Opilost na pracovišti

30. října 2006, 00:00 - Mgr. Ilona Kindlová
30. října 2006, 00:00

Jsme moderní firma, hodnotící zaměstnance podle skutečných výsledků, nikoliv podle nějakých formálních projevů a „prosezení“ si určitého počtu hodin v kanceláři. Ve výjimečných případech nám tedy ani nevadí mírná opilost zaměstnance, protože víme, že si své povinnosti napracuje.

Jsme moderní firma, hodnotící zaměstnance podle skutečných výsledků, nikoliv podle nějakých formálních projevů a „prosezení“ si určitého počtu hodin v kanceláři. Ve výjimečných případech nám tedy ani nevadí mírná opilost zaměstnance, protože víme, že si své povinnosti napracuje.

Chceme se ale zeptat, nakolik „dobrovolná“ jsou pro nás jako zaměstnavatele v tomto směru ustanovení zákoníku práce (jak starého, tak nového). Záleží to na naší toleranci, nebo může přijít nějaká kontrola a ta, když uvidí podnapilého zaměstnance, může nám uložit pokutu? (Přestože je jen věcí naší firmy, jestli nám to vadí, nebo ne…)

firma z Prahy 2

Podle § 135 zákoníku práce platí pro zaměstnance zákaz požívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele. V pracovní době tak nesmí činit ani mimo tato pracoviště. Zaměstnanci dále nesmějí pod jejich vlivem vstupovat na pracoviště zaměstnavatele. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů „obvykle spojeno“.

Toto ustanovení tedy zakazuje jakékoliv požívání alkoholu na pracovišti i v rámci takzvaných firemních oslav. Analogicfoto: ky se tedy zákaz vztahuje i na případnou toleranci požívání nebo vstupování pod jejich vlivem na pracoviště ze strany zaměstnavatele.

Důvodem je, že každý zaměstnavatel je podle ustanovení § 132 povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

S ohledem na shora uvedený zákaz pro zaměstnance požívat alkohol na pracovišti a vstupovat pod jeho vlivem na pracoviště je možné se domnívat, že případná tolerance alkoholu na pracovišti ze strany zaměstnavatele může být považována za porušení pracovněprávních předpisů týkajících se pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele. Může tedy potom jít o správní delikt podle zákona o zaměstnanosti, neboť touto tolerancí alkoholu poruší zaměstnavatel ustanovení § 132 zákoníku práce. Za tento správní delikt hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že větší sankce mu hrozí zejména v případě vzniku škody (ať už způsobené zaměstnanci, nebo naopak ze strany zaměstnance) v době, kdy je pod vlivem alkoholu na pracovišti. V případě soudního sporu o náhradu škody vzniklé v důsledku pochybení ze strany zaměstnance pod vlivem alkoholu soud bude zkoumat i postoj zaměstnavatele ke konzumaci alkoholu na pracovišti. Pokud se prokáže, že zaměstnavatel alkohol na pracovišti toleroval, soud by mohl potom rozsah přiznané škody zaměstnavateli s ohledem na tuto skutečnost snížit, popřípadě nepřiznat vůbec.

Obdobné povinnosti vyplývají i z nového zákoníku práce.

Ještě připomínám, že součástí výše uvedených zákazů je také nekouřit na pracovištích, kde pracují i nekuřáci.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít