Penzijní připojištění v otázkách a odpovědích

11. listopadu 2002, 00:00 - (fen, www.mesec.cz)
11. listopadu 2002, 00:00

Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou využít státní příspěvky a daňové úlevy Proč a jak se připojistit, za jakých podmínek, jaká je státní podpora a daňové podmínky? Proč se připojistit? V důchodu není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou využít státní příspěvky a daňové úlevy

Proč a jak se připojistit, za jakých podmínek, jaká je státní podpora a daňové podmínky?

Proč se připojistit?

V důchodu není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte navíc státní příspěvek.

Kdo se může připojistit?

Účastníkem penzijního připojištění může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Lze být připojištěn pouze u jednoho fondu v jeden okamžik.

Jaká je státní podpora?

Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácejí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Hodnota státního příspěvku se pohybuje od 50 do 150 Kč. Dále stát nabízí daňové úlevy, které se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 500 Kč.

Existují nějaké daňové výhody penzijního připojištění?

Na základě novely zákona o penzijním připojištění čís. 170/1999 Sb. vznikla účastníkům penzijního připojištění možnost uplatnit některé daňové výhody v souvislosti s připojištěním. Možnost daňových výhod vstoupila v platnost 1. 1. 2000 a vztahuje se na všechny smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření a typ penzijního plánu. Cílem těchto úprav bylo zatraktivnit spoření částek nad 500 korun měsíčně a motivovat zaměstnavatele k příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům.

Výhody pro zaměstnance - účastníky penzijního připojištění:

1. Pro zaměstnance je příspěvek na jeho penzijní připojištění od zaměstnavatele příjmem osvobozeným od daně z příjmu, a to až do výše 5 % vyměřovacího základu.

2. Účastník penzijního připojištění má možnost snížit svůj základ daně o jím (nikoli zaměstnavatelem) zaplacené příspěvky na penzijní připojištění převyšující částku 6000 Kč ročně (na částku 6000 Kč pobírá státní příspěvek). Maximálně je možno za jedno zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Daňový odečet se uplatňuje zpětně při ročním zúčtování - nelze proto snížit výši měsíčních záloh. 3. Výše měsíčního příspěvku účastníka pro využití všech výhod poskytovaných státem činí 1500 Kč (na 500 Kč se vztahuje státní příspěvek, max. 1000 Kč lze uplatnit při daňových výhodách). Kromě toho lze ještě využít výhody spojené s příspěvkem placeným zaměstnavatelem.

Výhody pro zaměstnavatele:

Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad, a to až do výše 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. vlastně do 3 % hrubé mzdy zaměstnance. Limit 3 % se nevztahuje k celkovému objemu mezd, ale individuálně ke každému zaměstnanci, kterému je příspěvek vyplácen, a počítá se odděleně ke mzdě za každý měsíc (nikoliv v ročním zúčtování). Pro zaměstnavatele je tak výhodnější přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění do 3 % jeho měsíční hrubé mzdy, než mu o stejnou částku zvýšit mzdu, neboť z příspěvků nemusí platit sociální pojištění za zaměstnance (35 %). Tento postup je výhodný i pro zaměstnance, neboť z příspěvků od zaměstnavatele nemusí odvádět daň ani sociální a zdravotní pojištění.

Jaké jsou druhy vyplácených penzí

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Pokud účastník nemá na penzi právo či ji odmítne, může využít odbytného nebo jednorázového vyrovnání.

- Starobní penze je základní dávkou z penzijního připojištění. Co je podmínkou pro její získání: musí se spořit nejméně 60 měsíců a dosáhnout věku 60 let nebo získat starobní důchod. Délka výplaty penze a její výše závisí na penzijním plánu. Obvykle je nabízena doživotní penze a doživotní penze se zaručenou dobou výplaty.

- Výsluhová penze je dávka, která má umožnit účastníkovi vybrat si část prostředků fondu ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na ni vznikne po patnácti letech spoření.

