Peníze pro nová místa

07. června 2004, 00:00 - LADISLAV JOUZA, právník
07. června 2004, 00:00

JAK ZÍSKAT DOTACE OD STÁTU Před přijetím nového zaměstnance na nové pracovní místo se zaměstnavateli vyplatí ověřit, zda nesplňuje podmínky k získání příspěvku či dotace od úřadu práce.

JAK ZÍSKAT DOTACE OD STÁTU

Před přijetím nového zaměstnance na nové pracovní místo se zaměstnavateli vyplatí ověřit, zda nesplňuje podmínky k získání příspěvku či dotace od úřadu práce.

Účelem příspěvků a dotací je napomoci zaměstnavatelům k vytvoření nových pracovních míst. Zaměstnavatelé mohou získat peníze na: * rekvalifikace,

* veřejně prospěšné práce, * zřizování společensky účelných pracovních míst,

* odbornou praxi absolventů, * občany se změněnou pracovní schopností (chráněné dílny a chráněná pracoviště), * ostatní programy podpory zaměstnanosti.

ZMĚNĚNÁ PRACOVNÍ SCHOPNOST

Část financí je určena na podporu zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností (ZPS). Podpora zaměstnanosti občanů se ZPS zahrnuje mimo jiné možnosti uvedené v rámečku: * Příspěvek zaměstnavateli na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť: - příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa na dobu nejméně 2 let, - příspěvek k částečné úhradě provozních nákladů. Podmínkou pro poskytnutí uvedených dotací je zřízení chráněné dílny a chráněného pracoviště po dohodě zaměstnavatele s úřadem práce. * Úhrada nákladů na přípravu k práci uchazeče o zaměstnání, který je občanem se ZPS. Jde o věcné výdaje za nutné školní potřeby a učebnice, pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky, stravné, náhradu prokázaných výdajů za ubytování a jízdních výdajů do místa přípravy k práci a zpět, pojištění pro případ úrazu po dobu přípravy k práci. * Příspěvek zaměstnavateli na provádění přípravy k práci občana se ZPS v pracovním poměru. * Sleva na dani - zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností nebo se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, se v zásadě snižuje daň z příjmů. * Dotace úřadu práce zaměstnavateli, zejména úhrada nákladů až do výše kurzovného, včetně nutných školních potřeb. Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se ZPS může získat částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se zaměstnáváním občanů se ZPS a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS s TZP). Zvýšené náklady zaměstnavatele spočívají zejména v nezbytných organizačních, technických a personálních opatřeních a v přizpůsobování pracoviště, organizace výroby a podnikatelské činnosti. Dotacemi a příspěvky jsou kompenzovány také důsledky vyšší nemocnosti a nižšího zbytkového pracovního potenciálu těchto zaměstnanců. Další formou podpory v této kategorii jsou investiční dotace a návratné finanční výpomoci zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS na udržení pracovních míst, podporu vytváření nových pracovních míst pro občany se ZPS a občany se ZPS s TZP na volném trhu práce, na podporu související zejména s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí pro zaměstnance se ZPS a ZPS s TZP.

PŘÍSPĚVKY NA REKVALIFIKACE

Další skupina příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se týká rekvalifikací. Všeobecně je známější, že tyto příspěvky mohou získat uchazeči o zaměstnání. Určité možnosti na získání dotací zde ale mají izaměstnavatelé - jde o případy, kdy se na rekvalifikaci zaměstnanců zaměstnavatel dohodne s úřadem práce. Konkrétně se jedná o úhradu nákladů zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců. Dotace zaměstnavatelům spočívá v plné nebo částečné úhradě nákladů spojené s touto činností.

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ MÍSTA

Další skupinu příspěvků a dotací, z nichž mohou podnikatelé také čerpat, jsou úhrady nákladů na zřízení společensky účelného pracovního místa. V těchto případech může úřad práce poskytovat dotace zaměstnavatelům (včetně obcí a krajů a jimi zřízeným organizacím) nebo půjčovat prostředky podle splátkového kalendáře. N a jedno účelné pracovní místo lze zaměstnavateli poskytnout pouze jednu z následujících výhod: * návratná finanční výpomoc, * dotace na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění - pouze po dobu, po kterou je účelné pracovní místo obsazeno uchazečem o zaměstnání (existuje zde ale maximální časový limit), * dotace na úhradu úroků z úvěru, * jiná účelově určenou dotace, * úhrada mzdových nákladů a pojistného zaměstnavatelům, kteří zabezpečují odbornou praxi absolventů škol a kvalifikaci mladistvých v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

MOŽNOSTI DALŠÍCH PROGRAMŮ

Vedle zmíněných příspěvků a dotací existují i další programy podpory zaměstnanosti. V první řadě je třeba jmenovat příspěvek zaměstnavateli k částečné úhradě náhrady mzdy v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program. Jedná se o dotaci zaměstnavateli k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů. Finanční prostředky lze získat rovněž z programů na podporu rozvoje lidských zdrojů. Úřad práce může také například hradit náklady na realizaci trhů pracovních příležitostí, seminářů a konferencí zaměřených na oblast zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na regionální úrovni. Dále na různá regionální šetření či na znalecké a expertní posudky. Peníze lze získat i na zabezpečení spoluúčasti při realizaci projektů na podporu zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na základě programových dokumentů pro Evropský sociální fond a spoluúčasti v národních programech, mezinárodních programech a programech Evropských společenství.

Veřejně prospěšná práce vzniká na základě písemné dohody s úřadem práce, pouze pro krátkodobé pracovní umístění uchazeče o zaměstnání; úhrada nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce může být až do výše skutečných mzdových nákladů (náhrad) vyplácených takto umístěným uchazečům o zaměstnání, včetně plateb pojistného.

**ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZPS

Zaměstnavatel s více než 20 zaměstnanci má stanoven povinný podíl počtu občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců. Povinnost přijímání osob ze ZPS do zaměstnání existuje * na základě doporučení úřadu práce až do výše povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců, * na základě rozhodnutí úřadu práce na volná místa pro ně vyhrazená.

ilustrační foto: archiv

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Víte, kdo vlastní vaši banky? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor
Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?
Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?
Zdraží v roce 2018 energie? A je dobré si cenu elektřiny nebo plynu fixovat?
Auta
Sháníte dvanáctiválcové kombi? Aston Martin vám ho prodá,…
Galerie na středu: Nejlevnější rychlá kombi s výkonem od 200 koní na českém trhu
Honda Civic dostane naftový motor 1.6 i-DTEC. Koupíte ho ale až na jaře 2018
Řidičské průkazy: Skupiny, podskupiny, druhy vozidel a minimální věk pro udělení
BMW zveřejnilo první fotku nové Z4. Oficiálně se představí zítra
Technologie
Nokia 8 je tady. Znovuzrozená značka konečně představila špičkový telefon
GeForce na bázi Volty letos nebudou. Masová výroba na 12nm procesu začne koncem roku
Elektromobilů a hybridů u nás přibývá. Je jich přes jedno procento
Synology uvádí základní čtyřdiskový NAS. Je rychlejší a úspornější
Samsung za týden uvede Gear Fit 2 Pro, svůj nejlepší sportovní náramek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít