Podnikatelský monitor Sbírky zákonů

11. října 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
11. října 2004, 00:00

NOVÉ PRÁVNÍ NORMY Přinášíme pravidelný, oborově utříděný přehled novinek týkajících se podnikání.

NOVÉ PRÁVNÍ NORMY Přinášíme pravidelný, oborově utříděný přehled novinek týkajících se podnikání. SPRÁVNÍ ŘÁD Zákon č. 500, správní řád Zákon č. 501, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

Nařízení vlády č. 491, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností N ařízení vlády č. 492, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných (ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.)

INFORMATIKA, ELEKTRONICKÝ PODPIS Zákon č. 480, o některých službách informační společnosti Č. 486 - úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jak vyplývá z pozdějších změn N ařízení vlády č. 495, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu V yhláška č. 496, o elektronických podatelnách HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ Zákon č. 484, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (ve znění zákona č. 340/2004 Sb.), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších předpisů), a zákon č. 526/ 1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších předpisů) PODNIKÁNÍ VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ Nařízení vlády č. 493, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti Nařízení vlády č. 494, kterým se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě CENY Vyhláška č. 511, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ZEMĚDĚLSTVÍ - KRMIVA Vyhláška č. 497, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků ARCHITEKTI

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 489, o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají

METROLOGIE

V yhláška č. 509, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.

ČÍSELNÍK MĚN A FONDŮ

Sdělení Českého statistického úřadu č. 513, o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít