Podnikatelský monitoring Sbírky zákonů

03. května 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
03. května 2004, 00:00

Letošní duben představuje z pohledu práva přímo legislativní smršť. Důvodem byla nutnost přijmout ještě před 1. květnem řadu zákonů odpovídajících právu EU.

V pravidelném měsíčním monitoringu nových právních předpisů dotýkajících se podnikání přinášíme oborově členěný přehled za první polovinu dubna. V dalším vydání zveřejníme přehled za druhou polovinu měsíce.

CLA Vyhláška č. 138, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 46) DOPRAVA

Vyhláška č. 176, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. (částka č. 59)

Vyhláška č. 177, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. (částka č. 59)

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ Vyhláška č. 136, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (částka č. 44) Vyhláška č. 147, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu (částka č. 49) Č. 149, úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 50) * Vyhláška č. 158, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách (částka č. 54) * Nařízení vlády č. 159, o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky (částka č. 55) * N ařízení vlády č. 160, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 55) * Vyhláška č. 161, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. (částka č. 55) * Vyhláška č. 173, o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (částka č. 58) * Vyhláška č. 174, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb. (částka č. 58) * Vyhláška č. 175, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (částka č. 58) * N ařízení vlády č. 180, o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami (částka č. 60) * Nařízení vlády č. 181, o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky (částka č. 60) * Nařízení vlády č. 182, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu (částka č. 60) LESNICTVÍ * Vyhláška č. 139, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (částka č. 46) OCHRANA ZDRAVÍ - HYGIENA * Vyhláška č. 137, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (částka č. 45) * Vyhláška č. 148, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (částka č. 50) PROFESE

* Č. 150, úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 51)

* Zákon č. 169, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb. (částka č. 57)

* Zákon č. 170, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (částka č. 57)

STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO

* N ařízení vlády č. 151, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky (čáska č. 52)

FINANCE

* N ařízení vlády č. 152, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve

znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. (částka č. 52)

CHEMICKÉ LÁTKY

* Vyhláška č. 164, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti (částka č. 56)

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

* Zákon č. 167, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (částka č. 57)

**CESTA DO EU

Na cestě do EU bylo třeba přijmout stovky právních norem. P racovní právo, BOZP, hygiena: Většinu potřebných zákonů ČR přijala zhruba před třemi roky. K novelizaci Zákoníku práce došlo v roce 2002, sladění zákonů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo dokončeno zhruba v roce 2001. Podnikání: Jedná se především o obchodní a živnostenský zákoník. Přizpůsobování této oblasti skončilo až krátce před vstupem do EU. Například tzv. euronovela živnostenského zákona byla přijata až v dubnu 2004. Letos byl schválen také zákon o veřejných zakázkách (odpovídající pravidlům EU) nebo o uznávání kvalifikace, umožňující podnikání a zaměstnávání občanů EU v ČR. Daně, účetnictví : Základní legislativní změny v této oblasti se odehrály až koncem roku 2003 a v roce 2004. Na podzim 2003 to například byly zákony o spotřebních daních a o účetnictví. Letos v dubnu pak Zákon o DPH. Životní prostředí: ČR přijímala potřebné zákony postupně, některé s předstihem, jiné krátce před vstupem. Jednalo se například o zákon o obalech nebo o předpisy týkající se emisních limitů u automobilů.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Malý crossover XC40 má po premiéře. Bude to první Volvo s…
Kolik toho doopravdy utáhne nový Land Rover Discovery? Možná se budete divit
Mitsubishi oživí jméno Evolution. Bude to koncept spojující vše, co fanoušci nenávidí
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo je „levná“ cesta k závodění
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji autonomních vozů potřeba
Technologie
Další průšvih s 10nm procesem Intelu? Některé čipy Cannon Lake byly údajně odloženy
Děravý CCleaner byl nakonec zákeřnější. Cisco doporučuje obnovu systémů ze zálohy
Hotová informační průtrž. Google za dva týdny přestaví tyhle smartphony a počítače
Vyšla přelomová verze Minecraftu pro mobily, konzole a Windows 10
HEIF podporují Dropbox a Google Photos, zato OneDrive (a Windows 10) nikoli
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít