Paušál, nebo kniha jízd?

12. září 2009, 14:00 - Petra Sýkorová
12. září 2009, 14:00

Jak je to s náklady na provoz auta po eventuálním zrušení knihy jízd (silniční daň, pojistné, opravy, …). Účtují se dále, nebo jsou zahrnuty v paušálu?

Autor: Artklee

Zdeněk Sedláček

Novela zákona o daních z příjmů, kterou 11. srpna letošního roku podepsal prezident, nezrušila knihy jízd jako takové. Kniha jízd představuje prostředek k prokázání skutečných výdajů (nákladů) na dopravu. Novela zákona umožní daňovým subjektům uplatnit jako daňový výdaj náklady na dopravu buď v prokázané výši (tedy nejčastěji pomocí knihy jízd), nebo u omezeného počtu vozidel v podobě paušálu – to znamená bez dalšího prokazování skutečných výdajů. Daňový poplatník si bude moci uplatnit náklady na dopravu paušálem ve výši 5000 korun za každý celý kalendářní měsíc, a to již za zdaňovací

období roku 2009.

Vozidlo musí poplatník v daném měsíci používat pouze k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Paušální výdaj na dopravu si může uplatnit právnická i fyzická osoba, pokud jí plynou příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, eventuálně z pronájmu. Výjimkou je poplatník s takzvanými ostatními příjmy (ty jsou uvedeny v § 10 zákona o dani z příjmů), mezi něž řadíme například příjmy z příležitostných činností či z prodeje nemovitostí. Obdobně nemohou uplatnit paušální výdaj na dopravu ani poplatníci, kteří uplatňují paušálem veškeré své výdaje. Další podmínkou je, že vozidlo nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, a to ani po část měsíce.

V případě, že poplatník používá vozidlo ke své podnikatelské činnosti pouze zčásti (svůj vůz tedy například používá i pro své soukromé cesty), může si uplatnit paušální měsíční výdaje pouze ve výši 4000 korun. Pokud však poplatník provozuje více vozidel a uplatnil u jednoho vozu zkrácený paušální výdaj, platí předpoklad, že ostatní vozidla používá výlučně pro podnikatelskou činnost. Paušální výdaj u nich již tedy nekrátí.

Paušální výdaj však lze za zdaňovací období uplatnit maximálně na tři vozy, přitom ale není důležité, zda jsou či nejsou zahrnuty v obchodním majetku nebo jsou v nájmu. V rámci daňového řízení se má za to, že poplatník užívá vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj, výlučně na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Stačí, že to prohlásí a není prokázán opak. Důkazní břemeno je v tomto případě na správci daně.

Uplatňuje-li poplatník náklady na dopravu silničním motorovým vozidlem v podobě paušálu, nemůže si pak jako daňový náklad uplatnit výdaje skutečně vynaložené na pohonné hmoty a parkovné. Ostatní výdaje – například na opravy a údržbu však nejsou součástí paušálu a zůstávají daňově uznatelné. Stejně tak je daňově účinným nákladem pojistné, silniční daň či odpisy.

V případě, že poplatník uplatnil zkrácený paušální výdaj na dopravu (ve výši 4000 korun), nemůže si uplatnit jako daňový náklad 20 procent ostatních výdajů, vynaložených v souvislosti s provozováním vozidla. V takovém případě musí poplatník zkrátit o 20 procent i odpisy.

Novelu zákona o daních z příjmů využijí zejména drobní podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a jejichž náklady na pohonné hmoty nejsou vysoké. Zda se podnikateli vyplatí paušál, zjistí jednoduchým propočtem ujetých kilometrů, spotřeby vozu a ceny pohonných hmot. V případě, že je daňový subjekt zároveň i plátcem DPH a bude si chtít uplatnit DPH na vstupu z nakoupených paliv, bude muset správci daně prokázat, že poskytnuté plnění použil pro svou ekonomickou činnost. Nejlépe mu k tomu poslouží kniha jízd a evidence příslušných daňových dokladů.

Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO**

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít