Podnikatelský monitoring Sbírky zákonů

07. června 2004, 00:00 - Richard W. Fetter, právník
07. června 2004, 00:00

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PODNIKÁNÍ Květen nebyl na nové právní předpisy tak bohatý jako duben, kdy Parlament finišoval s přijímáním norem před vstupem do EU. Přesto i on přinesl důležité novinky pro podnikatele.

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PODNIKÁNÍ Květen nebyl na nové právní předpisy tak bohatý jako duben, kdy Parlament finišoval s přijímáním norem před vstupem do EU. Přesto i on přinesl důležité novinky pro podnikatele.

Těsně před květnovým vstupem do Evropské unie finišovalo přijímání právních norem souvisejících s členstvím ČR v Unii. Pro lepší orientaci podnikatelů jsme připravili oborově členěný přehled nových zákonů, vyhlášek a nařízení. Jedná se o normy zveřejněné v částkách č. 89-107 a 109 Sbírky zákonů.

FINANCE, BANKOVNICTVÍ * Zákon č. 280, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 284, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony * Vyhláška č. 303, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví * Vyhláška č. 307, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí POŠTOVNÍ PŘEPRAVA * Vyhláška č. 286, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) PROFESE (ARCHITEKTI, VETERINÁŘI)

* Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají * Zákon č. 318, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

ZDRAVOTNICTVÍ

* Vyhláška č. 288 (registrační vyhláška o léčivých přípravcích)

DOPRAVA * Vyhláška č. 291, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů * Vyhláška č. 309, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb. PRACOVNÍ PRÁVO * Sdělení č. 298, Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně STAVEBNÍ ZÁKON * Nález Ústavního soudu č. 300, ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. ZEMĚMĚŘIČSTVÍ

* Zákon č. 319, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

ZBRANĚ, STŘELIVO, VÝBUŠNINY

* Vyhláška č. 338, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

* Vyhláška č. 335, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

STATISTIKA

* Sdělení Českého statistického úřadu č. 339, o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ

* Zákon č. 321, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

* Vyhláška č. 323, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

* Vyhláška č. 324, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení

* Vyhláška č. 304, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

* Vyhláška č. 305, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

* Vyhláška č. 306, kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, veznění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

* Vyhláška č. 308, o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

* Zákon č. 316, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

* Zákon č. 317, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/ /2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

* Vyhláška č. 320, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci * Zákon č. 322, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

* Vyhláška č. 325, k provedení zákona o ochraně chmele

* Zákon č. 326, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít