Peníze na technologická centra

06. prosince 2004, 00:00 - admin
06. prosince 2004, 00:00

STÁTNÍ PODPORA Statisícové dotace mohou získat podniky, které investují do založení nového vývojového střediska. Umožňuje to program ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu technologických center a strategických služeb. Cílem podpory technologických center je rozvoj průmyslového výzkumu i vývoje a spolupráce soukromých podnikatelů s univerzitami.

STÁTNÍ PODPORA

Statisícové dotace mohou získat podniky, které investují do založení nového vývojového střediska. Umožňuje to program ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu technologických center a strategických služeb.

Cílem podpory technologických center je rozvoj průmyslového výzkumu i vývoje a spolupráce soukromých podnikatelů s univerzitami. Potěšitelné je, že třicet procent dosavadních žadatelů o podporu z příslušného dotačního programu tvoří české firmy.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Dotaci mohou získat firmy, které předloží investiční projekt technologického centra. Centrum se musí zabývat pravidelnými inovačními změnami produktů, produktových řad, výrobních procesů a technologií v následujících sektorech:

* letectví a kosmonautika

* elektronika, mikroelektronika

* průmyslové elektrické stroje

* motorová vozidla

* kancelářské a výpočetní stroje

* telekomunikace

* farmaceutika.

High-tech produkce technologických center musí být v úzké návaznosti na výrobu, avšak samotná výroba inovovaných výrobků nebo technologií nemůže být považována za činnost technologického centra.

PODMÍNKY PODPORY

Minimální výše investice do vybudování technologického centra musí dosáhnout 15 milionů korun, přičemž nejméně polovina z této částky musí pocházet z vlastních zdrojů společnosti. Do zmíněné minimální výše se zahrnuje veškerý pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Náklady na nájemné majetku pořízeného formou finančního leasingu lze zahrnout pouze v případě, že k odkupu dojde do tří kalendářních let od roku udělení rozhodnutí o podpoře projektu. Investor se také musí zavázat k vytvoření nejméně 15 nových pracovních míst, která musejí být obsazena zaměstnanci s trvalým pobytem na území České republiky. Další podmínkou je šetrnost projektu k životnímu prostředí. Podmínky minimální investice a nově vytvořených pracovních míst musí příjemce splnit do tří let od rozhodnutí o podpoře. Investice a pracovní místa následně musejí být zachovány po dobu nejméně pěti let.

NA CO LZE ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK

V rámci programu lze získat dotace na podnikatelskou činnost a na školení a rekvalifikace. Dotace na podnikatelskou činnost se vypočítává jako procento z tzv. uznatelných nákladů. Je účelově vázána k úhradě nákladů souvisejících s podnikatelskou činností, tedy k úhradě mzdových nákladů, k nákupu materiálu, energie, zboží a ostatních neskladovatelných dodávek a k nákupu služeb od českých podnikatelských subjektů. Do uznatelných nákladů lze zahrnout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (například pozemky, budovy a vybavení) nebo objem skutečně vyplacených hrubých mezd včetně povinných odvodů zaměstnavatele na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Maximální výše podpory se řídí pravidly Evropské unie a v jednotlivých regionech se liší - v P raze to je 20 %, v ostatních regionech 46-50 %. Dotace na školení a rekvalifikaci jsou účelově vázány k úhradě nákladů na školení a rekvalifikace. Vypočítávají se jako procento z tzv. uznatelných nákladů. Za tyto náklady se považují například:

* náklady na materiál a energie spotřebované během školení nebo rekvalifikací

* cestovné školených a rekvalifikovaných zaměstnanců

* účetní odpisy majetku používaného ke školení a rekvalifikaci

* osobní náklady zaměstnanců zajišťujících školení a rekvalifikaci

* osobní náklady školených zaměstnanců po dobu, kdy se aktivně účastní školení (mzdy a výdaje na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti).

JAK ŽÁDAT

Všichni investoři podávají své žádosti prostřednictvím CzechInvestu. Ten pak má 60 dní na posouzení projektu, poté předloží svůj posudek ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo materiál do sedmi dnů předloží příslušným rezortům k připomínkování (jedná se o ministerstva financí, životního prostředí, místního rozvoje, práce a sociálních věcí, dále Hospodářskou komoru a Svaz průmyslu a dopravy). Připomínkovací místa mají 30 dnů na vyjádření. Po vyhodnocení jejich stanovisek vypracuje ministerstvo průmyslu a obchodu do sedmi dnů návrh Rozhodnutí o podpoře projektu, který vyjmenovává druhy a výše navrhovaných podpor. Celý proces tak trvá tři čtyři měsíce. Investor je povinen se ve lhůtě šesti měsíců písemně k návrhu vyjádřit. Pokud akceptuje podmínky navržené ministerstvem, obdrží následně oficiální rozhodnutí o podpoře projektu.

Stranu připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic

Mezi podporované činnosti patří také inovace v oblasti léčiv.

foto:Profit - Martin Siebert

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít