Podnikatelský monitor Sbírky zákonů - únor 2004

08. března 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
08. března 2004, 00:00

Legislativní změny výrazně ovlivní činnost podnikatelů. ÚNOR PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKATELSKÉ SFÉRY. FINANCE - POJIŠŤOVNICTVÍ, BANKOVNICTVÍ * Zákon č.

Legislativní změny výrazně ovlivní činnost podnikatelů

Změny v zákoníku práce se týkají drtivé většiny podnikatelských subjektů ÚNOR PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKATELSKÉ SFÉRY. FINANCE - POJIŠŤOVNICTVÍ, BANKOVNICTVÍ * Zákon č. 36, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 12) * Zákon č. 37, o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) (částka č. 12) * Zákon č. 38, o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) (částka č. 12) * Zákon č. 39, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka č. 12) * Zákon č. 47, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 14) * Vyhláška č. 62, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování (částka č. 20) * Vyhláška č. 63, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry (částka č. 21) * Č. 65, úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 22) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* Zákon č. 40, o veřejných zakázkách (částka č. 12)

* Zákon č. 41, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (částka č. 12)

LÉČIVA, ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY * Vyhláška č. 42, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb. (částka č. 13) * Vyhláška č. 43, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv (částka č. 13) * Vyhláška č. 44, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb. (částka č. 13) PRACOVNÍ VZTAHY * Zákon č. 46, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů (částka č. 14) * Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 64, o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (částka č. 22) RESTRUKTURALIZACE OCELÁŘSTVÍ * Nařízení vlády č. 50, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. (částka č. 15) ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ * Vyhláška č. 54, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (částka č. 17) * Zákon č. 85, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka č. 26) * Zákon č. 77, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25) * Zákon č. 78, o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty (částka č. 25) * Zákon č. 79, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25) DANĚ * Č. 58, úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 19) * Č. 90, úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 29) OVZDUŠÍ

* Nařízení vlády č. 60, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (částka č. 20)

EXPORT - IMPORT * Nařízení vlády č. 56, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů (částka č. 18) * Nařízení vlády č. 61, o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky (částka č. 20) VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

* Zákon č. 80, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. (částka č. 25)

**BOZP

* Zákon č. 82, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25)

* Nařízení vlády č. 88, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (částka č. 27)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít