Novinka na trhu

01. dubna 2008, 12:51 - Adelina Marin
01. dubna 2008, 12:51

Rumunský systém penzijního připojištění

Evropa začíná zvolna ustupovat od tradičního systému důchodového zabezpečení, a klíčovou úlohu ve správě financí proto přejímají pojišťovny a penzijní a investiční fondy. Rumunsko je poslední členskou zemí Evropské unie ve střední Evropě zavádějící soukromý systém penzijního připojištění.

Právní rámec

Zákon o soukromých penzijních fondech zhruba vymezuje právní rámec pro zřizování a provozování penzijních fondů a jejich správců i základní koncepci soukromých penzijních fondů, příspěvky a kategorie přípustných investic soukromých penzijních fondů. Tento zákon je určen pro občany mladší 35 let, kteří jsou povinní si zřídit soukromé penzijní připojištění. Občané mezi 35 a 45 lety mohou penzijní připojištění uzavřít dle vlastního uvážení. Penzijní fond musí během prvních tří let působení získat minimálně 50 tisíc podílníků. V rámci systému povinného penzijního připojištění může být každá osoba podílníkem pouze v jednom penzijním fondu.
Penzijní fond navrhne plán penzijního připojištění, který pak spravuje společnost, jež se pro tyto účely nazývá správcem penzijního fondu. Dle rumunského práva mohou systémy penzijního připojištění spravovat pouze akciové společnosti, jejichž předmětem podnikání je výhradně správa penzijních plánů.

Podmínky fungování

Před zahájením činnosti si správce penzijního fondu musí nejprve opatřit povolení od Komise pro dohled nad systémem soukromého penzijního připojištění. Výjimkou jsou subjekty vlastnící licenci a podléhající dohledu v některém ze členských států EU, které mohou spravovat penzijní fondy v Rumunsku pouze na základě oznámení příslušných regulačních orgánů. Správce penzijního fondu s oprávněním působit v Rumunsku může inkasovat příspěvky od podílníků a zaměstnanců z členských států EU. A jakákoli fyzická osoba nebo zaměstnavatel z Rumunska může podobně přispívat přímo do penzijního fondu autorizovaného v jiném členském státě EU.
Při udělování povolení správcům penzijních fondů komise přihlíží zejména ke kvalitě jejich akcionářů a členů představenstva, kteří jsou povinní zajistit pevnou a promyšlenou finanční stabilitu fondu.

Správa fondu

Minimální akciový kapitál, který byl upsán a plně splacen, musí být ve výši odpovídající částce čtyř milionů eur. Tento kapitál nelze zřídit nebo zvyšovat veřejným úpisem ani financovat úvěrem či zatěžovat věcným právem třetí osoby. Příspěvky do fondu soukromého penzijního připojištění budou v úvodu ve výši dvou procent hrubé mzdy. Každoročně se pak budou zvyšovat o 0,5 procenta po dobu osmi let, a celkově se tedy zvýší na šest procent. Minimální výnosnost bude zjišťovat a zveřejňovat komise. Správci penzijních fondů čelí na trhu tlaku, aby zaručovali minimální míru výnosnosti převyšující míru inflace, což je pro ně nevýhodné.
Správce soukromého penzijního fondu může účtovat ročně maximálně dvě procenta z úhrnné částky zaplacených příspěvků a měsíční poplatek nejvýše 0,05 procenta vlastního kapitálu fondu. Penzijní společnost může spravovat fond povinného soukromého penzijního připojištění a zaměstnanecký penzijní fond, jen pokud vlastní licenci pro obě činnosti a vede-li majetek přidělený pro jednotlivé činnosti odděleně, bez možnosti přelévání mezi fondy nebo fondy a správcem.

Pravidla

Zatímco v roce 2007 byl v popředí zájmu systém povinného penzijního připojištění a jeho úvodní marketingová kampaň k získání podílníků, v nejbližší době se očekává stabilizace trhu a nástup trendu dobrovolného penzijního připojištění ke zvýšení prostředků pro důchodový věk. Díky tomu sektor zaznamená další vzestup. Rumunská legislativa zavádí „pravidlo prozíravého člověka“ sloužící jako vodítko při kapitálových investicích. Umožňuje ústavům přeshraniční činnost v rámci EU při respektování pravidel prozíravosti zakotvených v příslušné směrnici Evropského společenství. Ta mají zaručovat vysoký stupeň zajištění budoucích důchodců uplatňováním přísných kontrolních norem a současně umožnit efektivní správu fondů zaměstnaneckého penzijního připojištění.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít