Podnikatelé se v mnohém polepšili

06. února 2006, 00:00 - (ner)
06. února 2006, 00:00

TOMÁŠ MRÁZ A PATRIK REICHL - ŘEDITELÉ REGIONÁLNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHINVESTU: Důvodem k zamítnutí žádosti o unijní peníze bývá nejčastěji nedostatečné naplnění smyslu daného programu. Formální nedostatky již nehrají takovou roli, jako tomu bylo na začátku v roce 2004. Podnikatelé a zejména poradenské firmy už vědí jak na to.

TOMÁŠ MRÁZ A PATRIK REICHL - ŘEDITELÉ REGIONÁLNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHINVESTU: Důvodem k zamítnutí žádosti o unijní peníze bývá nejčastěji nedostatečné naplnění smyslu daného programu. Formální nedostatky již nehrají takovou roli, jako tomu bylo na začátku v roce 2004. Podnikatelé a zejména poradenské firmy už vědí jak na to. * Kolik firem se na vás loni obrátilo s prosbou o pomoc při vyřizování žádosti o dotace z Unie? Tomáš Mráz: Firem, které vznášejí dotazy na možnou podporu ze strukturálních fondů, jsou desítky a jen pro část z nich jsou podpůrné programy vhodné, použitelné a hlavně zajímavé. K faktické přípravě žádostí o dotaci a jejich následnému podání přistoupilo více než 60 firem, a to ve všech programech, které máme v nabídce. Patrik Reichl: Obecně lze říci, že je to průměrně několik konzultací denně. * Kolika z nich se to podařilo? Tomáš Mráz: V tuto chvíli ještě nelze říct přesný počet firem, které mohou počítat s podporou z Unie, protože u některých z nich ještě nebyl ukončen proces hodnocení. Obecně lze ale konstatovat, že úspěšnost je zhruba 20 až 30 procent. Patrik Reichl: Co se týče pouze vyřízení žádosti (nikoliv získání dotace), tak je to asi 20 procent z těch, kteří se na nás předem obrátili s prosbou o pomoc. * Jsou firmy, které již díky vaší pomoci dotace čerpají? Na jaké projekty?

Tomáš Mráz: Bohužel žádný podnikatel v Jihočeském kraji ještě fyzicky neobdržel dotaci na svůj účet, protože podle pravidel Evropské unie jsou veřejné prostředky uvolněny až po dokončení projektu. Řada firem však již podala žádost o platbu.

Patrik Reichl: V Jihomoravském kraji je to již několik desítek firem. Rozhodně si však netroufáme tvrdit, že je to pouze naší pomocí. Podnikatelé v našem kraji jsou velmi aktivní sami a je spousta úspěšných žadatelů, kteří získali dotaci bez externí pomoci. Nejčastěji se jedná o projekty na nákup strojů, rekonstrukce podnikatelských objektů, ale také na výstavbu podnikatelských inkubátorů či vědecko-technologických parků.

* Jsou firmy, kterým se to nepodařilo, proč?

Tomáš Mráz: Procento neúspěšných je bezesporu vyšší než procento úspěšných. Úspěch samozřejmě v první řadě závisí na kvalitě předkládaného projektu. Velmi často je ze žádostí znát jisté zaujetí získat jakoukoliv podporu. Unie však podporuje pouze ty projekty, které by byly realizovány i bez obdržené dotace.

Patrik Reichl: Samozřejmě ne všechny projekty jsou natolik kvalitní, aby v soutěži s jinými uspěly. Důvodem bývá nejčastěji nedostatečné naplnění smyslu programu, ve kterém je žádost předkládána. Formální nedostatky již nehrají takovou roli, jako tomu bylo na začátku v roce 2004. Žadatelé i konzultantské firmy se již poučili a většinou před podáním žádosti k nám přijdou na doladění a odstranění případných formálních nedostatků.

* Jaké jsou nejčastější problémy? Jak dlouho celý proces trvá? Tomáš Mráz: Žadatelé si často stěžují na náročnou administrativu již při předkládání projektu. Příprava všech podkladů a příloh opravdu zabere dost času. Patrik Reichl: Nejčastější problémy vznikají nepochopením ze strany žadatele. Často se stává, že si žadatel nesprávně vyloží znění programu a pak udělá věcnou chybu. * Jaká jsou vaše nejčastější doporučení pro firmy, které chtějí žádat nebo žádají o dotace? Tomáš Mráz: Podnikatelé si musí především jasně formulovat, co chtějí. Doporučuji jim, aby si na papír napsali jednoduchý podnikatelský plán, který by obsahoval například cíl, harmonogram, předpokládanou výši investice nebo strukturu nákladů. Z toho se dá už na začátku usoudit, zda mají šanci z některého vyhlášeného programu peníze získat. Patrik Reichl: Nejdůležitější úlohu regionálního projektového manažera při prvotních konzultacích s potenciálním žadatelem spatřuji v identifikaci záměru a jeho nasměrování do správných dotačních podpor. * Lze říct, že firmy jsou již po roce v této oblasti zkušenější? Tomáš Mráz: Jednoznačně to lze říct o poradenských společnostech. Ty se se systémem už velmi dobře sžily. Posun vpřed je ale patrný také u podnikatelů, kteří podávají žádosti sami. Patrik Reichl: To rozhodně ano. * Jaké chyby firmy dělají, na co je nejčastěji upozorňujete? Tomáš Mráz: Jedná se většinou o chyby administrativního charakteru, které souvisejí s nerespektováním určitých pravidel stanovených programem. Tedy nic, co by se nedalo vyřešit. Patrik Reichl: Žadatelé již moc chyb nedělají. Spíše jde o nedorozumění. Zřídkakdy se stává, že žadatel jen „zkouší“, zda mu nějaká ta chybička projde naší kontrolou. Žádosti však kontrolujeme důkladně, takže s tím většinou neuspějí. * Který operační program je podle vás nejlepší, o který mají největší zájem firmy? Tomáš Mráz: Myslím, že je to Operační program Průmysl a podnikání, který podle mého názoru zahrnuje převážnou většinu aktivit, o něž mají podnikatelé zájem. V neposlední řadě je navíc asi nejlépe pochopitelný a čitelný. Patrik Reichl: Firmy mají největší zájem o programy Marketing a Rozvoj z Operačního programu Průmysl a podnikání a také o Společný regionální operační program. Jde v nich totiž o přímou podporu jejich podnikatelského záměru. Pro českou ekonomiku jsou ale podle mě perspektivnější programy Prosperita, Inovace a některé typy projektů v programu Reality. PRAKTICKÉ RADY

NA CO MYSLET PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI 1. Existuje na můj podnikatelský záměr podpůrný program? - jasně definovat cíl a náplň projektu (slouží jako podklad pro výběr vhodného dotačního programu) 2. Být si jistý tím, že jsem přijatelným žadatelem - program vždy jasně definuje přijatelné či vhodné žadatele (například definice malého a středního podniku) 3. Mám peníze na předfinancování? Dotace je vyplácena až po ukončení realizace projektu - na základě rozpracované struktury a výše nákladů zajistit finanční krytí projektu (například v případě čerpání úvěru je nutné dodat minimálně příslib úvěru od banky či samotnou úvěrovou smlouvu) 4. Při přípravě žádosti respektovat všechny nutné přílohy a administrativní požadavky - informace najde žadatel v Pokynech pro žadatele 5. V případě, že se v projektu vyskytují stavební práce, je potřeba myslet i na poměrně delší lhůty spojené se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení

6. V neposlední řadě je dobré kontaktovat regionální kancelář, která dotazy ohledně přípravy žádosti zodpoví** - na kancelář směřovat dotazy týkající se formálních, nikoliv věcných záležitostí

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít