Odkud se bere štěstí

15. prosince 2009, 17:39 - Kelly Goldsmith
15. prosince 2009, 17:39

Výsledky nového výzkumu...

Celý podtitul: Výsledky nového výzkumu zaměřeného na spokojenost v osobním a pracovním životě překvapují

Většina rodičů řekne, že jediné, co si pro své děti přejí, je, aby byly v dospělosti šťastné (přestože se je snaží dostrkat na jednu z osmi nejlepších amerických univerzit – Ivy League). Jak však dospělý člověk dosáhne vysoké míry spokojenosti, žije-li hektickým a ustaraným životem? Vyhodnotili jsme výsledky našeho nejnovějšího společného výzkumu, v němž jsme se snažili zjistit názory respondentů na krátkodobé uspokojení (pocit štěstí) a dlouhodobé uspokojení (pocit smysluplnosti) – jak v pracovním, tak v soukromém životě. Respondenty jsme nevybírali nahodile. Šlo o vzdělané (více než 60 procent respondentů mělo vysokoškolské vzdělání) manažery, podnikatele a odborníky (přičemž obě pohlaví byla zastoupena víceméně rovnoměrně). Celkový počet respondentů přesáhl tři tisíce.
Naše zjištění byla sice v mnoha případech nečekaná, ale naprosto jednoznačná. Existuje neuvěřitelně vysoká míra korelace mezi pocity štěstí a smysluplnosti v zaměstnání a v soukromém životě. Jinak řečeno, jde o to, že ti, kdo zažívají pocity štěstí v práci, mají sklon být šťastní i mimo ni. Ti, kteří jsou v práci nešťastní, obvykle nejsou šťastní ani doma.
Podmíněnost je nepochybná. Zaměstnání a domov jsou sice zcela odlišná prostředí, zdá se však, že vnímání pocitu štěstí a smysluplnosti života souvisí spíše s tím, kdo jsme, než s tím, kde se nacházíme. Spíše než obviňování našeho zaměstnání, šéfů a zákazníků – nebo přátel, členů rodiny a komunity – z neuspokojivých pracovních zkušeností, je tedy pro nás lepší pohled do zrcadla.
Jedno z běžně používaných ospravedlnění, proč nám život neposkytuje větší pocit štěstí a smysluplnosti zní: „Práce mě příliš časově vytěžuje.“ Naše výsledky však dokazují, že počet odpracovaných hodin nemá zásadní vliv ani na pocit štěstí, ani na pocit smysluplnosti – ať v práci či v soukromí. Tolik co se týče zmíněné výmluvy.
V jedné části našeho průzkumu jsme respondenty požádali, aby zhodnotili celkovou míru své spokojenosti v zaměstnání. Naše zjištění opět vytvořila značně jednoznačný obrázek. Množství času, jež respondenti věnovali výhradně stimulačním aktivitám (vysoká míra krátkodobého upokojení, ale malý dlouhodobý užitek), nemělo žádný vztah k jejich spokojenosti v práci. Totéž platilo i o mnohem účelnějších aktivitách (nízká míra krátkodobého uspokojení, ale značný dlouhodobý užitek). Celková spokojenost v zaměstnání rostla, jen pokud zaměstnanci prožívali současně nárůst pocitu štěstí i smysluplnosti. To dokazuje, že odborní pracovníci nedosáhnou v zaměstnání pocitu štěstí tím, že na sebe budou brát úlohu „mučedníků“. Ani tím, že se budou „prostě bavit“. Firmy by měly uvažovat o ustoupení od nátlaku na zaměstnance, aby přinášeli oběti ve vyšším zájmu. Také by mohly zvážit zrušení „zábavných“ akcí zaměřených na zvednutí pracovní morálky a postrádajících smysl.
Domnívali jsme se (chybně), že ti, kdo tráví více času mimo práci tím, že se věnují aktivitám zaměřeným na krátkodobé uspokojení, mohou dosahovat vyšší míry celkové spokojenosti. V neposlední řadě jsme předpokládali, že lidé nechodí domů proto, aby tam pátrali po smyslu, ale proto, že chtějí odpočívat. Mýlili jsme se. Souvztažnosti mezi štěstím, smysluplností a celkovou spokojeností pociťovanou v zaměstnání a doma byly podobné. Respondenti, kteří byli více spokojeni s mimopracovním soukromým životem, zároveň uváděli, že věnují více času aktivitám, jež jim přinášejí pocit štěstí i smysluplnosti.
Souvislost mezi tím, jak trávíme čas a jak se cítíme, se může jevit jako matoucí, přesto jsme zjistili charakteristické zákonitosti – některé rozumové, jiné nikoli. Předkládáme několik základních postřehů, k nimž jsme dospěli na základě provedeného průzkumu.
– Omezte sledování televize. Je to sice stimulující, ale nemá to vliv na zvýšení celkové spokojenosti ani v pracovním, ani v osobním životě.
– Přestaňte surfovat po internetu z jiných než pracovních důvodů. Negativně se to odráží na pocitu štěstí i smysluplnosti.
– Věnujte se domácím pracím co nejméně (ať už pro vás znamenají cokoli).
– Věnujte se cvičení a svým přátelům (respondenti, kteří to činili, byli spokojenější nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě).
– Pocit důležitosti souvisí s vyšší mírou spokojenosti – klaďte tedy na sebe nároky.
Co mohou firmy dělat jinak? Mohly by se přestat ptát: Co může firma udělat pro to, aby zaměstnanci zažívali pocity štěstí a smysluplnosti v zaměstnání? Posiluje to totiž závislost. Namísto toho by mohli manažeři povzbuzovat zaměstnance, aby se ptali sebe samých: Co mohu udělat, aby mi práce přinášela pocit štěstí a smysluplnosti? Tato strategie může firmě zajistit vyšší oddanost zaměstnanců při nižších nákladech.

Marshall Goldsmith je koučem manažerských dovedností a deník New York Times ho označil za autora bestsellerů. V současnosti chystá k vydání novou knihu Mojo: How to Get It, How to Keep It, How to Get It Back When You Need It (Šarm. Jak jej získat, udržet a získat nazpět, pokud jej potřebujeme).
Kelly Goldsmithová je odbornou asistentkou na Kellogg School of Management při Northwestern University.

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc BusinessWeek

Překlad: Edita Jiráková

Mohlo by vás zajímat

Bývalý výkonný ředitel Central Group Aleš Novotný u soudu

Soud snížil tresty za daňové úniky v kauze Central Group

Výlov největšího českého rybníka Rožmberk

Zelená nafta i pro rybníkáře. Novela zákona o spotřebních daních míří do Senátu

 Karlovarská korunní

Krúpova Arca kupuje Korunní. Stává se dvojkou trhu

 Právník Martin Aschenbrenner (PRK Partners).

Finance do firmy, to je jako transfuze krve

Sídlo společnosti British American Tobacco (divize pro Západní Evropu) v bavorském Bayreuthu

Rodí se tabákový gigant. BAT za zbytek Reynoldse nabízí přes bilion korun

 ilustační foto

Euro kleslo vůči dolaru na sedmiměsíční minimum

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

  • James Cusumano: Pochybuji, že Elvis žije

  • Vlastimil Harapes: Nemám rád cyklostezky a nejraději bych…

Hry pro příležitostné hráče