- Invalidní penze vzniká účastníkovi, který spořil nejméně 3 roky a zároveň mu byl státem přiznán plný invalidní důchod. Způsob vyplácení invalidní penze je stanoven penzijním plánem.

- Pozůstalostní penze vzniká v případě smrti účastníka. Podmínkou jejího přiznání je splnění minimální pojistné doby tří let. Pozůstalostní penze je vyplácena osobě nebo osobám určeným ve smlouvě.

- Jednorázové vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou a ne formou vyplácené penze. Podmínkou je získání nároku na danou penzi. Jednorázové vyrovnání náleží výhradně účastníkovi - nevztahuje se proto na pozůstalostní penzi.

- Odbytné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se zcela ukončit penzijní připojištění. Nárok na odbytné mají dále oprávněné osoby (nebo dědici) určené ve smlouvě v případě, že účastník zemřel, aniž by získal penzi a nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. Součástí odbytného není státní příspěvek ani výnos ze státního příspěvku, které se vrací do státního rozpočtu.

Jak bude vyplácena penze?

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

Jak funguje penzijní fond?

Penzijní fond spravuje příspěvky účastníků a státu. Fond tyto prostředky v souladu se zákonem investuje do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládat na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí, a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. V ý nosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky.

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění platný od 1. 1. 2000 (po novele zákona č. 42/1994 Sb.)

Příspěvek účastníka Výše státního příspěvku (měsíčně, v Kč) (měsíčně)

100 - 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 - 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 - 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 - 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více 150 Kč

Pramen: www.mesec.cz

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění do r. 2000 (podle původního zákona č. 42/1994 Sb.)

Příspěvek účastníka Výše státního příspěvku (měsíčně, v Kč) (měsíčně)

100 - 199 40 Kč + 32 % z částky nad 100 Kč

200 - 299 72 Kč + 24 % z částky nad 200 Kč

300 - 399 96 Kč + 16 % z částky nad 300 Kč

400 - 499 112 Kč + 8 % z částky nad 400 Kč

500 a více 120 Kč

POZNÁMKA: U nových účastníků se v prvních dvou letech spoření zvyšuje státní příspěvek o 25 %, je tedy stejný jako po novele. Pramen: www.mesec.cz

Připsané výnosy p
enzijních fondů (vypočtené v procentech dle metodiky APF ČR)

Název fondu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ABN AMRO PF - - - - - - 4,1

Allianz PF - - 8,9 9,1 6,0 3,8 4,36

Commercial Union PF 10,1 10,2 10,0 9,3 5 2,9 -

CREDIT SUISSE LIFE

and PENSIONS PF 12,8 11,45 11,2 10,1 6,5 4,1 4,25

Českomoravský PF 10,4 10,9 10,3 10,02 6,1 4,2 3,2

ČSOB PF 0 16,4 8,0 10,9 7,7 5,62 3,9

Generali PF 10,3 10,61 14,6 11,4 5,3 3,6 4,6

Hornický PF Ostrava 0 3,47 7,84 7,7 4,41 2,04 2,37

ING penzijní fond 12,8 12,1 11,0 9,3 6,0 4,4 4,8

PF České pojišťovny 10,30 9,20 9,60 9,72 6,6 4,5 3,8

PF České spořitelny 4 8,1 9,05 8,33 4,4 4,2 3,8

PF Komerční banky 9,44 8,36 9,10 9,50 7,2 4,89 4,4

Vojenský otevřený PF 9,45 10,0 10,03 9,7 6,7 4,1 4,25

Zemský PF 11,8 7,0 7,0 7,0 7,0 5,01 4,6

PRAMEN: Asociace penzijních fondů ČR, jednotlivé penzijní fondy

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan…
Renault-Alpine A110 vypadá při testování na Nordschleife docela schopně
Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
Technologie
Laserový projektor od Xiaomi vykouzlí 150palcový obraz jen 50 cm od stěny
NAND Flash se zápisem QLC je skutečností. Toshiba ji začíná vyrábět, jeden čip má 96 GB
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít