Odborné vzdělávání se více přizpůsobí firmám

23. září 2002, 00:00 - Dvoustranu připravil Jiří Fencl
23. září 2002, 00:00

V Praze se uskuteční 24. října mezinárodní konference Dialog pro vzdělávání a praxi Zaměstnavatelé, odbory a další sociální partneři sice spolupracují na tvorbě vzdělávacích programů škol, systém jejich zapojení do této spolupráce však chybí.

V Praze se uskuteční 24. října mezinárodní konference Dialog pro vzdělávání a praxi

Zaměstnavatelé, odbory a další sociální partneři sice spolupracují na tvorbě vzdělávacích programů škol, systém jejich zapojení do této spolupráce však chybí.

Oborové skupiny, které v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) pracují pátým rokem, zahrnují jak zástupce škol z daného oboru, tak zástupce zaměstnavatelů a odborů. Jejich úkolem je sledovat požadavky trhu práce a promítat je do konkrétních vzdělávacích programů. Intenzita spolupráce všech sociálních partnerů je však stále rozdílná. NÚOV proto v rámci letos zahájeného projektu Sociální partnerství v odborném vzdělávání vyzývá zástupce zaměstnavatelů a odborů k systematické komunikaci. Cílem je zajistit reprezentativní složení oborových skupin, a tak zvýšit jejich rozsah působnosti.

Výchozím bodem jsou oborové skupiny

Oborové skupiny kromě vzdělávacích programů vytvářejí tzv. profesní profily neboli kvalifikační standardy jednotlivých oborů vzdělání. Na profilech pro všechny studijní i učební obory vzdělání NÚOV pracuje několik let, každý profil zahrnuje vždy charakteristiku profesní uplatnitelnosti, obecné požadavky na výkon pracovní činnosti a konkrétní okruhy pracovních činností. „Snažíme se o to, aby profesní profily vznikaly za účasti zástupců organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů v příslušném oboru. Podmínkou toho, aby se staly celostátně uznávanými standardy, je však aktivní zapojení všech významných sociálních partnerů,“ vysvětluje Miroslav Kadlec, koordinátor činnosti oborových skupin v NÚOV. Na kvalitě odborného vzdělání přímo závisí, jak se budoucí absolventi uplatní a jaká bude konkurenceschopnost českých firem na domácím i zahraničních trzích. „Nejdůležitější vliv na efektivitu odborného vzdělávání má spolupráce školské sféry a sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů, odborů a dalších institucí, při definování požadavků na kvalifikace a jejich převádění do vzdělávacích programů, kterými se pak školy řídí,“ říká Petr Viceník z NÚOV, hlavní koordinátor česko-nizozemského projektu Sociální partnerství v odborném vzdělávání zahájeného v letošním roce. „To neznamená, že tvorba vzdělávacích programů je jedinou oblastí, ve které mohou sociální partneři ovlivňovat odborné vzdělávání. V mnoha zemích například dohlížejí nad praktickou přípravou ve firmách nebo sledují závěrečné zkoušky,“ dodává koordinátor projektu. Vzájemná spolupráce při tvorbě vzdělávacích programů je důležitá proto, že vytváří prostředí, ve kterém jsou respektovány kvalifikace dosahované odborným vzděláváním a roste i sociální postavení kvalifikovaných pracovníků.

Nová etapa dialogu pro vzdělávání

Česko-nizozemský projekt Sociální partnerství v odborném vzdělávání se orientuje na spolupráci se sociálními partnery ve třech vybraných oborových skupinách, tzv. pilotních sektorů, jimiž jsou elektrotechnika a informační technika, potravinářský průmysl a obchod. Činnost pilotních skupin v rámci projektu otevře mezinárodní konference Dialog pro vzdělávání a praxi, která se uskuteční 24. října 2002 v Praze. Jednání pilotních skupin zde bude rozšířeno i o další účastníky zastupující sektory, do projektu nezahrnuté. K dalším krokům, které projekt Sociální partnerství v odborném vzdělávání podporuje, se řadí mimo jiné příprava a školení členů pilotních sektorových skupin. Dvouletý projekt je řízen v rámci programu MATRA, který realizuje Nizozemsko jako sérii bilaterálních projektů Nizozemska a zemí přidružených k EU. Partnerem nizozemské strany je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, koordinátorem projektu realizovaného v rámci tohoto programu je za Českou republiku NÚOV. Mezi spolupracující organizace patří Národní vzdělávací fond.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít