020? TOŠOVSKÝ: Obávám se, že toho nebudeme schopní.

EURO: Jak jsme na tom nyní? TOŠOVSKÝ: Za loňský rok se z obnovitelných zdrojů vyrobilo 5,2 procenta elektřiny. Z toho dvě třetiny z vodních elektráren.

EURO: Kdy by měla vláda schvalovat energetickou koncepci? TOŠOVSKÝ: To neumím říct. Nyní je v připomínkovém řízení.

EURO: Je reálné, aby byla schválena do května? Tedy ještě za této vlády? TOŠOVSKÝ: To předpokládám. Jinak bych ji asi nepřipravoval.

EURO: V Parlamentu nyní leží novela horního zákona. Ta by měla státu usnadnit odepisování zásob hnědého uhlí. Budete na ni nějak reagovat? TOŠOVSKÝ: Nikoli. Je v Parlamentu, a záleží tedy na poslancích.

EURO: Novela však jde proti vaší koncepci zrušit územní limity těžby hnědého uhlí. TOŠOVSKÝ: Do určité míry ano. Nemyslím, že je čas na silná slova a na řešení, že toto uhlí už nikdy nebudeme potřebovat.

EURO: V našem rozhovoru před 1,5 roku jste jako ředitel společnosti ČEPS řekl, že se vedou jednání mezi EU a Ruskem a Ukrajinou o propojení elektrických přenosových soustav. Posunula se nějak za tu dobu možnost propojit evropskou přenosovou soustavu s rusko-ukrajinskou? TOŠOVSKÝ: Bavíme-li se o tom, kde bude brát Evropa energii, často se to převádí jen na tuny zdrojů, hodiny sluneční energie či sílu větru. Většinou se však nebavíme o tom, že onu energii potřebuje odběratel v každém okamžiku. To už se pak netýká oněch tun, ale kapacit – výrobních výkonů, které musejí být provozovatelné. Druhou důležitou věcí je, že za energetickou bilanci a bezpečnost je odpovědný každý členský stát EU samostatně. Je dobré podívat se na možnosti a zdroje za našimi hranicemi, ale energetickou bezpečnost to nezlepší.
Teď přímo k vaší otázce. Připojit obrovský a robustní evropský systém na ještě mohutnější rusko-ukrajinský je technicky téměř neřešitelné. Teoreticky by to šlo, na papíře jde téměř cokoli. Ale prakticky udržet systémy propojené, aby se nerozpadly a nezničily navzájem a nebyly destruovány spojovací prvky, to skoro nejde řešit. Oba systémy jsou příliš velké. To je stejné, jako by v přírodě jely vedle sebe dva tanky spojené nataženou nití a nesměly ji přetrhnout.

EURO: Synchronní propojení obou soustav tedy není reálné? TOŠOVSKÝ: Ano, zatím není reálné. Pracuje se na tom a třeba se jednou vyvinou systémy řízení, které to dokážou. Zatím to však nejde.

EURO: Co kdyby se použila pouze stejnosměrná spojka? TOŠOVSKÝ: Stejnosměrná spojka dokáže okolo pěti set megawattů, naše kapacita je však více než desetinásobná. Je to částečné řešení, nemůžeme si však myslet, že by nás to mohlo spasit.

EURO: Máte před sebou na ministerstvu zhruba půl roku. Co kromě energetické koncepce chcete ještě prosadit nebo udělat? TOŠOVSKÝ: Důležitý je program podpory českého průmyslu v době krize, který teď přehodnocujeme. Některá opatření totiž nezabrala a většina jeho aktivit naráží na finanční zdroje.

EURO: Co nezabralo? TOŠOVSKÝ: Problematické se mi například jeví poskytování záruk a provozních úvěrů. Chceme v tomto směru zintenzivnit diskusi s bankami.

EURO: Jedním z nejčastěji zmiňovaných protikrizových opatření je šrotovné. V jakém stadiu jsou přípravy na jeho zavedení v ČR? TOŠOVSKÝ: S asociací automobilového průmyslu jsme tuto dotaci připravili, dosud však není rozhodnuto, v jakém časovém okamžiku by měla být spuštěna. Upřímně řečeno, dle mých informací ministr financí Eduard Janota peníze na šrotovné v rozpočtu nemá.

EURO: Brzy po nástupu do Fischerova kabinetu jste se vyjádřil o šrotovném negativně. Pak jste se však k němu opakovaně odmítl vyjádřit. Zavolali vám z Lidového domu a dostal jste od Jiřího Paroubka „za vyučenou“? Do vlády vás jmenovala ČSSD, která šrotovné Parlamentem protlačila. TOŠOVSKÝ: Vypadá to tak, ale není to tak. Žádné „za vyučenou“ jsem nedostal. Prostě byl přijat zákon o šrotovném. Jsem občanem tohoto státu, a pokud to stanoví zákon, pak program šrotovného připravujeme. Žádný tlak na mne za celou dobu nevyvíjela ani ČSSD, ani ODS.

Box (CV):
Vladimír Tošovský (48)

Vystudoval přenos a rozvod elektřiny na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Od roku 1986 pracoval ve Středočeské energetické. V roce 2001 se stal ředitelem ČEZ Trade. Od roku 2006 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPS, která provozuje přenosové soustavy elektřiny v České republice. Na jaře 2009 se stal ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Jana Fischera.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Mitsubishi oživí jméno Evolution. Bude to koncept spojující…
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo je „levná“ cesta k závodění
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji autonomních vozů potřeba
Toyota má nový program na úpravu svých vozů. Sportovní může být třeba i Prius
Estonská elektrická tříkolka je pořádné retro. A baterii si odnesete v kufru
Technologie
Další den, nové sestavení. Microsoft vydal Windows 10 Insider Preview build 16294
Překvapení: AMD příští rok vydá 12nm procesory a GPU, na nové technologii 12LP od GloFo
Nejvýkonnější herní konzoli si už můžete předobjednat. Xbox One X stojí 13 500 Kč
Osmijádrové Intely na příští rok by stále mohly být 14nm, založené na Coffee Lake
E-shop Lidlu odstartoval. Láká na bezplatnou dopravu a 90denní lhůtu pro vrácení zboží
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít