PORADNA

05. června 2006, 00:00 - R U B R I K U P Ř I P R A V I L P E T R K U Č E R A <br />
05. června 2006, 00:00

Regulace reklamy na automatech Potřeboval bych získat právní rozbor § 3 zákona 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Provozuji prodejní automaty na cigarety v pohostinstvích a chtěl bych na ně umístit reklamu na tabákové a alkoholické výrobky. Domnívám se, že to není v rozporu s tímto zákonem.

Regulace reklamy na automatech

Potřeboval bych získat právní rozbor § 3 zákona 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Provozuji prodejní automaty na cigarety v pohostinstvích a chtěl bych na ně umístit reklamu na tabákové a alkoholické výrobky. Domnívám se, že to není v rozporu s tímto zákonem. Prosím ale o radu, kde získám jasný právní názor na tuto situaci.

Syrový, Relative Design Podle ustanovení § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je reklama na tabákové výrobky zásadně zakázána. Výjimka z tohoto zákazu platí podle ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) mimo jiné pro provozovny, ve kterých se prodává nebo poskytuje široký sortiment zboží nebo služeb - musí se ovšem jednat o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků.

Co se rozumí provozovnou, ve které se prodává nebo poskytuje široký sortiment zboží nebo služeb, zákon nedefinuje ani neuvádí alespoň příkladmý (demonstrativní) výčet takovýchto provozoven. Definici ani příklady příslušných provozoven nenalezneme ani v důvodové zprávě k zákonu, který tuto úpravu do zákona o regulaci reklamy vložil (zákon č. 132/2003 Sb.). Podle našeho názoru jsou však například typickými příklady těchto provozoven supermarkety, hotely a rovněž pohostinství. Podle znění zákona v nich tedy může být reklama na tabákové výrobky umístěna.

I reklama umístěná na shora uvedených místech však musí splňovat další náležitosti stanovené zákonem o regulaci reklamy. Zejména musí být umístěna v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků. Dále je třeba zachovat další povinnosti a omezení obsažená v zákoně o regulaci reklamy, zejména povinnost opatřit reklamy varováním v předepsané velikosti a s předepsaným obsahem a formálními náležitostmi, zákaz oslovovat reklamou mladistvé či nabádat reklamou ke kouření a tak dále.

Obsah a umístění reklamy na tabákové výrobky upravují vedle zákona o regulaci reklamy i Zásady etické a reklamní praxe v České republice.

Pokud se týká reklamy na alkoholické nápoje, je úprava obsažená ve zmíněném zákoně (oproti úpravě reklamy na tabákové výrobky) méně přísná a rigidní. Je totiž povolena v každém médiu (možnosti jejího umístění nejsou nijak omezeny). Musí však splňovat obsahové náležitosti, zákazy a omezení týkající se jejího obsahu obsažené v § 4 zákona o regulaci reklamy. Zmíněné Zásady etické a reklamní praxe se umístěním reklamy na alkoholické výrobky nezabývají.

Pokud se týká jasného a závazného názoru v této problematice, může jej v každém jednotlivém případě vyslovit pouze soud.

Erudovaný a relevantní názor týkající se posouzení souladu vámi zamýšlené reklamy s ustanoveními zákona o regulaci reklamy by vám však měly poskytnout rovněž příslušné osoby činné v Radě pro reklamu (www.rpr.cz) nebo na krajském živnostenském úřadu podle umístění vaší provozovny, který je ve vašem případě příslušný k provádění dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy.

JUDr. Jaroslav Večeřa, advokát

Nörr Stiefenhofer Lutz, v. o. s.

Příspěvky na stravenky

Kolika procenty přispívá na stravenky zaměstnavatel a kolika zaměstnanec? František Saska Žádný předpis takové procentní rozdělení neurčuje, stejně jako není omezena ani hodnota stravenky. Záleží tedy jen na vůli zaměstnavatele.

V praxi však bývá rozhodující daňové hledisko. Zaměstnavatel může zahrnout do daňově uznatelných nákladů až 55 procent hodnoty stravenky, maximálně však necelých 49 korun za jeden den na jednoho pracovníka. Na straně zaměstnance tento příjem nepodléhá dani ani odvodům.

Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem nad rámec uvedeného limitu tedy nelze uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Stejně tak lze daňově uznat jen stravenku poskytnutou za odpracovaný den, nikoliv tedy například za den nemoci.

Podrobnosti najdete v příloze věnované zaměstnaneckým benefitům, kterou jsme přinesli v Profitu č. 9/2006. Číslo vám rádi zašleme, lze si o něj napsat na e-mail profit@profit.cz.

Petr Kučera, Profit

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít