Od funkcí k procesům

22. října 2008, 15:56 - Karel Zaoral
22. října 2008, 15:56

Alešem Bartůňkem

Servisně orientovaná architektura (SOA) je v podstatě evolucí v rozvoji podnikových informačních systémů. Takto založené informační systémy se skládají ze vzájemně provázaných procesů postavených na aplikačních službách a celek věrně kopíruje reálné nastavení pracovních procesů uvnitř firem. O výhodách nového přístupu k návrhu podnikových informačních systémů hovořil týdeník EURO s generálním ředitelem IBM ČR Alešem Bartůňkem.

EURO: V čem spočívají hlavní přínosy této softwarové technologie pro podnikání? BARTŮNĚK: Tato technologie změní podnikový informační systém na procesně orientovaný. To znamená, že k jednotlivým obchodním případům systém přistupuje tak, jak potřebují zaměstnanci, kteří případy řeší. SOA představuje způsob, jak vybudovat flexibilní podnikovou infrastrukturu, která umožní společnosti rychle, pružně a levně reagovat na měnící se obchodní potřeby. Informační systém v podniku už neběží kdesi v pozadí, nýbrž hraje aktivní roli v průběhu obchodu. Tím vzniká i užitečná zpětná vazba.
Typické dnešní oddělení IT pracuje s aplikacemi, které jsou psány tak, aby podporovaly určitou funkcionalitu, nikoliv však proces. Často se stává, že se ve firemním procesu objeví mezery, které je třeba řešit. Nasazení SOA tyto problémy eliminuje.

EURO: Standardizace procesů je tedy hlavní výhodou nové architektury? BARTŮNĚK: Přesně tak. Jedním z hlavních cílů současných komplexních podniků, složených třeba z více společností v různých zemích, je akceschopnost při zásadních změnách tržních podmínek a podnikatelského prostředí. To vidíme v praxi právě teď ve Spojených státech a v Evropě. Ztráta akceschopnosti přichází nepozorovaně a postupně a bývá přímo úměrná složitosti podnikových činností. I ty nejlépe plánované IT infrastruktury pak čelí významným problémům plynoucím ze spojení podniků, akvizic a rychlého růstu společností. Aby během nich organizace neztratily nic ze své výkonnosti, musejí zamezit překrývání funkcí a zdvojování procesů.

EURO: Můžete uvést příklady úspor? BARTŮNĚK: Obecně vzato z hlediska provozní výkonnosti firmy jde o omezení nákladů na infrastrukturu a správu, lepší přehled, zabezpečení a kontrolu celkových podnikových procesů a zjednodušení analýzy základních příčin problémů a automatizace určování priorit. Už to samo o sobě je pro firmy, které se potýkají se složitými akvizicemi, dost zajímavé lákadlo. Z hlediska efektivity podnikání ale můžeme jít ještě dále. SOA díky výše zmíněnému podstatně zrychlí dobu nutnou pro uvedení produktů a služeb na trh. A významná je i schopnost těchto softwarových technologií pro SOA sledovat byznys metriky v reálném čase a bezprostředně ovlivňovat podnikání formou manažerských rozhodnutí.
Kromě toho klient, který využívá SOA principy, dokáže zvýšit opakovanou použitelnost aplikačních funkcí a služeb v různých procesech, a tím logicky omezí náklady na vývoj.

EURO: Je tato technologie využitelná i pro menší a střední podniky? BARTŮNĚK: Prosazení SOA úzce souvisí s tím, jak rychle střední a menší podniky začnou vnímat možnost získat konkurenční výhody ve svém podnikání právě prostřednictvím informačních systémů a technologií. Většina z nich zatím nedokáže přínosy svých informačních technologií efektivně využít a nemá dostatečně vzdělané a zkušené pracovníky, v jejichž rukou by SOA začala přinášet vyšší zisky. To se však v budoucnu pravděpodobně změní. Konkurenční výhoda v podobě flexibility k tržnímu prostředí bude získávat na významu i s tím, jak se současná povaha české ekonomiky bude měnit z výrobní na znalostní. Praha je už nyní klíčovým obchodním centrem středoevropského prostoru.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít