OTÁZKA PRO daňovou poradkyni

26. července 2004, 00:00 - admin
26. července 2004, 00:00

Příjmy z prodeje movitých věcí jsou obecně od daně osvobozeny. Osvobození se však nevztahuje mimo jiné na příjmy z prodeje motorových vozidel, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.

**Prodal jsem osobní vůz. Jaké z toho pro mě plynou daňové důsledky?

Pokud jste ale vozidlo nabyl před více než jedním rokem a pokud jste ho neměl zařazeno v obchodním majetku (viz dále), je prodej od daně osvobozen. Jestliže však prodávané movité věci (včetně vozu) jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti, daňové osvobození příjmů z jejich prodeje se na ně nevztahuje, a to do pěti let od jejich vyřazení z tohoto majetku. Pokud jste měl vůz v obchodním majetku a prodáte ho do pěti let od vyřazení, pak prodej podléhá dani. Pokud jste ho používal i k soukromým účelům a krátil daňové výdaje, do základu daně nezahrnujete částky souvisejí s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů v předchozích zdaňovacích obdobích. Příklad: Měl jste vozidlo zařazeno do obchodního majetku, pořizovací cena byla 200 000 Kč. Odepisoval jste ho rovnoměrně čtyři roky a třetí rok po vyřazení prodal za 100 000 Kč, přičemž jste krátil odpisy o 20 % z důvodu používání vozidla i k soukromým účelům. Za čtyři roky jste uplatnil do daňových výdajů 160 000 Kč, 40 000 Kč jste neuplatnil. Při prodeji bude Vaším základem daně částka 60 000 Kč (100 000 minus 40 000).

Ing. Eva Hýsková-Hánová

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče