Odlišnosti "posledních prázdnin"

17. května 2004, 00:00 - admin
17. května 2004, 00:00

Ve většině případů zaměstnávání studentů - brigádníků má zaměstnavatel povinnost odvést zdravotní pojištění. V jednotlivých konkrétních případech se však mohou postupy lišit.

Příklady z praxe mohou pomoci správnému postupu Připravili jsme tři příklady možných situací se stručným návodem, jak postupovat. První dva se zabývají případem tzv. posledních prázdnin - tedy zaměstnávání studentů za situace, kdy absolventi škol po prázdninách již nepokračují v dalším studiu. Třetí příklad se týká postupu zaměstnavatele v situaci, která se vyskytuje častěji - „klasické“ brigády v průběhu studia. V ČERVENCI BRIGÁDA, V ZÁŘÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ Student střední průmyslové školy ukončil školu maturitou v květnu a po prázdninách již nebude pokračovat v dalším studiu. Na červenec má sjednanou brigádu, pracovní činnost bude vykonávána v období od 1. 7. do 31. 7. včetně. Na základě dohody o pracovní činnosti činí výše odměny 9500 Kč. Po celý měsíc srpen bude mít volno. Do stálého zaměstnání pak nastoupí 6. září. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné či maturitní zkoušky v květnu nebo v červnu do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, zda dítě vykonává, nebo nevykonává výdělečnou činnost. To tedy znamená, že do konce června platí za tohoto studenta pojistné na zdravotní pojištění stát. Brigádu v červenci vykonává na základě dohody o pracovní činnosti. V tomto případě vzniká účast na nemocenském pojištění dnem nástupu do zaměstnání a trvá v tom kalendářním měsíci, ve kterém zúčtovaná odměna (připadající na celý kalendářní měsíc) dosáhne alespoň 400 Kč. Pokud výše odměny nedosáhne 400 Kč, lze tento pracovněprávní vztah kvalifikovat jako příležitostné zaměstnání. Vzhledem k tomu, že uzavřená dohoda o pracovní činnosti i účast na nemocenském pojištění trvají po celý kalendářní měsíc, považuje se tento bývalý student po celý kalendářní měsíc za zaměstnance a není tedy v červenci nezaopatřeným dítětem. Jelikož však v srpnu již nebude výdělečnou činnost vykonávat, stává se tento bývalý student po celý měsíc srpen nezaopatřeným dítětem, osobou, za kterou platí pojistné stát. Se vstupem do stálého zaměstnání vznikne tomuto bývalému studentovi účast na nemocenském pojištění dne 6. září, kdy za něj začne být plátcem pojistného zaměstnavatel. Podle novely č. 176/2002 Sb., účinné od 1. 7. 2002, již nemusí tento student zdravotní pojišťovně oznamovat, že za něj v období 1.-5. 9. nebyl nikdo plátcem pojistného a nemusí si ani platit pojistné sám. Tento postup vychází ze skutečnosti, že období bez plátce pojistného netrvalo po celý kalendářní měsíc. Povinnosti zaměstnavatele: * Nejpozději do 8. 7. se přihlásí u zdravotní pojišťovny (u které je student pojištěn) prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ k platbě pojistného za tohoto zaměstnance kódem „P“ s datem 1. 7. Pokud by hromadný plátce pojistného nezaměstnával u dané zdravotní pojišťovny žádné zaměstnance a tudíž by nebyl u této zdravotní pojišťovny veden v jejím registru jako zaměstnavatel, musel by sdělit zdravotní pojišťovně zákonem požadované údaje na formuláři „Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného“. * Současně oznámí ukončení nezaopatřenosti kódem „F“ k datu 30. 6. * Nejpozději do 8. 8. se odhlásí od platby pojistného kódem „O“ k datu 31. 7. * V ypočte a odvede pojistné nejpozději k datu výplaty za měsíc červenec. Pojistné bude vypočteno z plného vyměřovacího základu (tj. 9 500 Kč) bez odpočtu na platbu pojistného státem. * Stálý zaměstnavatel se nejpozději do 13. 9. přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny k platbě pojistného za tohoto zaměstnance kódem „P“ k datu 6. 9. Povinnosti pojištěnce: * Oznámit nejpozději do 8. 8. zdravotní pojišťovně skutečnost, že je opět nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Toto oznámení může provést i zaměstnavatel (kód „G“ k datu 1. 8.), není to však jeho povinnost, neboť student již není od srpna jeho zaměstnancem. BRIGÁDA, PAK CESTOVÁNÍ Student ukončí střední školu v červnu a po prázdninách již nebude pokračovat ve studiu. V červenci bude brigádnicky pracovat na základě pracovní smlouvy od 7. do 31. 7. s hrubým příjmem 8000 Kč. V srpnu a v září bude jednak cestovat, jednak se systematicky připravovat na zahájení samostatné výdělečné činnosti ke dni 1. 10. Na základě uzavřené pracovní smlouvy vznikne účast na nemocenském pojištění dnem nástupu do zaměstnání, tj. 7. 7., a bude trvat do 31. 7. Protože toto zaměstnání netrvalo u tohoto studenta celý kalendářní měsíc (ve dnech 1. -6. 7. nebyl účasten nemocenského pojištění), nepřestal být v červenci nezaopatřeným dítětem. Po skončení brigády je student nadále nezaopatřeným dítětem, a to do 31. 8. Na celý kalendářní měsíc září se pak musí přihlásit u „své“ zdravotní pojišťovny jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (nemá v rámci celého kalendářního měsíce ani jeden den krytý některou ze skupin plátců pojistného - zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, stát) a s účinností od 1. 10. změní své zařazení u zdravotní pojišťovny do kategorie osob samostatně výdělečně činných. Povinnosti zaměstnavatele: * Nejpozději do 14. 7. se přihlásí u zdravotní pojišťovny pomocí formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ k platbě pojistného za tohoto studenta (kód „P“- 7. 7.). * Do 8. 8. se odhlásí od platby pojistného za zaměstnaného studenta kódem „O“ k datu 31. 7. * Vypočte a odvede v zákonem stanoveném termínu pojistné s uplatněním odpočtu od zúčtované hrubé mzdy, aktuálně ve výši 3520 Kč. Povinnosti pojištěnce: * Nejpozději do 8. 9. se přihlásí u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (od 1. 9.) a zaplatí za měsíc září pojistné (aktuálně 905 Kč). Oznámení o ukončení nezaopatřenosti k 31. 8. měla provést škola. * Ve lhůtě do 8. 10. oznámí zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti od 1. 10. a nejpozději do 8. 11. zaplatí zákonem stanovenou minimální výši zálohy na pojistné (1071 Kč). DVA PŮLMĚSÍCE Zaměstnavatel zaměstnal na brigádu studenta vysoké školy v období 10. 7.-12. 8. V červenci mu zúčtoval hrubý příjem 8200 Kč, v srpnu pak 3400 Kč. Povinnosti zaměstnavatele:**

* Nejpozději do 17. 7. se přihlásí u zdravotní pojišťovny prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ (kód „P“ k datu 10. 7.) k platbě pojistného za zaměstnaného studenta.

* Současně s kódem „P“ oznámí zdravotní pojišťovně kódem „G“ k datu 10. 7. nástup nezaopatřeného dítěte do zaměstnání v průběhu studia.

* Do 19. 8. se odhlásí od placení pojistného za zaměstnaného studenta kódem „O“ k datu 12. 8.

* V ypočítá a odvede pojistné s uplatněním nároku na odpočet od dosaženého příjmu ve výši 3520 Kč v každém z obou měsíců za předpokladu, že student splňuje zákonem stanovené podmínky (odpočet v měsících červenci a srpnu současně neuplatňuje u jiného zaměstnavatele nebo ve své samostatné výdělečné činnosti). Výše pojistného činí za červenec 632 Kč - k této částce dojde výpočtem (82003520) x 0,135. Pojistné za srpen zaměstnavatel za tohoto zaměstnaného studenta neodvede.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor
Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?
Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?
Zdraží v roce 2018 energie? A je dobré si cenu elektřiny nebo plynu fixovat?
Auta
BMW Z4 Concept byl neoficiálně odhalen těsně před premiérou…
Hyundai ukázal nástupce vodíkového crossoveru ix35. Příští rok dorazí také do Evropy
Volvo, Peugeot, Fiat a další vynechají autosalon ve Frankfurtu. Jsou to pro ně vyhozené peníze
Měření rychlosti na D1 v úseku Psáře – Soutice bezpečnost nezlepšilo a policie i MDČR to ví
Sháníte dvanáctiválcové kombi? Aston Martin vám ho prodá, praktické ale moc není
Technologie
Bitcoin přišel o rekord. Kryptoměnou Ethereum už proudí více transakcí
ČTÚ chce regulovat. Zjistil, že si mobilní operátoři málo konkurují
AMD vydalo speciální ovladač pro horníky. Zrychluje těžbu Etherea na Radeonech
Firefox x64 už je pro uživatele Windows výchozí. Je bezpečnější a stabilnější
AMD Ryzen 3 1200 a 1300X – Čtyřjádra za skvělé ceny (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít