Paušály mají i svá úskalí

20. února 2006, 00:00 - ING. IVAN MACHÁČEK
20. února 2006, 00:00

VÝDAJE UPLATŇOVANÉ PROCENTEM Z PŘÍJMŮ Výrazné zvýšení takzvaných paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob přinesl zákon č. 545/2005 Sb. Nový postup lze uplatnit již při podávání daňového přiznání za rok 2005.

VÝDAJE UPLATŇOVANÉ PROCENTEM Z PŘÍJMŮ Výrazné zvýšení takzvaných paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob přinesl zákon č. 545/2005 Sb. Nový postup lze uplatnit již při podávání daňového přiznání za rok 2005. Poplatník daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se stejně jako v předchozích letech může rozhodnout, zda uplatní výdaje prokazatelně (skutečně) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, nebo zda výdaje uplatní procentem z příjmů. Atraktivitu druhé, pro poplatníky i finanční úřady jednodušší formy, má zvýšit loňská novela zákona. Ta zvýšila výši paušálů, zároveň upravila rozdělení jednotlivých výdělečných činností. ZAHRNUJE VŠE KROMĚ POJISTNÉHO

Pokud uplatňuje výdaje procentem z příjmů, je poplatník povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Rovněž je povinen vést evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat.

Ve výdajích uplatněných procentem z příjmů jsou již zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Navíc lze uplatnit pouze pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to v prokázané výši, avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou (bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištění).

Osoba samostatně výdělečně činná, která není nemocensky pojištěna a pojistí se na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, může navíc uplatnit toto pojistné v prokázané výši, pouze však do výše pojistného na zákonné nemocenské pojištění.

ÚSKALÍ ROZDĚLENÍ VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ Zvýšení procenta paušálních výdajů se uskutečnilo diferencovaně podle druhu vykonávaných činností. Pokud bude fyzická osoba vykonávat pouze jednu činnost spadající pod příjmy zdaňované podle § 7 zákona o dani z příjmů, nebude problém s použitím odlišného procenta paušálních výdajů. Komplikace ale samozřejmě nastanou v případě, že bude vykonávat více těchto činností. Příkladem jsou třeba současné příjmy z živnosti řemeslné a živnosti vázané nebo volné, případně koncesované. Pak bude podnikatel uplatňovat výdaje v paušální výši jak ve výši 60 procent u příjmů z řemeslné živnosti, tak ve výši 50 procent u příjmů z ostatních druhů živnosti. Půjde-li o zemědělského podnikatele, který vykonává kromě podnikání v zemědělské výrobě ještě další činnosti na základě živnostenských listů, je možné použití paušálu ve výši 50, 60 i 80 procent podle vykonávaných činností. Rovněž tak může dojít k situaci, že poplatník má příjmy z provozování soukromé lékařské praxe (paušál 40 procent) a k tomu různé příjmy ze živností (paušál 60 nebo 50 procent), případně i příjmy z autorského práva (paušál 40 procent). Je proto nutné, aby poplatník správně ve svém účetnictví nebo při vedení daňové evidence přiřadil dosažené příjmy k jednotlivým činnostem. Jedině pak z nich může správně použít procento příjmů pro uplatnění paušálních výdajů. PŘEPLATKEK POJISTNÉHO Může dojít také k následující situaci: V Přehledu, podávaném na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení po odevzdání daňového přiznání, podnikatel vyčíslí přeplatek na zaplaceném pojistném za uplynulý kalendářní rok, které bylo uplatněno jako výdaj při výpočtu základu daně a daně z příjmů. O tento vrácený přeplatek pojistného může podnikatel zvýšit příjmy nebo snížit výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém odpadl právní důvod k jejich uplatnění za předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci poplatníka při zjištění základu daně. Pokud se poplatník rozhodne zvýšit o tento vrácený přeplatek pojistného svůj příjem, může uplatnit výdaj procentem z příjmů i z vráceného přeplatku pojistného. Podnikatel, který má ale příjmy z různých druhů činností s odlišným procentem paušálních výdajů, a odvádí z nich pojistné na sociální a zdravotní pojištění, měl by vrácený přeplatek pojistného přiřadit k jednotlivým druhům příjmů v příslušném jejich poměru. ÚPRAVA PŘEDCHOZÍHO ZÁKLADU DANĚ Pokud se poplatník rozhodne, že namísto prokazatelných (skutečných) výdajů je pro něj výhodnější přejít na stanovení výdajů formou paušálu, vztahuje se na něj povinnost úpravy základu daně - a to za zdaňovací období předcházející zdaňovanému období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Poplatníci, kteří vedou účetnictví (v dřívější terminologii podvojné účetnictví), musí provést následující úpravy přecházejícího zdaňovacího období: * zvýšení základu daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek vytvořených podle zákona o rezervách, o výnosy příštích období a výdaje příštích období, * snížení základu daně o příjmy příštích období a náklady příštích období, * nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Poplatníci, kteří vedou jen daňovou evidenci, musí provést následující úpravy přecházejícího zdaňovacího období: * zvýšení základu daně o výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o dani z příjmů a zaplacených záloh, o zůstatky vytvořených rezerv podle zákona o rezervách, o cenu nespotřebovaných zásob (při jejich dalším prodeji se pak zahrne do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně), * snížení základu daně o závazky s výjimkou přijatých záloh, * nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Tyto úpravy základu daně za předcházející zdaňovací období nemají vliv na vyměřovací základ pro výpočet obou druhů pojistného předcházejícího období. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ V PRAXI Na výše uvedený problém se podívejme ještě podrobněji. Pokud se poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, který za zdaňovací období roku 2005 dosud vedl daňovou evidenci nebo účetnictví, rozhodne uplatnit zvýhodněné paušální výdaje již za uplynulé zdaňovací období roku 2005, může takto učinit v rámci podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 31. březnu (či 30. červnu) 2006. Musí však provést úpravu základu daně za zdaňovací období roku 2004, jak je výše uvedeno, a to formou podání dodatečného daňového přiznání. Pokud výsledkem úprav základu daně bude zvýšení daně z příjmů za roku 2004, předepíše správce daně (finanční úřad) penále ve výši 0,05 procenta denně ze zvýšení daně, a to od 31. března 2005 do dne zaplacení zvýšení daně poplatníkem. Ukazuje to také následující příklad: Poplatník dosáhl z řemeslné živnosti za rok 2005 příjmy ve výši 500 tisíc korun. K tomu má výdaje v prokázané výši 180 tisíc korun a navíc zaplat
il na pojistném na sociální a zdravotní pojištění 90 tisíc korun. Dosud vede daňovou evidenci. S ohledem na zvýšení procenta paušálních výdajů dle zákona č. 545/2005 Sb. se poplatník rozhodne v daňovém přiznání za rok 2005 uplatnit výdaje procentem z příjmů. Protože se jedná o řemeslnou živnost, může poplatník uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, tedy částku 300 tisíc korun a k tomu může uplatnit jako výdaj zaplacené pojistné 90 tisíc korun. Přitom za zdaňovací období 2004 měl poplatník k 31. prosinci 2004 neuhrazené pohledávky ve výši 210 tisíc korun, vytvořené rezervy na opravy hmotného majetku ve výši 45 tisíc korun a neuhrazené závazky ve výši 35 tisíc korun. V souvislosti s přechodem z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů v roce 2005 musí poplatník upravit základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období. Učiní tak formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2004 v následující podobě:
zvýšení základu daně: výše pohledávek 210 000 Kč zůstatek rezerv 45 000 Kč snížení základu daně: výše závazků 35 000 Kč Celková úprava základu daně za zdaňovací období roku 2004 v dodatečném daňovém přiznání činí 255 000 Kč až 35 000 korun. Dojde tedy ke zvýšení základu daně o 220 000 korun.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ocitli jste se v cizině bez peněz? Banka pomůže, ale ne zadarmo
Nezdravé české zdravotnictví I: 4 důvody, proč odcházejí čeští lékaři do zahraničí?
Právník se slevou anebo rovnou zdarma? Víme, kde ho sehnat
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
Auta
Audi radikálně mění číselné značení modelů. Bude v tom…
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Technologie
Samsung představil Galaxy Note8. Posouvá laťku technické vyspělosti, ale i ceny
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít