Podnikatel může požádat o snížení zálohy

26. května 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet právníci
26. května 2003, 00:00

Žádost lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve prvního dubnaSoučasná právní úprava poskytuje osobám samostatně výdělečně činným některá zvýhodnění při placení záloh na zdravotní pojištění. Jedním z nich je imožnost snížení měsíčně placené zálohy.

Žádost lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve prvního dubna

Současná právní úprava poskytuje osobám samostatně výdělečně činným některá zvýhodnění při placení záloh na zdravotní pojištění. Jedním z nich je imožnost snížení měsíčně placené zálohy.

Osvobození od placení záloh Osoba samostatně výdělečně činná, která začala podnikat již dříve, platí v průběhu kalendářního roku zálohy na pojistné na základě výsledků podnikatelské činnosti dosažených v předcházejícím roce. Od placení záloh je osoba samostatně výdělečně činná zákonem osvobozena pouze tehdy, jestliže začíná podnikat a je současně zařazena u příslušné zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát, a dále za situace, kdy je její podnikatelská činnost vedlejším zdrojem příjmů. Tyto osoby jsou pak povinny doplatit pojistné na zdravotní pojištění na základě předkládaného Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu zaplacených záloh na pojistné, a to do osmi dnů po podání daňového přiznání.

Kdy lze žádat

V jakém případě může osoba samostatně výdělečně činná požádat o snížení zálohy na pojistné? Její průměrný měsíční příjem by po odpočtu výdajů připadající na jeden měsíc roku, ve kterém se žádost podává, musel být alespoň o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předcházejícím roce. Co to znamená: Jestliže činil průměrný měsíční příjem podnikatele po odpočtu výdajů v roce 2002 například 30 000 Kč, může požádat o snížení zálohy tehdy, jestliže průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů činí v roce 2003 nejvýše 20 000 Kč. Sníženou zálohu platí osoba samostatně výdělečně činná taktéž ve stanovených zákonných termínech, tj. od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V této souvislosti je zapotřebí upozornit na skutečnost, že žádost o snížení zálohy lze v kalendářním roce podat nejdříve 1. dubna. Pokud podnikatel předložil žádost například v květnu 2003, posuzoval se příjem po odpočtu výdajů za měsíce leden až duben 2003.

Jak podat žádost

Podnikatel, který má v úmyslu požádat o snížení zálohy na pojistné, předkládá zdravotní pojišťovně písemnou žádost s uvedením údajů rozhodných pro výpočet snížené zálohy a tuto žádost doloží peněžním deníkem. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí. Žadateli buď vyhoví, nebo jeho žádost zamítne, popřípadě si může vyžádat některé doplňující informace.

Minimální sazba

Při respektování povinnosti placení záloh na pojistné alespoň v minimální zákonné výši (u osob, pro které je samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů) činí tato záloha od dubna 2003 částku 837 Kč. Snížení záloh se však dle zákona vztahuje pouze na následující tři měsíce. Po uplynutí této doby je osoba samostatně výdělečně činná povinna platit původní zálohy podle podaného Přehledu. V případě, že i nadále trvají důvody pro snížení zálohy, může podnikatel zdravotní pojišťovnu opětovně požádat o její snížení na další tři měsíce. Pokud by však bylo o snížení zálohy požádáno neoprávněně (tuto skutečnost lze zjistit při kontrole ze strany zdravotní pojišťovny), uplatní pojišťovna nárok na dlužné zálohy včetně penále.

Příklad

Pro názornost si uvedeme příklad výpočtu snížené zálohy: Za dvanáct měsíců samostatné výdělečné činnosti dosáhl podnikatel v roce 2002 zisku (příjmů po odpočtu výdajů) ve výši 670 524 Kč, to znamená, že průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů činil v roce 2002 částku 55 877 Kč. V návaznosti na měsíc podání Přehledu (březen 2003) platí tento podnikatel od března 2003 zálohy ve výši 2641 Kč (55 877 x 0,35 x 0,135). Podnikatel požádal o snížení zálohy v měsíci dubnu 2003, posuzují se tedy příjmy a výdaje v období leden - březen 2003. Příjmy za toto období činily 66 100 Kč a výdaje 21 200 Kč. Průměrný měsíční rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje částku 14 966 Kč, čímž je splněna zákonná podmínka pro podání žádosti o snížení zálohy na pojistné. Výpočet snížené zálohy se provede následovně: 14 966 x 0,35 x 0,135 = 708 Kč.

Od 1. dubna 2003 může osoba samostatně výdělečně činná zažádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh na pojistné. Pokud pojišťovna žadateli vyhoví, platí snížení záloh jen tři měsíce. Minimální zákonná výše zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ činí od dubna 2003 částku 837 korun.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít