Podnikatelé musí své zájmy aktivně prosazovat

15. září 2003, 00:00 - ALENA DLABAČOVÁ, publicistka
15. září 2003, 00:00

HLAVNÍM POSLÁNÍM CENTRA PRO EVROPSKOU INTEGRACI JE PŘISPĚT K LEPŠÍ INFORMOVANOSTI ČESKÝCH PODNIKATELŮ, A TO VE VŠECH OBLASTECH, KTERÉ SOUVISEJÍ S PŘÍPRAVOU NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE.

říká Jana Moravcová, ředitelka Centra pro evropskou integraci při Hospodářské komoře ČR

HLAVNÍM POSLÁNÍM CENTRA PRO EVROPSKOU INTEGRACI JE PŘISPĚT K LEPŠÍ INFORMOVANOSTI ČESKÝCH PODNIKATELŮ, A TO VE VŠECH OBLASTECH, KTERÉ SOUVISEJÍ S PŘÍPRAVOU NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE.

* Co konkrétně podnikatelům nabízíte?

Již od roku 1998 mají podnikatelé možnost využívat služeb, jako jsou elektronický čtrnáctideník Dispečink informací o EU pro podnikatele, nebo se účastnit pravidelných setkání firem a podnikatelů s osobnostmi z politiky, státní správy a odborných kruhů v rámci Euroklubu Hospodářské komory. Euroklub je fórem oboustranné komunikace zástupců podnikatelské sféry s osobnostmi z politiky a s nezávislými experty na problematiku evropské integrace a jeho členové se mohou nejen dozvídat, ale také nabídnout svá řešení. Možnost získat povědomí o strukturách Evropské unie nabízí účast na studijních cestách v Bruselu; šanci, jak se připravit na konkurenční podnikatelské prostředí, umožní účast v kurzech euromanagementu a oborově zaměřených seminářích.

* Mohou u vás podnikatelé hledat obchodní partnery v EU, a pokud ano, jakým způsobem?

Podnikatelé se mohou obrátit na naši kancelář CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu - pozn. red.), která má vyhledávání obchodních kontaktů v gesci. CEBRE zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací, obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie a informuje české podnikatele o legislativní činnosti Evropské unie v jejich oboru. Obchodní partnery v Irsku budou moci nalézt podnikatelé, kteří se rozhodnou pro účast na misi/studijní cestě do Irska, která je organizována ve spolupráci s Obchodní komorou v Dublinu. Studijní část zahrnuje diskuze o zkušenostech Irska s využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, které pro nás mohou být vzhledem k irským úspěchům v této oblasti velmi zajímavé.

* Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? A kolik by tato služba stála?

Semináře, studijní cesty a mise, které organizuje Centrum pro evropskou integraci nebo se podílí na jejich přípravě, jsou samozřejmě placené. Pro členy hospodářské komory, Euroklubu a absolventy studijních cest poskytujeme nejrůznější slevy. Pokud jde o poskytování informací o evropské integraci v obecné rovině, jedná se o neplacenou službu. Služby, které nabízí CEBRE (monitoring oborových aktualit, zpracování analytických zpráv, školicí stáže v Bruselu, zprostředkování kontaktů atd.), jsou placené, neboť se jedná o expertní a časově velmi náročnou práci. Za hodinovou práci experta zaplatí klient 1200 korun. U monitoringu oborových aktualit je cena za monitoring tří vybraných témat stanovena na 12 000 korun za rok.

* Jaké druhy seminářů chystáte, aby byli podnikatelé včas připraveni na změny v podnikání po našem vstupu do EU?

Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže budou realizovány semináře na téma „Hospodářská soutěž“, které by českým podnikatelům měly usnadnit překonání problémů v oblasti uplatňování pravidel hospodářské soutěže. Série seminářů „Malé a střední podniky na cestě do EU“ bude realizována ve spolupráci se Citibank, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a agenturou CzechTrade. Semináře se budou konat v podzimních měsících v Praze, v Brně a v Ostravě a jsou určeny vlastníkům a členům managementu malých a středních podniků. Na programu budou mezi jiným témata „Změny tržního prostředí a vytváření dlouhodobé strategie ve financování rozvoje firmy“, „Řízení rizikového profilu firmy a úvěrování MSP“ aj. „Právní aspekty podnikání“ postihují semináře se stejnojmenným názvem konané rovněž v různých regionech ČR ve spolupráci s okresními a krajskými hospodářskými komorami. Jejich vyvrcholením bude závěrečná konference v Praze, které se účastní kapacity v oboru Evropského práva z ČR i ze zahraničí. Semináře jsou doplněny o problematiku strukturálních fondů. Příležitost utvořit si vlastní představu o fungování aparátu EU nabízejí studijní cesty do Bruselu. Účastníci se setkají se zástupci Rady EU, Evropského parlamentu, jednotlivých ředitelství Evropské komise a rovněž s českými diplomaty na Misi ČR při ES. V průběhu studijní cesty, která je organizována ve spolupráci s CEBRE, se podnikatelé seznámí s možnostmi lobbingu, což je v Bruselu velmi rozšířená forma hájení zájmů.

* Se kterými zeměmi EU máte užší kontakty, resp. na kterých projektech více spolupracujete?

Jelikož hlavní náplní naší činnosti je informovat podnikatelské subjekty o všech aspektech souvisejících s otázkami evropské integrace, nejvíce jsme v kontaktu se zástupci institucí a orgánů EU, tedy především „s Bruselem“. Účastníme se mnoha programů a průzkumů organizovaných Asociací obchodních a hospodářských komor Eurochambres, která má rovněž sídlo v Bruselu, jednotlivé zasedání a konference za účasti jak kandidátských, tak také členských zemí EU, se konají v různých koutech Evropy. Centrum pro evropskou integraci HK ČR spolupracuje s Eurochambres např. na programu CAPE, v jehož rámci probíhá průzkum připravenosti podniků na vstup na jednotný trh EU. V rámci programu CAPE se také připravuje euroaudit podniků, který by se měl rozběhnout na počátku roku 2004.

* Co byste doporučila podnikatelům před vstupem do EU?

Vstup do Evropské unie nepřinese pouze zvýšení bezpečnosti a stability, zlepšení podnikatelského prostředí, nové příležitosti a investice, ale také tlak na transparentnost a efektivnost. K jejímu dosažení musí podnikatelé své zájmy umět aktivně prosazovat. Centrum pro evropskou integraci se jim v tom snaží pomoci.

MGR. JANA MORAVCOVÁ (*1969) - vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor politologie a translatologie - německý jazyk. Během studia se zúčastnila zahraničních stáží v Rakousku a Německu. Po ukončení studií nastoupila dráhu překladatelky a tlumočnice a spolupracovala s řadou firem. V letech 2000-2002 pracovala v cestovní kanceláři v jihoirském městě Cork. Po návratu nastoupila v Centru pro evropskou integraci Hospodářské komory České republiky jako manažerka projektů, od května letošního roku je ředitelkou tohoto oddělení.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít