Pojišťovna Allianz: Cestovní pojištění

24. března 2003, 00:00 - admin
24. března 2003, 00:00

Asistenční služba poskytuje klientům pomoc 24 hodin denněMožnost sjednání1) prostřednictvím obchodních zástupců,2) v zákaznických střediscích,3) služební cesty prostřednictvím zaměstnavatelů,4) prostřednictvím internetu.

Asistenční služba poskytuje klientům pomoc 24 hodin denně

Možnost sjednání

1) prostřednictvím obchodních zástupců,

2) v zákaznických střediscích,

3) služební cesty prostřednictvím zaměstnavatelů,

4) prostřednictvím internetu.

Rozsah pojištění

* pojištění léčebných výloh v zahraničí a základní asistenční služby

* úrazové pojištění

* pojištění zavazadel

* pojištění odpovědnosti za škodu

* doplňkové asistenční služby

Asistenční služby

Allianz pojišťovna, a. s., spolupracuje se společností ELVIA assistance, která je zárukou kvalitních služeb a péče o klienta na vysoké úrovni. Asistenční služba poskytuje klientům pomoc 24 hodin denně v českém jazyce. Cestovní pojištění je možno sjednat do všech států světa.

Individuálně sjednávané smlouvy

1) Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy zaplacením pojistného. Pojistné se platí jednorázově za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

2) Pojištění je možno platně sjednat pouze před nastoupením cesty, na níž se pojištění má vztahovat.

3) Pojištění nabude účinnosti nejdříve v den následující po zaplacení pojistného pojistiteli nebo po poukázání pojistného na účet pojistitele. Pojištění se vztahuje na dobu ode dne odjezdu do dne příjezdu, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pro cestovní pojištění sjednávané Allianz pojišťovnou, a. s., platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly na území uvedeném v pojistné smlouvě. Pozbývá účinnosti ve státě, ve kterém má pojištěný bydliště nebo pracovní povolení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Všechny tarify cestovního pojištění se vztahují na turistické, služební i lyžařské cesty.

Internetový prodej

Možnost sjednání cestovního pojištění pro individuální turistické a lyžařské cesty na adrese www.allianz.cz, on-line služby.

Služební cesty

Pojištění služebních cest svých zaměstnanců mohou nejlépe jednotlivé firmy zajistit sjednáním takzvané „Rámcové smlouvy o cestovním pojištění pro zahraniční pracovní cesty zaměstnanců“. Pro zjednodušení spolupráce existuje možnost zasílání pojistných smluv elektronickou cestou. Pojistné je potom hrazeno zpětně na základě faktury, kterou klientům vystavuje úsek cestovního pojištění. Jaká je tedy výhoda rámcových smluv: neúčtuje se minimální pojistné, které je stanoveno zvláštní sazbou, účtují se pouze denní sazby bez ohledu na délku pobytu (maximální délka pobytu je devadesát dnů). Zaměstnavatel, je-li současně pojistníkem i plátcem pojistného, může pro své zaměstnance sjednat cestovní pojištění také pro individuální a lyžařské cesty.

Sazebník pro cestovní pojištění platný od 1. 1. 2003 - denní sazby

Denní tarify Dospělí Děti do 15 let

Tarif Popis tarifu Sazba za Čtvrtý Sazba za Čtvrtý

první tři dny, a každý první tři dny, a každý

minimální další minimální další

pojistné den pojistné den

1C Zóna A - turistické cesty, služební cesty, zimní sporty

Léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, 180 Kč 40 Kč 90 Kč 20 Kč

odpovědnost, doplňkové asistenční služby

2C Zóna B - turistické cesty, služební cesty, zimní sporty

Léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, 490 Kč 90 Kč 245 Kč 45 Kč

odpovědnost, doplňkové asistenční služby

3C ČR - turistické cesty, zimní sporty

Úraz, zavazadla, odpovědnost, doplňkové 120 Kč 16 Kč 60 Kč 8 Kč

asistenční služby

4C Slovensko - turistické cesty, služební cesty, zimní sporty

Léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, 160 Kč 26 Kč 80 Kč 13 Kč

odpovědnost, doplňkové asistenční služby

PRAMEN: POJIŠŤOVNA ALLIANZ

Sazebník pro cestovní pojištění platný od 1. 1. 2003 - roční a pololetní sazby

Tarif Popis tarifu Sazba

1D Zóna A - celoroční pojištění

Léčebné výlohy v zahraničí (LVZ) 3500 Kč

1R Zóna A - celoroční pojištění

LVZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 4590 Kč

2R Zóna B - celoroční pojištění

VZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 20 950 Kč

12B Velká Británie - celoroční pojištění

LVZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 3900 Kč

1F Zóna A - celoroční rodinná karta

LVZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 9940 Kč

6E Zóna A - pojištění na 6 měsíců (maximálně 185 dnů nepřetržitě)

LVZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 4099 Kč

6B Velká Británie - pojištění na 6 měsíců (maximálně 185 dnů nepřetržitě)

LVZ, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl. as. s. 2990 Kč

Roční tarify nelze sjednat pro osoby, jejichž vstupní věk je vyšší než 70 let. Pro výše uvedené druhy cestovního pojištění platí všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění notifikované Ministerstvem financí ČR dne 29. 11. 2000 v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb. a Zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (možno udělit výjimku pro cesty s pracovním povolením).

PRAMEN: POJIŠŤOVNA ALLIANZ

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít