Novinka: Vykazování dovozu a vývozu služeb

06. prosince 2004, 00:00 - admin
06. prosince 2004, 00:00

Program statistických zjišťování se pro rok 2005 rozšíří o nové šetření - vybraným subjektům vznikne od ledna povinnost čtvrtletně vykazovat údaje o dovozu a vývozu služeb.

Mezinárodní obchod se službami dosud sledovala Česká národní banka (ČNB) prostřednictvím platebních titulů, tj. z bankovní statistiky komerčních bank. Vstupem do Evropské unie však lze z bankovní statistiky jen obtížně získávat údaje o pohybu služeb. Pro Českou republiku se totiž stalo závazné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. 12. 2001, o přeshraničních platbách v eurech. Zavádí statistický práh ve výši 12 500 eur, který z bankovní statistiky vylučuje operace s hodnotou pod tímto limitem. Navíc se od roku 2006 počítá se zvýšením tohoto prahu až na 50 000 eur. Tyto důvody a doporučení ze strany Evropské centrální banky (ECB) a Eurostatu vedly k dohodě mezi ČNB a Českým statistickým úřadem. Jejím výsledkem je nové čtvrtletní šetření týkající se vybraných subjektů a prozatím jen vybraných tržních služeb. Dobrou zprávou pro respondenty je, že vykazování zahraničního obchodu se službami je mnohem jednodušší, než je tomu v případě sledování pohybu zboží (ať už formou výkazů pro Intrastat nebo Jednotných správních dokladů). Respondenty nového šetření budou vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství, průmysl, stavebnictví, obchod, doprava, spoje a služby, výzkum a vývoj. Záměrně jsou vyloučeny subjekty s převažující činností v oborech cestovní ruch, finanční služby, služby v oblasti pojišťovnictví a železniční, letecká a potrubní doprava - tuto část obchodu se službami bude nadále sledovat ČNB sama. Český statistický úřad v březnu 2005 osloví cca 5000 subjektů a obešle je jak výkazem ZO 1-04 o dovozu a vývozu služeb, tak číselníkem služeb s jejich podrobným popisem. Vedle toho budou mít respondenti k dispozici metodickou příručku pro vyplňování výkazu. S konkrétními dotazy se budou moci obracet přímo na pracovníky oddělení statistiky zahraničního obchodu se službami (viz rámeček). Výkazem ZO 1-04 se bude sledovat pouze objem dovozu či vývozu služeb. To znamená, že subjekty, které výkaz obdrží, v něm nejprve zodpoví otázku, zda ve sledovaném čtvrtletí dovezly či vyvezly služby. V případě kladné odpovědi uvedou kód služby, kód země původu u dovozu, kód země určení u vývozu a fakturovanou částku. Termín pro doručení vyplněného výkazu zpět na Český statistický úřad byl stanoven na nejpozději 20. kalendářní den po skončení sledovaného období (tj. čtvrtletí).

INFORMACE:

* Ing. Šárka Písaříková, pisarikova@gw.czso.cz, tel.: 274 054 059

* Ing. Marcela Sládková, msladkova@gw.czso.cz, tel.: 274 054 269

Stranu připravil internetový server www.businessinfo.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít