Opravit, nebo zhodnotit?

03. září 2007, 00:00 - ING. IVAN MACHÁČEK
03. září 2007, 00:00

MAJETEK VE FIRMĚ Prostředky vynaložené na opravu i údržbu majetku firmy jsou daňově uznatelnými výdaji. Naopak výdaje vynaložené na technické zhodnocení nelze za náklady uznat. Je však možné u nich uplatnit odpisy. Z hlediska obecného vymezení nalezneme definici opravy věci v § 652 odst.

MAJETEK VE FIRMĚ Prostředky vynaložené na opravu i údržbu majetku firmy jsou daňově uznatelnými výdaji. Naopak výdaje vynaložené na technické zhodnocení nelze za náklady uznat. Je však možné u nich uplatnit odpisy.

Z hlediska obecného vymezení nalezneme definici opravy věci v § 652 odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se opravou věci rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení.

Z hlediska účetního nalezneme vymezení opravy majetku ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení majetku (pozvolný proces stárnutí majetku v důsledku jeho používání), nebo poškození majetku (jednorázový proces zestárnutí majetku) za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Přičemž uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Od pojmu oprava majetku odlišujeme údržbu majetku. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Zatímco opravou se řeší až následné fyzické opotřebení, respektive poškození majetku, údržbou se předchází tomuto opotřebení majetku.

V zákonu o daních z příjmů nenalezneme vymezení pojmu oprava pro daňové účely. Proto lze brát vymezení pojmu oprava i udržování podle účetních předpisů za směrodatné i pro daňové účely.

Záměna použitého materiálu za jiný se považuje z hlediska daňového za opravu a nejde o technické zhodnocení. Proto například náklady vynaložené na výměnu střešní krytiny za krytinu z jiného materiálu, na výměnu dveří v budově o stejných rozměrech, na výměnu vodovodního potrubí za plastový rozvod o stejných parametrech, na výměnu dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech apod. budou vždy daňově uznatelné náklady, protože půjde o opravu stávajícího majetku.

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ Technickým zhodnocením se podle zákona o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tisíc korun.

Nástavbou se rozumí změna dokončené stavby, kterou se stavba zvyšuje. Přístavba je změna dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje, přičemž dochází k vzájemnému propojení s dosavadní stavbou. Stavebními úpravami rozumíme změny dokončené stavby, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Například se jedná o přestavbu, vestavbu, změnu vnitřního zařízení. Pod termínem rekonstrukce se skrývají zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo jeho technických parametrů. Modernizací pak rozumíme rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Pokud výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace jednotlivého majetku nepřesáhnou v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tisíc korun, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda půjde o technické zhodnocení, nebo zda výdaje poplatník zahrne do daňově uznatelných výdajů (nákladů).

Technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování, je součástí vstupní ceny hmotného majetku. Výjimkou je technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučené z odpisování.

Jako příklad technického zhodnocení provedeného na nemovitém majetku si můžeme uvést výměnu kotle ústředního vytápění za výkonnější, zesílení elektroinstalace v objektu, instalaci žaluzií nebo mříží do oken budovy. Dále třeba rozšíření oken a dveří, zavedení těsnění do oken, změnu trasy vedení vody, elektrické energie, trubek ústředního vytápění, respektive jejich zesílení a podobně.

Na osobním automobilu půjde o technické zhodnocení při instalaci klimatizace do vozidla, namontování střešního okna, dovybavení auta zajišťovacími zařízeními proti krádeži, instalaci autorádia či satelitní navigace. Pokud náklady na tyto činnosti převýší částku 40 tisíc korun v jednom zdaňovacím období a u jednoho inventurního čísla hmotného majetku, půjde vždy o technické zhodnocení předmětného majetku.

Příklad číslo 1

Podnikatel provede v roce 2007 na svých objektech zařazených v obchodním majetku následující činnosti:

a) výměnu dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech v areálu provozní budovy - faktura na částku 154 000 Kč,

b) výměnu trubek vodovodních rozvodů v objektu skladu za plastový rozvod - faktura na částku 48 000 Kč,

c) zesílení elektroinstalace v objektu mechanizační dílny - faktura na částku 39 000 Kč.

Podnikatel vede účetnictví.

Činnosti pod bodem a) a b) spadají pod charakter opravy a podnikatel může za rok 2007 uplatnit v účetnictví náklady vynaložené na tyto činnosti se zaúčtováním na účet 511 -Opravy a udržování při obdržení dodavatelských faktur. Současně jsou tyto náklady i daňově účinnými náklady.

Činnost pod bodem c) je technickým zhodnocením. Provedení zesílení elektroinstalace však nepřevýšilo částku 40 000 Kč, proto daňový subjekt může tuto částku zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

Příklad číslo 2

Podnikatel provede v průběhu roku 2007 modernizaci osobního automobilu pořízeného v roce 2005 a odpisovaného zrychleným způsobem:

* v červnu dovybaví automobil střešním okénkem za 12 000 Kč,

* v srpnu doplní automobil o speciální zabezpečovací zařízení za 21 000 Kč,

* v prosinci vybaví automobil vestavěným autorádiem s CD přehrávačem za 11 000 Kč.

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH, podnikatel není plátce DPH.

Limit 40 000 Kč pro zařazení výdajů jako technické zhodnocení se sleduje u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období. V daném případě celkové výdaje na modernizaci automobilu za rok 2007 převýšily hranici 40 000 Kč a proto se jedná o technické zhodnocení.

Pro podnikatele by bylo výhodnější přesunout nákup autorádia až na počátek roku 2008. V tomto případě by modernizace automobilu za rok 2007 nepřesáhla částku 40 000 Kč. Podnikatel by pak mohl výdaje spojené s modernizací automobilu v roce 2007 a 2008 uplatnit jako daňové výdaje.

Příklad číslo 3

Podnikatel provede v roce 2007 modernizaci svého počítače za částku 41 000 Kč. Počítač si pořídil v roce 2005 za 28 000 Kč a výdaj zahrnul v rámci daňové evidence do daňových výdajů.

Přestože výdaje spojené s pořízením počítače uplatnil podnikatel do daňových výdajů, protože nedosáhly limitu 40 000 Kč pro zařazení jako hmotný majetek, nemohou být výdaje spojené s modernizací počítače, přesahující částku 40 000 Kč, uplatněny jako daňové výdaje. Modernizace počítače v ceně nad 40 000 Kč představuje jeho technické zhodnocení. Technické zhodnocení bude odpisováno počínaje rokem 2007 z částky 41 000 Kč jako takzvaný jiný majetek po dobu tří let rovnoměrným nebo zrychleným způsobem.

Příklad číslo 4

Podnikatel má provozovnu pro výkon své živnosti umístěnu v rodinném domku. Domek má vložen do obchodního majetku s tím, že uplatňuje poměrnou část jeho odpisů jako daňový výdaj. V roce 2007 provede na domku následuj

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Plná zaměstnanost v ČR: čím jsme si ji zasloužili?
Obtěžují vás nevyžádané telefonáty? Návod, jak se jim vyhnout
O 20 % víc než loni: ceny bytů opět rostou
Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Auta
Nové BMW Z4 slibuje svobodu, ale počkáte si na ni až do…
Kouzlo bohaté sklizně: Zkusili jsme, jak se řídí moderní kombajn
Jeden Velorex 16/250 se dostal až do Chicaga. Teď je po renovaci a stojí přes 300 tisíc
Nokia 8 je tady. Znovuzrozená značka konečně představila špičkový telefon
Continental znovu vynalezl kolo, aby mohly elektromobily lépe brzdit
Technologie
GPS, laser a bohatá sklizeň: Zkusili jsme, jak se řídí moderní kombajn
Postrach fotografů a fotobank. Google umí perfektně odstranit vodoznak
Intel: top Coffee Lake má o 11 % lepší výkon v jednom vlákně. Kvůli AMD přejmenuje čipset
Evleaks kazí překvapení další Korejcům. Takhle bude vypadat LG V30
Čeští Warhorse Studios vnadí dalším trailerem na Kingdom Come: Deliverance (video)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít