Peníze za úsporu energie

08. listopadu 2004, 00:00 - Stranu připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic
08. listopadu 2004, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotace z Evropské unie mohou získat také projekty zavádění výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. Cílem programu Úspory energie je snížení spotřeby primárních, klasických zdrojů a snížení exhalací.

Technologii malé vodní elektrárny Devět mlýnů na řece Nežárce v Jindřichově Hradci dodalo v roce 1939 ČKD Blansko. Po delší přestávce začala vyrábět elektřinu opět v roce 1997 z iniciativy jindřichohradecké radnice, která elektrárnu zrenovovala. foto: ČTK

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotace z Evropské unie mohou získat také projekty zavádění výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. Cílem programu Úspory energie je snížení spotřeby primárních, klasických zdrojů a snížení exhalací. Součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) je program Úspory energie. Využít ho mohou malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců), které podnikají v oblasti zpracovatelského průmyslu či mají zájem podnikat ve výrobě elektrické nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů. OBNOVITELNÉ ZDROJE

Co se rozumí pojmem obnovitelné zdroje? Jsou to takové využitelné zdroje energie, jejichž energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Jde tedy o slunce, vítr, vodu, energii biomasy, bioplynu a geotermální energii. Cílem jejich podpory je v prvé řadě snížení spotřeby primárních, neobnovitelných zdrojů a také snížení exhalací spojených s výrobou elektřiny či tepla. Podporu mohou získat projekty zavádění výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie, nikoli projekty šetrného spalování odpadů. Program současně podporuje také vývoj a ověřování výsledků vývoje nových technologií a prvků pro využívání obnovitelných zdrojů. NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

Žadatel o podporu musí k datu podání žádosti splňovat především základní podmínky stanovené v OPPP a také zvláštní podmínky programu, tzv. podmínky přijatelnosti projektu. Veškeré požadované doklady a náležitosti jsou specifikovány přímo v podrobném zadání programu. Minimální výše dotace je 500 tisíc korun, maximální 30 milionů korun. N esmí však být překročena hranice maximální míry veřejné podpory, která je stanovena jako 46 procent celkových uznatelných nákladů projektu. Podpora je poskytována formou dotace na: * projekty výstavby, obnovy a rekonstrukce zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie * projekty zavádění výrobních zařízení a technologií s nízkou energetickou náročností a minimálními dopady na ekologii, které využívají energie z obnovitelných zdrojů * projekty kombinované výroby elektřiny a tepla za využití obnovitelných zdrojů energie Program je vyhlášen na období 2004-2006. Žádosti o podporu přijímají kontinuálně regionální kanceláře CzechInvestu. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídicí orgán - ministerstvo průmyslu a obchodu. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je v říjnu 2006. Přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008. UZNATELNÉ NÁKLADY

Uznatelné náklady musí splňovat následující čtyři podmínky: * byly vynaloženy v souladu s cílem programu * bezprostředně souvisejí s realizací projektu * jsou doloženy průkaznými účetními doklady * byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu Konkrétně se jedná o náklady na: * vypracování energetického auditu (maximálně do výše 100 tisíc korun) * vypracování projektové dokumentace * pořízení nebo modernizace informačních a komunikačních technologií * náklady na nákup, instalaci a zprovoznění technologií využívání obnovitelných zdrojů energie * stavební úpravy bezprostředně související s instalací technologií nebo zařízení, které jsou přímým zdrojem výsledného efektu projektu * náklady na publicitu spojené s realizací projektu Do uznatelných nákladů nelze zahrnout * dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti * vlastní daně a DPH * splátky půjček a úvěrů * sankce a penále * náklady na záruky, pojištění * úroky * bankovní, celní a správní poplatky * kurzové ztráty * leasing. ČASTÉ OTÁZKY

* Kdo je vhodnější žadatel o dotaci: majitel, nebo nájemce malých vodních elektráren? Není to rozhodující. Nájemce pouze musí navíc doložit smlouvu o nájmu elektrárny. * Je nutné, aby majitel (nájemce) tří vodních elektráren, které jsou v rozdílných lokalitách, podával tři žádosti (projekty)? Nebo je možné zpracovat jeden projekt spojující všechny tři lokality? Pokud se nejedná o spolupracující kaskádu, je nutné podat v takovém případě tři žádosti. * Jaké zkušenosti by měl mít žadatel o podporu z programu Obnovitelné zdroje energie?**

V prvé řadě se posuzuje, zda a jaké má žadatel zkušenosti s provozem zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie. Hodnotí se také to, zda bylo navrženo zařízení od renomovaného dodavatele s dobrými referencemi. 

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít