Odvolání musí mít odkladný účinek

14. dubna 2008, 00:00 - Lichnovský, Ondrýsek
14. dubna 2008, 00:00

JAK ZLEPŠIT DAŇOVÝ ŘÁD - Současné možnosti opravných prostředků, upravené zákonem o správě daní a poplatků, potřebují zásadnější revizi. O odvolání musejí rozhodovat skutečně nestranní úředníci.

Již samotné zařazení některých institutů daňového řízení mezi opravné prostředky je zcela nesystematické. Máme tím na mysli stížnosti, prominutí daně a opravy zřejmých omylů a nesprávností. Jejich současná úprava v zákoně o správě daní a poplatků (daňovém řádu) je v rozporu s obecným pojetím řádných a mimořádných opravných prostředků. Tyto instituty totiž vůbec nemají charakter opravného prostředku a měly by být tudíž zařazeny v jiné části daňového řádu.

Místní omezení odvolacího řízení

Nejzásadnějším opravným prostředkem vůbec je odvolání. Na jeho základě dochází k přezkoumání prvoinstančního rozhodnutí odvolacím orgánem. V praxi nejčastějším případem je přezkoumání platebního výměru finančním ředitelstvím.

Jedním ze základních problémů současné úpravy odvolacího řízení obecně je chybějící nestrannost odvolacího orgánu. Problém nastává, jestliže finanční ředitelství vystupuje v roli odvolacího orgánu, ale zároveň řídí finanční úřad, jehož rozhodnutí má přezkoumávat. Přitom přinejmenším část odborné veřejnosti je přesvědčena, že požadavek nestrannosti vyplývá přímo z článku 36 Listiny základních práv a svobod.

Za účelem posílení nestrannosti by tak bylo vhodné, aby finanční ředitelství nerozhodovalo o rozhodnutích finančních úřadů, nad kterými vykonává řídicí funkci. Tuto změnu lze zajistit přesunutím místní příslušnosti na jiné finanční ředitelství (podle konkrétního klíče tak, aby předem nebylo jasné, které z nich bude o odvolání rozhodovat). Každopádně by bylo jasné, že o rozhodnutí finančního úřadu nebude rozhodovat jemu přímo nadřízené finanční ředitelství. Takže například o rozhodnutí brněnského finančního úřadu by rozhodovalo jiné než finanční ředitelství v Brně, které zmíněný úřad řídí.

Uvedená změna by také zamezila současné praxi, kdy finanční úřad již předem konzultuje konkrétní případ s finančním ředitelstvím, čímž dochází k porušení zásady dvojinstančnosti řízení. Díky postupující elektronizaci veřejné správy by námi navrhovaný „geografický přesun“ odvolacího řízení vůbec neměl dělat problém – již brzy se bezesporu dočkáme také elektronického spisu daňového subjektu. Nicméně již nyní finanční úřad vypracuje předkládací zprávu a tu spolu se spisem zašle finančnímu ředitelství. Z pohledu úřadu tak není zásadně důležité, na jakou adresu tyto dokumenty posílá. Naopak poplatník by takovou změnou získal jistotu mnohem větší nestrannosti ze strany odvolacího orgánu, než se mu dostávalo doposud.

Současný systém založený na geografickém přístupu (tedy kdy se úřad stará o výběr daně na svém území) by vůbec zasluhoval hluboké zamyšlení a případnou revizi. Problémy vyplývající ze současného stavu jsou patrné dnes a denně, projevují se hlavně „útěkem“ poplatníků do anonymity hlavního města Prahy (podrobněji v Profitu č. 7/2008). Finanční úřady zároveň narážejí na hranice svých možností ohledně kontroly velkých poplatníků. Je totiž velký rozdíl kontrolovat malou společnost s několika zaměstnanci nebo obrovskou korporaci. Proto stojí za zvážení zavedení specializovaných finančních úřadů, pověřených kontrolou právě těchto velkých subjektů.

Nejasné kompetence odvolacího orgánu

Stále nevyřešenou otázkou současného zákona jsou meze, stanovené pro možnost odvolacího orgánu doplňovat daňové řízení. Podle zákona platí, že v rámci odvolacího řízení může odvolací orgán výsledky předchozího řízení doplňovat, odstraňovat jeho vady nebo toto doplnění či odstranění vad uložit podřízenému úřadu (se stanovením přiměřené lhůty).

Finanční ředitelství však výklad tohoto ustanovení maximálně rozšiřují. V rámci odvolacího řízení tak jsou schopna nejen zcela významně doplňovat zjištěný skutkový stav, ale také překvalifikovávat předchozí právní závěry finančních úřadů. Podle našeho názoru je takový postup v rozporu se zákonem. Proto by bylo vhodné novelou daňového řádu jasně definovat meze tohoto doplňování, případně takovou možnost zcela zrušit.

Dojde-li ke zrušení této pravomoci, tedy možnosti řízení doplňovat a odstraňovat vady, nastane pravděpodobně mnohem větší „ping-pong“ mezi finančním úřadem a finančním ředitelstvím. Avšak při pevně stanovené tříleté prekluzivní lhůtě k doměření daně, bez možnosti přerušení, by bylo v zájmu úřadu co nejdříve správně vyměřit daň a tento „ping-pong“ maximálně omezit. V opačném případě by totiž právo na vyměření daně zaniklo, a to společně s možností vydat platební výměr. Nutno dodat, že prekluzivní lhůta by počala zahájením daňové kontroly či vytýkacího řízení. Bylo by tak v zájmu finančního úřadu i finančního ředitelství pracovat rychle a efektivně tak, aby během těchto tří let došlo k pravomocnému vyměření (což zahrnuje také ukončení případného odvolacího řízení).

Česká specialita: Zaplať a pak se odvolej

Často kritizovanou skutečností je také fakt, že na rozdíl od okolních států nemá Česká republika takovou úpravu, která by stanovila odkladný účinek odvolání proti platebnímu výměru. Poplatník je tak nucen v prvé řadě zaplatit doměrek a teprve následně se v odvolacím řízení zkoumá, zda úřad vyměřil tento doměrek v souladu se zákonem.

Zřejmě nikomu nevadí, že tímto způsobem může dojít k nenahraditelným škodám – vždyť jediný platební výměr dokáže zcela položit prosperující společnost. Hlásíme-li se mezi vyspělé státy západní Evropy, pak by tento přežitek z dob minulých měl co nejdříve zmizet.

Omezené opravy zřejmých omylů

Ačkoliv institut opravy zřejmých omylů a nesprávností nepatří mezi opravdové opravné prostředky, jedná se o vhodný způsob jak odstranit drobná pochybení vyjmenovaná zákonem. Problémem stávající úpravy je však fakt, že tímto způsobem lze opravit pouze ta rozhodnutí, která stanovují daň. V průběhu daňového řízení přitom finanční úřady vydávají mnoho rozhodnutí, z nichž samotný platební výměr je jen konečnou „třešničkou na dortu“. Zákon ovšem neumožňuje opravu všech ostatních rozhodnutí.

Navrhujeme tedy úpravu a správné zařazení tohoto institutu tak, aby se dosavadní nepříjemná situace napravila.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Volby 2017: vše, co potřebujete vědět
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Někteří lidé se ve Windows 8.1 nemohou přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft
iFixit rozebral nové iPhony 8 do posledního šroubku. Apple zmenšil akumulátor
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít