Pojistit lze i obchodní úvěr

07. dubna 2003, 00:00 - Arnošt Böhm, publicista
07. dubna 2003, 00:00

Politická obchodní rizika u nás pojišťuje státní instituce EGAPÚvěrové pojištění se vyskytuje v mnoha formách, a to v závislosti na délce splatnosti pojištěného úvěru a charakteru rizika.Krátkodobé úvěry jsou definovány jako úvěry s dobou splatnosti kratší než dva roky.

Politická obchodní rizika u nás pojišťuje státní instituce EGAP

Úvěrové pojištění se vyskytuje v mnoha formách, a to v závislosti na délce splatnosti pojištěného úvěru a charakteru rizika.

Krátkodobé úvěry jsou definovány jako úvěry s dobou splatnosti kratší než dva roky. Tyto úvěry se pojišťují z velké části na komerční bázi. Na střednědobé a dlouhodobé úvěry se vztahují pojištění se státní podporou. Rizika, která ohrožují úhradu úvěru, mohou být dvojího druhu: politická a komerční.

Politická a komerční rizika

Politická rizika vyplývají z politické, finanční a ekonomické situace země zahraničního dlužníka. Patří k nim zejména nezaplacení pohledávky v důsledku politických událostí v zemi sídla dlužníka (např. válka), nemožnosti transferu úhrad do ČR v důsledku ekonomických potíží země sídla kupujících (platební neschopnost státu, platební moratorium apod.), administrativního rozhodnutí státu dlužníka, které bez zavinění dlužníka znemožnilo realizaci kontraktu nebo jeho zaplacení (odebrání dovozní nebo vývozní licence, zmrazení vkladů atd.) nebo přírodní katastrofa, v jejímž důsledku došlo k nezaplacení pohledávky bez zavinění dlužníka. Komerční rizika vyplývají z ekonomické a finanční situace konkrétního dlužníka. Jedná se tedy o situace, které jsou kupujícím v zásadě ovlivnitelné, mají na rozdíl od rizik politických subjektivní charakter. Patří k nim například: platební neschopnost kupujícího, konkurzní řízení, soudní vyrovnání apod.

Ve hře je stát

Rozvoj mezinárodního obchodu vedl k tomu, že řada států založila úvěrové pojišťovny, zaměřené na pojistné krytí pohledávek za zahraničními dlužníky, a vedle nich také exportní banky. Smysl byl jediný: podpořit vývoz a tím i obchodní, resp. platební bilanci země. Zkušenosti ukázaly, že tato cesta, tj. vytvoření specializovaných a samostatných institucí pro pojišťování vývozu se státní podporou, je pro splnění daného cíle efektivnější než použití běžné pojišťovací soustavy. V ČR stát takovou službu podnikům poskytuje prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která vznikla na základě zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu s podporou. Kromě toho poskytuje EGAP i komerční pojištění - zatímco se státní podporou jsou kryta rizika tržně nezajistitelná, pak pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům lze zajistit na tržní bázi. Na celkovém objemu pohledávek pojištěných u EGAP se dnes komerční pojištění podílí již více než jednou polovinou. EGAP za dobu své existence pojistil pohledávky za 373 miliardy korun, z toho 200 miliard právě na komerční bázi a 173 miliardy se státní podporou. Na trhu komerčního pojištění v ČR je EGAP jen jedním z hráčů, ovšem s dominantním postavením. Současně na něm, prostřednictvím různých subjektů, participují zahraniční pojišťovny (Cobac Hermes, Gerling, Coface). Dynamika růstu objemu komerčního pojištění u EGAP souvisí i s jeho vstupem do společenství Credit Aliance, sdružující asi padesát úvěrových pojišťoven v čele s francouzskou státní úvěrovou pojišťovnou Coface. Základem této aliance je jednotná metodika a podmínky pojištění - zájemcům ze všech zemí, které jsou členy sdružení, poskytuje rovné podmínky. Významným segmentem trhu komerčního pojištění jsou malé a střední podniky. EGAP loni pojistil jejich pohledávky v celkovém objemu asi 10 miliard korun - jejich podíl na objemu pojištěných pohledávek (proti komerčnímu riziku) dosáhl loni více než 18,4 %. Tyto podniky se na celkovém počtu pojištěných (proti komerčním rizikům) podílejí 68,5 %.

Komplexní produkt komerčního pojištění

GA pojištění nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky proti komerčním i vybraným teritoriálním rizikům umožňuje pojistit všechna rizika, týkající se jak vývozních, tak i tuzemských pohledávek.

PRAMEN: EGAP

Základní druhy pojištění se státní podporou

B pojištění krátkodobých dodavatelských úvěrů proti teritoriálním rizikům (krátkodobé vývozní úvěry do 2 let), a to jako připojištění k pojištění komerčních rizik nebo pojištění úvěrů kupujícím z veřejného sektoru nebo i pojištění kombinovaných komerčních a teritoriálních rizik;

C pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních dodavatelských úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, tj. kombinace politických a komerčních rizik, spojených s dodavatelským úvěrem poskytovaným českým vývozcem zahraničnímu kupujícímu, v možné kombinaci s pojištěním rizika odstoupení od kontraktu před dodáním;

D pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních odběratelských úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, spojených s bankovním odběratelským úvěrem poskytovaným českým vývozcem zahraničnímu kupujícímu, v možné kombinaci s pojištěním rizika odstoupení od kontraktu před dodáním;

E pojištění potvrzeného akreditivu, které se týká rizika komerční banky spojeného s potvrzením neodvolatelného dokumentárního akreditivu v souvislosti s krátkodobým financováním exportérů. Pojištění kryje riziko majetkové újmy banky potvrzující akreditiv, způsobené neproplacením akreditivu vystavující bankou; pojištění kryje jak komerční, tak i teritoriální (politická) rizika související se zahraniční bankou, která vystavila akreditiv;

F pojištění úvěru na financování výroby pro vývoz proti riziku nezaplacení úvěru, které exportérovi napomáhá při získávání potřebných úvěrových prostředků pro zajištění výroby exportní zakázky. Tento typ pojištění předpokládá, že exportér má již uzavřen kontrakt se zahraničním kupujícím a rovněž má sjednáno pojištění exportního úvěru nebo jinak vhodně zabezpečenou návratnost pohledávky;

I pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození;

V pojištění v důsledku výrobního rizika, tj. proti riziku ztrát v důsledku nemožnosti splnit smluvní závazky ze smlouvy o vývozu (původně pojištění výrobního rizika podle pojistných podmínek D). Lze sjednat v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního odběratelského nebo dodavatelského úvěru nebo úvěru na financování výroby, určené na vývoz proti riziku nezaplacení;

Z pojištění bankovní záruky související s plněním smlouvy o vývozu českým vývozcem, které pomáhá vývozci získat od bank záruky potřebné pro přípravu a realizaci vývozního kontraktu, především při vývozu investičních celků. Kromě pojištění neoprávněného čerpání záruky pojišťuje EGAP od roku 1998 banky vystavující záruky nově i proti riziku jejich oprávněného čerpání, tj. proti riziku nesplnění kontraktačních povinností ze strany dovozce.

Platební neschopnost partnera v důsledku přírodní katastrofy lze pojistit jen s pomocí státu.

FOTO: ARCHIV

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít