Podnikatelský monitor

09. února 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER,
09. února 2004, 00:00

Sbírky zákonů - leden 2004 Nové právní předpisy pro jednotlivé oblasti podnikání ORIENTOVAT SE JEDNOU ZA MĚSÍC V NOVÝCH PARAGRAFECH POMŮŽE MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ. JEHO ČLENĚNÍ NENÍ CHRONOLOGICKÉ, ALE PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ. Podpora podnikání; investiční pobídky *Zákon č. 1/2004 Sb.

Sbírky zákonů - leden 2004

Nové právní předpisy pro jednotlivé oblasti podnikání

ORIENTOVAT SE JEDNOU ZA MĚSÍC V NOVÝCH PARAGRAFECH POMŮŽE MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ. JEHO ČLENĚNÍ NENÍ CHRONOLOGICKÉ, ALE PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ.

Podpora podnikání; investiční pobídky

*Zákon č. 1/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 1)

* Zákon č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka č. 7)

Jaderná bezpečnost

* V yhláška č. 2/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření ao požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu (částka č. 1)

Export-import (obchod se zahraničím)

* N ařízení vlády č. 4/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z ČR jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 2)

Zemědělství, potravinářství, lesní hospodářství

* V yhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice (částka č. 2)

* V yhláška č. 8/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin (částka č. 2)

* Č. 16/2004 Sb.: č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 5)

* Zákon č. 21/2004 Sb. kterým se mění zákon č. 91/1996 o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (částka č. 7)

*V yhláška č. 28/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 9)

* V yhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (částka č. 9)

Katastr nemovitostí; zeměměřické a katastrální orgány

*Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.10/2004 Sb., jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu (částka č. 3)

* Č. 11/2004 Sb.: úplné znění zákona č. 359/ 1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 3)

Zdravotní pojištění, léčiva

*Vyhláška č. 12/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 4)

*V yhláška č. 34/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 11)

Puncovnictví, obchod s drahými kovy

*Č. 15/2004 Sb.: č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 5)

Uznávání odborné kvalifikace

*Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů - zákon o uznávání odborné kvalifikace (částka č. 7)

Vodní zákon

*Zákon č. 20/2004 Sb. ,kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 7)

Technické požadavky na zdravotnické výrobky

*Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (částka č. 8)

*N ařízení vlády č. 26/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. (částka č. 8)

Telekomunikace

* Sdělení Českého telekomunikačního úřadu č. 27/2004 Sb., o vyhlášení změny č. 2 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (částka č. 8)

Účetnictví

* Č. 31/2004 Sb.: úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 10)

Podpora hypoték

*Nařízení vlády č. 32/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let (částka č. 11)

*Nařízení vlády č. 33/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby (částka č. 11)

Koupaliště, ochrana zdraví

*V yhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť (částka č. 11)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít