Podmínky finanční asistence

02. června 2010, 14:46 - Pavlína Beránková
02. června 2010, 14:46

Za poskytování finanční asistence je odpovědný statutární orgán společnosti

Finanční asistence znamená poskytnutí půjčky, úvěru, záloh nebo jiných finančních prostředků společností třetí osobě nebo zajištění jejích finančních závazků při akvizici akcií či obchodního podílu na společnosti, která ji poskytuje. Protože společnost poskytnutím vlastních zdrojů riskuje nejen to, že nebude mít zisk, ale i snížení vlastního kapitálu, původní právní úprava finanční asistenci zakazovala. Nová ji umožňuje a vymezuje podmínky pro její poskytování.

Společnosti s ručením omezeným

Uvedenou změnu obsahuje novela obchodního zákoníku publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 215/2009, která nabyla účinnosti 20. července 2009. Jejím cílem je zjednodušit financování akvizic obchodních společností a nabídnout rychlejší a méně nákladnou alternativu ke složitým a zdlouhavým transakcím, k nimž se společnosti uchylovaly. Má také zvýšit právní jistoty jejich úkonů. To je důležité například pro zúčastněné bankovní instituce.
Dle nové právní úpravy smí být finanční asistence poskytována pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku a směřuje k ochraně likvidity společnosti s ručením omezeným, jež ji poskytuje. Její poskytnutí tedy v první řadě nesmí přivodit bezprostřední úpadek společnosti s ručením omezeným. Statutární orgán společnosti musí připravit zprávu, která analyzuje rizika, výhody a objektivní důvody pro poskytnutí finanční asistence i její zájmy. A navíc uvede podmínky, za kterých má být poskytnuta. U společností s ručením omezeným zákon uvádí další podmínku – nesmí vykazovat neuhrazené ztráty. Pokud společnost splní všechny tyto podmínky, případně i další, které si stanovila ve společenské smlouvě, může finanční asistenci poskytnout.

Akciové společnosti

Akciové společnosti smějí poskytovat finanční asistenci, pouze pokud to jejich stanovy dovolují. Při poskytování finanční asistence musí akciová společnost nejen splnit všechny podmínky vymezené pro společnosti s ručením omezeným – s výjimkou toho, že nesmí vykazovat neuhrazené ztráty – ale i dostát dalším zákonným požadavkům. Mezi finančně nejnáročnější patří založení zvláštního rezervního fondu ve výši poskytované finanční asistence.
Představenstvo společnosti také musí prošetřit finanční způsobilost případného příjemce finanční asistence. A pokud má finanční asistence sloužit k získání akcií společnosti, musí být jejich cena spravedlivá. Poskytnutí finanční asistence schvaluje valná hromada. A navíc v případě akciových společností musí souhlas udělit vždy před jejím poskytnutím. Důsledkem nedodržení této podmínky je neplatnost úkonu, na jehož základě byla finanční asistence poskytnuta.

Problémy

Tato novelizace obchodního zákoníku postrádá vysvětlení některých nových pojmů. Lze proto očekávat rozsáhlejší diskuse o výkladu nových ustanovení a rozdílné názory na stanovené podmínky. Diskutovat se určitě bude o posuzování „spravedlivosti“ ceny akcií či „finanční způsobilosti“ potenciálního příjemce i o tom, zda je finanční asistence poskytována za podmínek obvyklých v obchodním styku.
Zákon přisuzuje odpovědnost za splnění zákonných podmínek poskytování finanční asistence statutárnímu orgánu společnosti, jehož členové odpovídají za možnou škodu. S ohledem na uvedené problémy a absenci dlouhodobé praxe se společnost může rozhodnout, že se obrátí na externí odborníky a poradce. Navíc se nabízí otázka, zda nebudou některé akciové společnosti inklinovat ke změně právní formy ve společnost s ručením omezeným. To jim totiž umožní poskytnout finanční asistenci za méně náročných podmínek.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít