OSVČ a peněžitá pomoc v mateřství

03. dubna 2006, 00:00 - admin
03. dubna 2006, 00:00

Mám nárok jako OSVČ na mateřskou dovolenou a rodičovský příspěvek? Pokud ano, za jakých podmínek?

čtenářka Eva

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon o nemocenském pojištění. Výše této pomoci činí 69 procent denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný v rozhodném období se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém žena nastoupila mateřskou dovolenou.

Částka denního vyměřovacího základu podléhá redukci v případě, že přesahuje určitou stanovenou hodnotu. Redukce se provede tak, že v plné výši se započte částka 510 korun, z částky od 510 do 730 korun se započte 60 procent a k částce nad 730 korun se nepřihlédne.

Základní podmínkou nároku OSVČ na tuto finanční pomoc je účast na nemocenském pojištění v období nejméně 270 dnů před porodem. Jelikož účast na tomto pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné dobrovolná, je tedy nejdříve třeba prověřit, zda je tato základní podmínka splněna.

Další podmínkou výplaty je, že matka nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pokud OSVČ náleží započitatelný příjem z činnosti, na jehož základě vznikla účast na nemocenském pojištění, nemá na výplatu mateřské nárok. Výjimkou jsou příjmy, které sice matce přicházejí i v době mateřské dovolené, ale OSVČ v této době nevykonávala činnost, za kterou jí příjem náleží (například autorské honoráře).

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek upravuje zákon o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě buď do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Podmínka celodenní péče je splněna, i pokud rodič pracuje, ale péči o dítě zajistil jinou zletilou osobou.

Přitom zákon připouští, že nárok na rodičovský příspěvek není omezen, pokud:

a) dítě, které nedosáhlo tří let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci,

b) dítě, které dovršilo tří let věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,

c) dítě pravidelně navštěvuje léčebně-rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,

d) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,

e) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů -osamělého rodiče - je v rozsahu 50 procent a více.

Lída Malimánková daňová poradkyně z kanceláře Fučík & partneři a Mgr. Jan Beneš, právník

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít